YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Liselerde radikal değişiklik
Liselerde radikal değişiklik
01 Mayıs 2012 08:09
Başarılı öğrenci erken mezun olacak, beden ve müzikten sınıfta kalma kaldırılacak, teknik ve meslek lisesi mezunlarına “ustalık belgesi” verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı liselerdeki işleyişi düzenleyen Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik taslağını hazırladı. Taslağa göre; liselerde ders saatleri 45 dakikadan 40'a iniyor. Ders yılı 180 iş gününden az olmayacak. Bir ders yılında toplam iş gününün dörtte üçünden daha az okula devam eden öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Bu sayede 20 gün olan devamsızlık süresi 45'e çıkacak. Okula zamanında gelmeyen öğrenci de derse alınacak.


VELİYE E-POSTA: Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildirilecek. Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her onuncu günü bitiminde velisine yazılı olarak iletilecek.


ERKEN MEZUNİYET:
Taslağa göre isteyen ve belirlenen şartları yerine getiren öğrencilere de bir yıl erken mezuniyet imkânı getiriliyor. Buna göre 10. sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yılsonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan 11. sınıf öğrencileri erken mezuniyet hakkından yararlanabilecek.


MÜZİKTEN KALMA YOK: Taslağa göre güzel sanatlar ve spor liseleri hariç beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinde puanla değerlendirme yapılmayacak. Böylelikle bu tür yetenek derslerinde kalma veya geçme durumu söz konusu olmayacak. 


HER OKULDA HEMŞİRE:
Okullarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilebilecek. Hemşire, revirin düzenlenmesinde, okulda temizlik ortamın sağlanmasına katkıda bulunacak.


İMAM HATİP'E MESCİD:
Yeni sistemle birlikte varlıklarının önemi bir defa daha ortaya çıkan İmam Hatip Liselerinde, meslek dersleri uygulamalarının yapılması için uygun alanlar veya uygulama mescitleri oluşturulacak.


NAKİL KOLAYLAŞIYOR: Genel liselere nakil ve geçişlerde resmî ve özel Anadolu lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, polis koleji ve askeri liselerden aynı sınıf seviyesinde zamana bağlı olmaksızın geçiş yapılabilecek.


İŞ YERİ AÇMA BELGESİ: Teknik lise veya meslekî ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olanlardan isteyenlere, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İş Yeri Açma Belgesi verilecek.


GECE STAJ İMKÂNI:
İşletmelerdeki meslekî eğitimin gündüz yapılması esas olacak. Ancak bu eğitim, sektörün türü ile iklim koşulları ve yılın belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak, il istihdam ve meslekî eğitim kurulunun kararı ile saat 24.00 ü geçmemek üzere gece de yapılabilecek.

Sınıf başarısız ise bir sınav hakkı daha geliyor

Yazılı sınav sonunda, öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapacak. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için; birinci dönem ile ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 45, bir dönem puanının en az 35, diğer dönem puanının ise en az 45, birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekecek. Başarısız ders sayısı en fazla 4 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecekler. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecek. Gökhan KAYA/Türkiye

 

Eğitimde sınav nasıl olmalı2
 // Ali
Öğretmenlerin subjektif yaklaşımları ile kimi öğrencilerin kaybedilmesine de imkan verilmemelidir. Herkesin kendisini düşündüğü mevcut yaşantımızda ve yaşam felsefemizde bu tür yaklaşımlar kaçınılmazdır. Hemen hemen hayatımızın her alanında bu tür subjektif değerlendirmeler ve hak yemeler olmaktadır. Ama unutmayın ne yaparsanız o sizinle gidecek maalesef. En güzeli adaletli olabilmektir.Maalesef bu seçilenler de sınavlardan arındıramadığı at yarışını ...
01 Mayıs 2012 12:30
Eğitimde sınav nasıl olmalı
 // Ali
Öğretmenler maalesef kendi çocuklarını kayırmak amaçlı diğer öğretmenlerle ilişki içindedir. Buna pekçok şahitlik var. Artık sınavlarda soruların öğretmenin bile haberi olmadan, Milli Eğitim veya YÖK tarafından hazırlanarak yılbaşında tespit edilen sınav günleri okullara basılı gönderilmesi veya internet aracılığı ile ekranlardan yapılabilmesi sonuçların da yine sınavı yapan merci tarafından okullara bildirilmesi gerekir. Sınav yapılacak her ders için...
01 Mayıs 2012 12:25
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler