YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karayolunda tehlikeli madde taşınmasına düzenleme
Karayolunda tehlikeli madde taşınmasına düzenleme
31 Aralık 2015 10:18
Karayolları Genel Müdürlüğünce, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda uluslararası sözleşmeler kapsamında belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatı bulundurulması zorunluluğu getirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç, Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Uluslararası Taşınması Sözleşmesinde (ADR) belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatı bulundurulması zorunlu olacak.

Söz konusu teçhizatı bulundurmayan taşımacıya 250 lira, sürücüye 50 lira ceza verilecek. 

ADR'de belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatı bulundurmayana her bir teçhizat için 50 lira, sürücüye 50 lira, dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi bulunan tanklara dolum yapmaya aykırı hareket eden doldurana bin 500 lira, taşımacıya bin lira para cezası uygulanacak.

Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tüm taşıt sahipleri, taşıtın ADR'ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara 1 Temmuz 2016'ya kadar başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesini alacak. 

Söz konusu belgeyi alan taşıt sahipleri 2005-2014 model taşıtlar için 31 Aralık 2016, 1996-2004 model taşıtlar için 31 Aralık 2017, 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31 Aralık 2018'e kadar Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini alacak. Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşımacıya bin lira idari para cezası uygulanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünce karayolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR'ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi 31 Aralık 2017'ye, yönetmeliğin ilgili fıkrasında görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşlarda güzergah ve park yerlerinin belirlenmesi 31 Aralık 2017'ye kadar tamamlanacak.


AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler