YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kritik kanun yasalaştı
'Yargılama sürelerini' kısaltması öngürülen 458 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu yasalaştı.
Kritik kanun yasalaştı
14 Ocak 2011 / 07:27 Güncelleme: 14 Ocak 2011 / 07:27

'Ön inceleme' isimli yeni sistemle; hakimler, davacı ile davalıyı uzlaştırıp yargılama yapmadan davayı bitirebilecek. Mahkemeye çağrılan tanıklar, gelmemesi durumunda 500 TL ceza ödeyecek...

Türk hukuk sistemine büyük yenilikler getiren 458 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HUMK), iktidar ile muhalefetin uzlaşması neticesinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun yargıyı hızlandıracak düzenlemeler içeriyor. Asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde davalarda on inceleme' isimli yeni bir sistem getiriliyor. Hakimler, davacı ile davalıyı uzlaştırıp yargılama yapmadan davayı bitirebilecek.

Barışmaya teşvik edilecek


HUMK'nın 153. maddesi hukukumuzda olmayan "Ön inceleme" sistemi getiriliyor. Mahkeme ilk itirazları inceledikten sonra tarafları barışmaya teşvik edecek. Davacı ile davalının anlaşması halinde yargılama yapılmadan dava dosyası kapatılacak. Özellikle, tazminat, alacak ve kira davalarında davacı ile davalının ön inceleme aşamasında anlaşması ile dava dosyaları rafa kaldırılacak.

Yeni HUMK kira davalarmdaki yetkiyi Sulh Hukuk Mahkemelerine veriyor. Kira değerine göre Asliye ile Sulh Hukuk mahkemelerinde bölüştürülen yetki Sulh Hukuk Mahkemelerinde birleştiriliyor. Kira ile ilgili bütün davalar davanın miktarı ne olursa olsun Sulh Hukuk Mahkemele-ri'nde görülecek.

Gelmeyen tanığa 500 TL ceza


Tanıklar çağrılmaları halinde mahkemeye gelmek zorunda olacak. Mahkemeye çağrılması halinde gelmeyen tanıklar 500 TL ceza ödeyecek.

Modern teknoloji ve Ulusal Yargı Ağı Proje-si'nin (UYAP) sağlayacağı olanaklarla duruşmaya gelemeyenlerin, internet ve telekonferans gibi yöntemlerle bulundukları yerden duruşmaya katılabilmelerine de olanak sağlanacak. Mahkemeler ses ve görüntü nakli yoluyla ifade almaya başlayacak. Talimatla alman ifadeler ya da tanık beklenmesine ilişkin gecikmeler, bu yolla ortadan kaldırılacak. Mahkemelerde "Allah'ım ve namusum üzerine yemin ediyorum" şeklindeki yemin de değiştirildi.

Hakime tazminat Yargıtay'da

Kanunla hakim ve savalar güvence altına alındı. Ergenekon hakimlerine Mehmet Haberal tarafından açılan davada Yargıtay hakimleri tazminat ödemeye mahkum etti. HUMK tasarısında hakimlere açılan davaların Yargıtay'da açılması korundu. AK Parti, muhalefet ile mutabakatı bozmamak için bu maddenin taşandaki şekliyle yasalaşmasına onay verdi.

“Git sabıka getir” dönemi kapanıyor

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Tebligat ile Adli Sicil Kanunu'nda yapılan değişiklikle adliyelere ve savcılıklara giderek 'sabıka kaydı' alma dönemi kapanıyor.

Meclis'te kabul edilen yasayla kamu kurum ve kuruluşları adli sicil kayıtlarını internet ortamında sorgulayabilecek. Vatandaşlar ise kendileri ile ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını güvenli elektronik imza veya yönetmelikte sayılan güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulama yapabilecek, ilgili kurumlara ise internet ortamında gönderebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları adli sicilleri Adalet Bakanı'ndan izin almak şartıyla sorgulayabilecek. Sabıka kaydına ilişkin bilgi ve belgeler, sorgulama yapan kurumlarda sorgulamayla ilgili iş ve işlemin tamamlanmasından sonra hiçbir şekilde muhafaza edilmeyecek ve kayıt altına alınmayacak.

Vatandaş 5 TLden kurtulacak


Adli sicil kayıtlarının çıkartılması için vatandaştan 5 TL ücret alınıyor. Adalet Bakanlığı, adli sicil kayıtlarından yılda 45 milyon TL para topluyor.

Askeri tazminat sivil mahkemeye

HUMK'da yapılan düzenleme ile idari eylem ve işlemlerden do|ay| vijcut bütünlüğünün kısmen veya tamamen kaybedilmesi halinde aglacaktazminat daVaları Asliye Hukuk Mahkemeleri nde aglacak. Bu düzenleme Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açılan tazminat davaların Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne
taşınmasına yol açacak.

Askerde iken gözünü kaybedenler ile şehit olanların yakınları rracM ve manevi tazminat davaları Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yerine sivil mahkemede açacak. AYİM'in, tazminat davalarında Milli Savunma Bakanlığı lehine kararlar vermesi ortadan kalkacak.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler