YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Komisyonda 4+4+4 mesaisi
Komisyon, teklifle ilgili 91 saat 41 dakika çalıştı
Komisyonda 4+4+4 mesaisi
21 Mart 2012 / 18:24 Güncelleme: 21 Mart 2012 / 18:23

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından bugün TBMM Başkanlığına sunulan zorunlu eğitim 12 yıla çıkaran kanun teklifiyle ilgili rapora göre, komisyon toplam 91 saat 41 dakika çalıştı. Toplantılarda, CHP milletvekilleri 124, AK Parti milletvekilleri 26, MHP milletvekilleri 17, BDP milletvekilleri 4 kez söz aldı.

TBMM Başkanlığına sunulan raporda, ''toplantılarda özet olarak ifade edilen görüşler'' kısmında şunlar kaydedildi:

''Bu teklifte üç temel konu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarılması, diğeri eğitimin kademelendirilmesi, üçüncüsü de katsayı farkının giderilmesidir. Bunlara örgün eğitim, açık öğretimle ilgili düzenleme dördüncü olarak ilave edilebilir.

Türk eğitim sisteminin yaygın eğitimi de içerecek şekilde hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yeniden düzenlendiği ve eğitim-öğretim süreçlerini hayat boyu öğrenmeye dahil eden bir anlayış içerisinde getirilen bu kanun teklifiyle, eğitim süresinin on iki yıl olarak yeniden yapılandırılması öngörülmüştür.

Sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitimin amaçlarına ulaştığı söylenemez. Zira kesintisiz zorunlu eğitim süreci meslek liselerine büyük darbe vurmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki yüzde 40/60 gibi olan genel lise/meslek lisesi oranı ülkemizde tersine dönmüştür. Türkiye'de işsizlik oranı yüksek olmasına rağmen son yıllarda kalifiye işçi yetiştirmede büyük sorunlar yaşanmıştır.

Köylerdeki okulların birçoğu 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim nedeniyle kapanmıştır. Öğrenci sayısının azalması, onların da nakledilmesini zorunlu kılmıştır. Köylerin birçoğu, sorun olduğunda bilgisine danışılan öğretmenden bu nedenle mahrum kalmıştır.

Kesintisiz zorunlu eğitim süreci, merkezdeki okullarda yığılmalara sebep olmuştur.

Bu gelişmeler ışığında, bugün Türkiye'de sekiz yıllık zorunlu eğitimde gelinen noktanın yeterli olmadığı görülmektedir. Ayrıca 8 yıllık zorunlu eğitime geçişte, ilkokullar ile ortaokulların birleştirilmesi sonucunda çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Farklı yaş grupları ve gelişim özellikleri gösteren öğrencilerin aynı çatı altında eğitim görmeleri, farklı sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

8 yıllık eğitim uygulaması, mesleki ve teknik liseleri olumsuz yönde etkilemiş, ÖSYM'nin çeşitli kaygılarla getirdiği katsayı tartışmaları sonucu bu okullar cazibesini yitirmiştir. Bu yüzden de bahse konu okullardan, genel liselere öğrenci akışı olmuştur.

Eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması ve zorunlu eğitimin daha fazla olması ile birlikte içeriğinin de net olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Yaşayan insanların isimlerinin bazı üniversitelere verilmesi, olumlu bir yaklaşım değildir. Yaşayan ve görev yapmış olan siyasetçilerin adlarının daha sonraki gelecek olan nesiller tarafından üniversitelere verilmesi toplumsal etik anlayışı açısından çok daha uygun olacaktır.

İlk dört yıldan sonra açık öğretim sisteminin getirilme teklifi, eğitimde devamlılık ve başarı kriterlerini düşürmeye açık olmakla birlikte, özellikle cinsiyet eşitsizliğine sebep olabilecek kaygıları doğurmaktadır.

Getirilen Teklifte okul öncesi eğitimin yer almaması, öğrencilerin ilkokul düzeyinde öngörülen ilk iki yılında ciddi uyum sorunlarına sebep olabilecek niteliktedir.''


-En çok CHP'liler konuştu-


Siyasi partilerin teklifle ilgili görüşlerinin yer almadığı Raporda, komisyonda teklif üzerinde yapılan değişiklikler de belirtiliyor.

''Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur'' denilen Raporda, komisyonun ''yoğun ve verimli çalışma gün ve süreleri ile konuşan milletvekili sayılarını gösteren tablo'' da bulunuyor.

Buna göre, komisyon, 23 Şubat Perşembe 8 saat 16 dakika, 5 Mart Pazartesi 17 saat, 6 Mart Salı 10 saat 30 dakika, 7 Mart Çarşamba 12 saat 30 dakika, 8 Mart Perşembe 11 saat 40 dakika, 9 Mart Cuma 6 saat 40 dakika, 10 Mart Cumartesi 8 saat ve tartışmalı geçen pazar günü ise 35 dakika çalıştı.

Alt komisyon çalışması ise 16 saat 30 dakika sürdü.

Komisyonun toplam çalışma saati 91 saat 41 dakika oldu.

Komisyon üyesi AK Parti milletvekilleri 22, CHP milletvekilleri 30, MHP milletvekilleri 15 kez söz alırken; komisyon üyesi olmayan AK Parti milletvekilleri 4, CHP milletvekilleri 94, MHP milletvekilleri 2 ve BDP milletvekilleri 4 kez söz aldı. (AA)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler