YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karar resmi gazetede yayımlandı
Karar resmi gazetede yayımlandı
27 Ocak 2010 08:53
Anayasa Mahkemesinin askere sivil yargı yolunu kapatan kararı resmi gaztede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin, askere sivil yargı yolunu açan düzenlemelerin iptal edilen hükümlerinin yürürlüğünün de durdurulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 7. maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinin (3) numaralı fıkrasının değiştirilen son tümcesinde yer alan ''...savaş ve sıkıyönetim halinde...'' ibaresinin, 21 Ocak 2010 günlü kararla iptal edildiği hatırlatıldı.

Kararda, bu ibarenin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi, iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın (iptale ilişkin gerekçeli kararın), Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi. Karara, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç muhalif kaldı.

Kararda, aynı kanunun Geçici Madde 1'de yer alan ''...ve 250'nci...'' ibaresine yönelik iptal istemi reddedildiğinden, bu ibareye ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin oy birliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.

CHP, 5918 sayılı askerlere sivil yargı yolunu açan Kanun'un 7. maddesi ile değiştirilen ''halinde'' ibaresi ile geçici 1. maddedeki, 5271 sayılı Kanun'un 250. maddesinde yapılan değişiklik hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

AA
 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler