YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İstifa eden 4 eski bakan için kritik gün!
TBMM Genel Kurulu, bugün toplanarak, AK Parti ve CHP'nin dört eski bakan hakkındaki Meclis soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeleri görüşecek. Genel Kurul'da önce AK Parti milletvekillerinin, soruşturma önergesi ele alınacak.
İstifa eden 4 eski bakan için kritik gün!
05 Mayıs 2014 / 07:58 Güncelleme: 05 Mayıs 2014 / 08:06

Yoğun bir haftaya giren TBMM Genel Kurulu'nda, 4 eski bakanla ilgili Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler görüşülecek. Muhalefet, canlı yayın yapılmamasına tepki gösterirken, Genel Kurul’un kapalı devre yayınını, www.tbmm.gov.tr üzerinden canlı izlemek mümkün olacak.

AK Parti; CHP'nin her bir eski bakan için ayrı ayrı verdiği önergelerini reddedip, kendi önergesini kabul ederek eski bakanlarla ilgili tek bir Soruşturma Komisyonu kurulmasını öngörüyor.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde, önergeyi verenlerden ilk imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi, şahısları adına üç milletvekili konuşacak. İddialara, adı geçen eski bakanlar cevap verecek.

Daha sonra Genel Kurul'da yapılacak gizli oylamada eski bakanlar hakkında soruşturma komisyonu kurulup kurulmamasına karar verilecek.

AK Parti'nin önergesinde eski bakanlarla ilgili ayrıntılı iddialar ve fiiller sıralanıyor.

Önergede, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan tarafından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, TCK'nın "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet"; İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler tarafından TCK'nın "resmi belgede sahtecilik", "nüfuz ticareti", "rüşvet" ve gizliliğin ihlali", AB eski Bakanı Egemen Bağış tarafından TCK'nın "nüfuz ticareti" ve "rüşvet", Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından işlendiği iddia edilen eylemlerin TCK'nın "nüfuz ticareti" ve "görevi kötüye kullanma" maddelerine tekabül ettiği, bunların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereğinin ortaya çıktığı anlatılıyor.

Canlı yayın yapılmayacak

Muhalefet, canlı yayın yapılmamasına tepki gösterirken, Genel Kurul’un kapalı devre yayınını, www.tbmm.gov.tr üzerinden canlı izlemek mümkün olacak.

Meclis Soruşturma Komisyonu

TBMM İçtüzüğü ile Anayasa'nın 100. maddesinde yer alan "Meclis Soruşturması ve Yüce Divan'a Sevk" hükümlerine göre, soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, soruşturmanın yürütülmesi görevi, Anayasanın 100. maddesi hükümlerine göre, Başkanlıkça Genel Kurul'da yapılacak ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyona verilecek.

Meclis soruşturması önergesini veren veya daha önce TBMM'de ya da dışında bu konudaki görüşünü açıklamış milletvekilleri, bu komisyona seçilemeyecek.

Soruşturma komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verecek.

Komisyonun çalışmaları gizli yapılacak. Bu komisyona kendi üyeleri dışındaki milletvekilleri katılamayacak.

Soruşturma komisyonu, raporunu Anayasanın 100. maddesine göre kuruluşundan itibaren iki ay içinde verecek. Soruşturmanın bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilecek. Bu süre içinde raporun TBMM Başkanlığı'na teslimi edilmesi gerekecek.

Meclis soruşturması komisyonunun yetkileri

Komisyon, kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilecek; gerekli gördüklerine el koyabilecek; Bakanlar Kurulun'un bütün vasıtalarından faydalanabilecek; Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri dinleyebilecek.

Komisyon, adli mercilerden yardım isteyebiliyor. Ayrıca CMUK'un tanıklarla, bilirkişilerle, zapt ve arama ile ilgili olarak adli mercilere verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin genel hükümler çerçevesinde kullanılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adli merciden yazıyla isteyebiliyor.

Komisyon, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın savunmasını alınacak. Bununla ilgili olarak talep edeceği belgeleri temin ettirebilecek.

Komisyon, gerektiğinde alt komisyonlar kurabilecek ve Ankara dışında çalışabilecek.

Soruşturmanın sonuçlandırılması

Soruşturma komisyonu raporu, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana derhal gönderilecek ve TBMM üyelerine dağıtılacak. Rapor, üyelere dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülecek.

Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana söz verilecek. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana ait olacak ve konuşma süresi sınırlandırılamayacak.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurul'ca gizli oyla karara bağlanacak.

Komisyonun, Yüce Divan'a sevk yönündeki raporları ile Genel Kurul'un Yüce Divan'a sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilecek.

Komisyonun Yüce Divan'a sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divan'a sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olabiliyor.

Yüce Divan'a sevk kararı ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınabilecek.

TBMM'de Yüce Divan'a sevk kararı alınırsa dosya, en geç 7 gün içinde Başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilecek.

 

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler