YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kapatmada Meclis iznine AYM onayı
Ergin, TCK 301'den dava açılabilmesi için gereken izni 2009'da yargıya taşındı
Kapatmada Meclis iznine AYM onayı
12 Nisan 2010 / 07:49 Güncelleme: 12 Nisan 2010 / 07:51

Anayasa Mahkemesi, 'Meclis istediği düzenlemeyi yapar. Bakan yetkisi yargıya müdahale değil' dedi...

Anayasa'da yapılacak değişiklikle partilerin kapatılması konusunda Meclis'te izin alınması şartı getirilirken, Anayasa Mahkemesi’nin de dava açılması için izin alınmasına onay verdiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından kamuoyuna duyurulan bu karar, dava açılması için Adalet Bakanı'ndan izin alınmasını Anayasa'ya aykırı bulmadı. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile CHP'nin görüşlerinin yersizliğini ortaya koydu.

"301 DE AYKIRI" İDDİASI

Anayasa'da yapılacak değişiklikle partilerin kapatılması için dava açılmasını TBMM'den izin alınması şartına bağlıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP, Meclis'ten izin alınmasının yargı bağımsızlığı ile Anayasa'daki kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu savunuyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Anayasa değişikliğinin Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını gündeme getirdi. Ergin'in atıf yaptığı karar Anayasa Mahkemesi'nin 3 Haziran 2009 tarihinde verdiği bir karar.

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, TCK'nın 301. Maddesi'nden dava açılabilmesi için Adalet Bakanı'ndan izin alınması şartının getirilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunda, "Türk Ceza Yasası'nın 301/4. maddesine göre TCK 301. madde kapsamında kalan bir suçu işleyen kişi hakkında Adalet Bakanı'nın izin vermemesi halinde hiçbir şekilde soruşturma yapılmayacaktır. Adalet Bakanı'na yürütmenin bir üyesi olarak yargı yetkisi tanınmıştır.

Bu sonuç da hukuk devleti ilkesi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve kişilerin hak ve özgürlüklerinin teminatlarından olan yargı güvencesine (yargıya müdahale edilmemesi) açıkça aykırıdır" dedi. Anayasa Mahkemesi, Şişli 2. Asile Ceza Mahkemesi'nin itirazlarını yerinde bulmayarak reddetti. Anayasa Mahkemesi kararında şöyle denildi:

İZİN ANAYASA'YA UYGUN

"Hukuk devletinde yasakoyucu, Anayasa kurallarına bağlı olmak koşuluyla ihtiyaç duyduğu düzenlemeyi yapma yetkisine sahiptir. Cezaların, suçların ağırlık derecelerine göre önleme ve ıslah amaçları da göz önünde tutularak adaletli bir ölçü içinde konulması ceza hukukunun esaslarındır. İtiraz konusu kuralla ülkenin politik çıkarları nedeniyle maddede düzenlenen suçtan dolayı soruşturma yapılması Adalet Bakanı’nın talebine bağlı tutulmuştur. Adalet Bakanı'na tanınan bu yetki, yargısal değerlendirmeden ziyade devlet ve toplum yararı açısından bir takdir yetkisinin kullanılmasıdır."

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının, parti kapatmalar için TBMM'den izin alınması şartını getiren Anayasa maddesi için emsal teşkil edeceğine dikkat çekiliyor. CHP, bu maddenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvursa bile Anayasa Mahkemesi'nin bu talebi geri çevirmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Bugün

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler