YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kabinenin yapısı değişiyor
Kabinenin yapısı değişiyor, bakanlara yardımcı geliyor
Kabinenin yapısı değişiyor
09 Haziran 2011 / 08:10 Güncelleme: 09 Haziran 2011 / 08:10
Hükümet, hizmette verimliliği artırabilmek için kabinenin yapısını değiştiriyor. Devlet bakanlıkları kalkarken 6 yeni bakanlık kuruluyor. Kabine, başbakan dahil 25 üyeden oluşacak. Ayrıca 20 icracı bakan için birer bakan yardımcısı atanacak. Bunlar Meclis dışından seçilip özel sektörden de atama yapılabilecek. İlkokul mezunu da bakan yardımcısı olabilecek.

Türkiye, 12 Haziran seçimlerinin ardından yeni bir bakanlar kurulu yapısına kavuşacak. Başbakan dahil bakan sayısı 25'e düşürülürken 'devlet bakanlıkları' ortadan kaldırılıyor. Buna karşılık 6 yeni bakanlık kuruluyor. Amaç, verimlilik.

Yeni kabine, başbakan dahil 25 üyeden oluşacak. 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık olacak. Başbakan R. Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek yeni bakanlar kurulu hakkında bilgiler verdi. Buna göre, yeni dönemde bakan yardımcılığı görevi de ihdas edilecek. 20 icracı bakanın her birine, birer bakan yardımcısı atanacak. Bakan ile müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı makamı bulunacak.

Bunlar, Meclis dışından, atama yoluyla görevlendirilecek. Hükümetle gelecek ve hükümetle gidecekler. Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı, sektörü bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektörden de bu makama atama yapılabilecek. Üniversite mezunu şartı yok. İlkokul mezunu da bakan yardımcısı olabilecek.

'Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı', 'Avrupa Birliği Bakanlığı', 'Ekonomi Bakanlığı', 'Gençlik ve Spor Bakanlığı', 'Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ve 'Kalkınma Bakanlığı' olmak üzere 6 yeni bakanlık kurulacak. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine 'Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı', Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine 'Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' kurulacak. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da birleştirilecek. Bu bakanlığın yeni adı 'Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı' olacak. Mevcut kabinede ise başbakan dahil 27 üye bulunuyor. Bunların 3 tanesi devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı, 8 tanesi devlet bakanlığı, 15 tanesi de icracı bakanlıktan oluşuyor.

Başbakan Erdoğan, bu yeni yapının, 12 Haziran seçimlerinin ardından, yeni hükümetin kurulmasıyla oluşacağını belirtti. Neden böyle bir değişikliğe gittiklerini de şu sözlerle açıkladı: "Koalisyon hükümetlerinin ülkeye verdiği en büyük zararlardan biri maalesef bakanlık sayılarının çok olmasıdır. 3 partili bir hükümette, her partiyi memnun etmek amacıyla yeni bakanlıklar ihdas edilmiş. Bu kadar çok bakanlığın olması, kurumlar arasındaki koordinasyon ve uyumu ciddi şekilde zorlaştırmış, birçok konuda devlet adeta kilitlenmiştir.''

Bu çok başlılığın özellikle bazı alanlarda ciddi uyumsuzluklara yol açtığına işaret eden Başbakan, geçmiş dönemlerde ekonomide yaşananları hatırlattı. Özelleştirmelerle ilgili tartışmaları örnek gösterdi. Aynı şekilde sosyal yardımlar konusunda da karmaşa yaşandığına dikkat çekti.

Bürokratik oligarşinin bitirilebilmesi için bu adımları atmak zorunda olduklarını vurgulayan Başbakan, yeni Bakanlar Kurulu yapısının, 'idarenin çok daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlamayı amaçlamadığını' ifade etti. 'Ustalık dönemi'ne böyle bir yapı içinde girmeyi hedeflediklerini anlatan Erdoğan, "Bu yeni yapılanmadaki bir diğer gayemiz de 2023 hedeflerimiz. Türkiye'yi, dünyanın en büyük ilk 10 ülkesinden biri yapmak amacıyla, bazı alanlara daha fazla ağırlık verecek bir yapı tasarladık. Örneğin, 500 milyar dolar ihracat hedefimizi gözeterek, sadece dış ticarete odaklı bir icracı bakanlık ihdas ettik.'' diye konuştu.

İLKOKUL MEZUNU BAKAN YARDIMCISI OLABİLECEK; VEHBİ KOÇ, SAKIP SABANCI ÖRNEĞİ VAR

Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı. Başbakan yardımcılarının görev alanlarının seçimden sonra genelgeyle belirleneceğini belirten Erdoğan, Hazine Müsteşarlığı'nın bir başbakan yardımcısına bağlı olacağını bildirdi. Bir soru üzerine, bakan yardımcılarının üçlü kararname ile atanacağını kaydeden Başbakan, ön şart aranıp aranmayacağına ilişkin şunları söyledi: "Üniversite mezunu şartı yok. İlkokul mezunu da bakan yardımcısı olabilecek. Aslolan burada, kendini gerçekten piyasalarda ispat etmiş, çok başarılı, mesela Türkiye'de öyle işadamları var ki bakıyorsun ilkokul, ortaokul mezunu. Yabancı dili yok ama başarılı. Rahmetli Sakıp Ağa'nın durumunu düşünün. Vehbi Koç'un durumunu düşünün. Bunlar üniversite mezunu değillerdi ama Türkiye'nin bir, iki numarasıydı."

"Milli Savunma Bakanlığı'nın görev alanıyla ilgili değişiklik öngörülüyor mu? Genelkurmay Başkanlığı'nın durumu ne olacak?'' sorusuna, "Şu anda böyle bir değişiklik söz konusu değil. Başbakana bağlı olarak bu süreç devam edecek.'' karşılığını verdi. Yeni düzenlemenin, 'başkanlık sisteminin' provası olup olmadığı ile ilgili olaraksa doğrudan bir şey söylemedi. Bakan yardımcılıkları ile başbakan başdanışmanlığı ve danışmanlıklarının birbirinden ayrı konular olduğunu belirtmekle yetindi.

Avrupa Birliği için yeni bakanlık

Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaları koordine edecek. Başbakan'ın verdiği bilgilere göre bu bakanlık, Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı, Sektörel Politikalar Başkanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, Mali İşbirliği Başkanlığı, Sivil Toplum İletişim ve Kültür Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı ile Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı'ndan oluşacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim ve teknoloji politikalarını takip edecek. Bu bakanlığın hizmet birimleri şunlar olacak: Sanayi Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü.

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı

İmar, çevre, yapı konularından sorumlu olacak. Her tür ve ölçekteki fizikî planlarla, bunların uygulanmasına yönelik temel stratejileri belirleyecek. Orman ve su kaynaklarından bu bakanlık sorumlu olacak. Hizmet birimleri şu şekilde oluşacak: İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.

Ekonomi tek çatı altında

Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmede güçlü bir kurum olarak görev yapacak. Dış Ticaret'ten sorumlu bakanlığın yerini alacak. Bu bakanlık, dış ticaret, yatırım teşvikleri, yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi alanlardan sorumlu olacak. Bu bakanlığın birimleri de şunlar: İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Teşvik, Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan oluşacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda üretimi ve güvenliği, kırsal kalkınma, su kaynakları gibi konulardan sorumlu olacak. Hizmet birimleri; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük politikalarının yanı sıra iç ticaret hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getirecek. Hizmet birimleri şu şekilde olacak: Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü.

Şehit yakınları ve gaziler dairesi başkanlığı

Başbakan Erdoğan, yeni kurulan bakanlıkların görev yapısına ilişkin de bilgi verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kadın, aile, çocuk, yaşlı ve engellilerin sorunlarıyla ilgileneceğini anlattı. "Biz muhafazakâr demokrat bir partiyiz, öyleyse aile yapımızı güçlendirmemiz lazım." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bu bakanlığımız, şehit yakınlarından da doğrudan sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığın önemli hizmet birimleri şunlar olacak. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Bu bakanlık bünyesinde, şehit ve gazilerimizin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek amacıyla şehit yakınları ve gaziler dairesi başkanlığı kuruyoruz." şeklinde bilgiler verdi. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) ise merkezi yönetimini bünyesinden alınarak il özel idarelerine devredildiğini açıkladı.

Kalkınma Bakanlığı

Başbakan Erdoğan, bu bakanlıkla ilgili bilgi verirken, "Adalet ve Kalkınma Partisi olmamız hasebiyle..." diye espri yaptı. Bu bakanlık, sektörel ve bölgesel gelişme planlarını yapacak; orta vadeli program, yıllık program, eylem planları hazırlayacak. İktisadi, sosyal ve kültürel politikaların belirlenmesinde hükümete bu bakanlık müşavirlik yapacak. Birimleri; Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. GAP, bu bakanlığa bağlı olacak. GAP gibi, DAP ve KOP da bu bakanlığa bağlı.  (Zaman)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler