YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kürt çalıştayı sonuç bildirisi
Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Diyarbakır Buluşması 26 ilden bin 136 STK adına 175 temsilcinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının sonuç bildirisinde Kürt sorununun barışçıl çerçevede çözülmesi yönünde 13 maddelik bildirge açıklandı
Kürt çalıştayı sonuç bildirisi
30 Ocak 2011 / 15:38 Güncelleme: 30 Ocak 2011 / 15:59

Diyarbakır'da bir araya gelen 26 ilden 136 STK temsilcisi JİTEM'in bir dönem kullandığı İçkale'deki tarihi bina önünde, Kürt sorunu çözüm çalıştayının sonuç bildirisini okudu.

Diyarbakır'da 26 ilden bin 136 STK adına 175 temsilcinin katıldığı Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Diyarbakır Buluşması'nın sonuç bildirisi açıklandı. İnsan ve Erdem Hareketi Başkanı Ahmet Ay'ın tüm STK'lar adına okuduğu bildiride, Kürt sorununun barışçıl ve hakkaniyet çerçevesinde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Çalıştayın sonuç bildirgesi bir dönem JİTEM'in sorgulama merkezi olan Saraykapı semtinde yapıldı. JİTEM'in sorgu merkezinin önünde toplanan STK'lar burada açıklama yapmak isteyince polis açıklama yapılamayacağını söyledi. Bunun üzerine grup, sorgu merkezinin biraz dışında açıklamayı yaptı.

STK'lar adına söz alan İnsan ve Erdem Hareketi Başkanı Ahmet Ay, 72 milyon insanın hiçbir ayrım yapılmadan yaşamalarının sağlanması gerekliliğine vurgu yaparak, "Çok yoğun ve yüksek katılımla gerçekleşen çalıştayımızda 72 milyon insanın hiçbir ayrım yapılmadan özgür ve eşit bir şekilde yaşamalarının platformumuzun vazgeçilmez talebi olduğunu vurguladık. Devlet onlarca yıldır Kürt sorununu çözemediği için binlerce annenin yüreği yanmış ve yanmaktadır. Bu yangının bir daha ebediyen yanmaması için zaman kaybetmeden Kürt sorununun adalet ve hakkaniyete uygun bir çözüme kavuşması gerekiyor." diye konuştu.

STK'LARDAN 13 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollardan çözümü bağlamında çalıştayın hazırladığı 13 maddelik bildirgede şu görüşlere yer verildi:

"-Anayasal vatandaşlık tanımının hiçbir etnisiteye dayandırılmadan yapılması.
-Köylere dönüşlerin önündeki engellerin kaldırılması.
-Koruculuk sisteminin bir an önce lağvedilmesi, korucu olanlarla olmayanlar arasındaki düşmanlığın giderilmesi.
-Ulus devlet anlayışının terk edilmesi.
-Anayasada değiştirilmez hükümlerin kaldırılması yerine insan hakları normlarına uygun düzenleme yapılması.
-İsimleri değiştirilen köylerin, eski isimlerinin tekrar yasal güvenceye alınması.
-Mevcut çatışmasızlık ortamının kalıcı hale dönüştürülmesi.
-Kürt sorununun çözümü için model tartışmaları konusunda platform bünyesinde bir komisyon kurulması.
-Türkçe'nin yanı sıra ana dilde eğitim hakkının eğitim sürecinin her safhasında gerçekleştirilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılması.
-Eğitim sistemi gözden geçirilerek özgürlükçü bir anlayışla eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi.
-Bölge halkı nezdinde etki gücüne sahip kanaat önderlerinin Kürt sorununun çözümünde sürece dahil edilmesi.
 -Sorunun çözümü sürecinde halklar arasında asırlarca en temel birleştirici unsur olan dini inançların özgürlük alanının genişletilmesi."

Cihan

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler