YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kanun tasarısı, çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda
Kanun tasarısı, çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda
Kanun tasarısı, çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda
13 Mayıs 2008 / 07:56 Güncelleme: 13 Mayıs 2008 / 00:00

Hızlı adelet için Hukuk Muhakemeleri Kanunu değişiyor. İnternet ve telekonferansla mahkemeye katılmak mümkün olacak
Yargılamanın hızlı yürütülmesini sağlamak için hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, çarşamba günü Adalet Komisyonu’nda görüşülecek.


GÖRÜYORUM HAKİM BEY!


Yeni tasarıya göre; mahkeme, tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilecek. Tanık, bilirkişi veya taraflardan biri, başka yerden elektronik araçla dinlenebilecek. Belli başlı yenilikler şöyle:


5 BİN YTL'Yİ GEÇMEYEN DAVALARA SULH HUKUK  MAHKEMELERİ BAKACAK


İflasa, konkordatoya ve vakıflara ilişkin davalar ayrık olmak üzere, malvarlığı haklarından doğan tutarı 5 bin lirayı geçmeyen davalara, sulh hukuk mahkemeleri bakacak.


Yetki sözleşmeleri, sadece tacirler ve kamu tüzel kişileri arasında yapılabilecek. Ayrılık, boşanma gibi kesin yetki hallerinde yapılamayacak.


HUKUKİ DİNLENİLME


Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip bulunacak.


Hakim, üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasına bakamayacak. Nişanlısının davasına da giremeyecek.


DEVLETTEN TAZMİNAT


Kayırma veya taraflardan birine düşmanlık veya menfaat sebebiyle, kesin bir kanun hükmüne aykırı karar verilmiş olması, duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanılarak hüküm verilmesi, hakkın yerine getirilmesinden kaçınılması durumlarında tazminat davası yoluna gidilebilecek.
Devlet tazminatı sorumlu hakime ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu edecek. Rücu davaları Yargıtay’da görülecek.


HAKİM ARA BULACAK


Mahkeme dışı çözüm yolları ile uzlaşmayı mümkün kılacak ve teşvik edecek bir alt yapının oluşturulmasını öngören tasarıyla, yeni bir yargılama aşaması olarak “ön inceleme” getiriliyor. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılacak. Mahkeme, tarafları sulh veya arabuluculuğa teşvik edecek. Ön inceleme tamamlanmadan tahkikata geçilemeyecek.


ZORUNLU DNA TESTİ


Hakimler, soybağının tespiti için zorla test yapılmasına karar verebilecek. Uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkes, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmakla zorunlu tutulacak. Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması halinde, hakim incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verebilecek.


ALLAH YEMİNDEN ÇIKIYOR


Mahkemelerde “Allahım ve namusum üzerine yemin ediyorum” diye yapılan yemin, “Kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum” şeklinde değiştirilecek. Hakim, yemin edecek kimseye, hangi konuda yemin edeceğini açıklayacak. “Size sorulan sorular hakkında, gerçeğe uygun cevap vereceğinize ve hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin eder misiniz?” diye soracak.


Tasarının genel gerekçesinde, yeminle ilgili değişiklik anlatılırken, “1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan yemin formülü, taraf yemini düzenlemesinde daha laik hale getirilmeye çalışılmıştır” denildi.


KAYIT VE YAYIN YASAĞI


CMK’daki hükme paralel düzenlemeye yer verilen tasarıya göre, duruşma sırasında fotoğraf çekilemeyecek ve hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı yapılamayacak. Ancak, dava dosyasında saklı kalmak kaydıyla yargılamanın zorunlu kıldığı hallerde, mahkemece çekim yapılabilecek. Belge ve tutanaklar, mahkemenin ve ilgili kişilerin açık izni olmadıkça hiçbir yerde yayımlanamayacak.


Akşam


 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler