YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte TSK'nın yok dediği o belge
İşte TSK'nın yok dediği o belge
10 Nisan 2012 07:38
12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin Genelkurmay’dan istediği ancak “Herhangi bir belgeye rastlanmadı” cevabı aldığı muhtıraya ulaşıldı.

Genelkurmay’ın “Arşivimizde yok” dediği muhtıra belgesine ulaşıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Korutürk’e, Genelkurmay Başkanı Evren tarafından gönderilen mektupta tüm anayasal kuruluşlar ve siyasi partilerin uyarılması isteniyor.

12 Eylül davasının görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Genelkurmay’dan istediği ancak “Herhangi bir belgeye rastlanmadı” cevabı verilen belgeye BUGÜN ulaştı. Orgeneral Kenan Evren imzalı, Aralık 1979’da Cumhurbaşkanı FahriKorutürk’e verilenmuhtıra niteliğindeki ‘uyarı’ mektubunda tüm anayasal kuruluşların ve siyasi partilerin uyarılması isteniyor.

KOMUTANLAR RAHATSIZ

12 Eylül cuntasının hayatta kalan baş aktörleri Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı davada süreci etkileyecek kayıp belge ortaya çıktı. BUGÜN’ün ulaştığı ve 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin istediği belgede, Evren açıkça dönemin Cumhurbaşkanı Korutürk’e muhtıra veriyor. Ordu ve kuvvet komutanlarının tüm anayasal kuruluşların ve siyasi partilerin uyarılmasını istediğini belirten Evren, muhtırada şu ifadelere yer veriyor:

“Devletin bekası, milli birliğin sağlanması halkın can ve mal güvenliğinin temini için anarşi, terör ve bölücülüğe karşı parlamenter demokratik rejim içerisinde anayasal kuruluşların ve özellikle siyasi partilerin Atatürkçü milli bir görüşlemüştereken tedbirler ve çareler aramaları kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülmektedir.” Muhalefet partilerinin gereken tedbirleri almadığını öne süren Evren muhtırada, Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan kararların bu partilerin kısır tutum ve davranışları yüzünden olumlu sonuçlanmadığını iddia ediyor.

TSK’NIN GÖRÜŞÜ

Muhtıranın son bölümünde ise anayasal kuruluşların ve siyasi partilerin bir kez daha uyarılması isteniyor.Komutanların durumdan rahatsız olduğunu belirten Evren, “KuvvetKomutanları ile beraber yaptığımson gezilerimde ordu ve kuvvet komutanları seviyesindeki general ve amirallerle görüşmelerimde milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde süratle bir sonuca ulaşabilmek için gerekli tedbirlerin müştereken tespiti amacı ile tümanayasal kuruluşlar ve siyasi partilerinbir kere daha uyarılması bütün komutanlarca müştereken dile getirildi. Bu karar ışığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşlerini Milli Güvenlik Kurulu Başkanı olarak zatıalilerinize sunuyorum” ifadelerini demuhtıraya taşıdı.

belge.20120410073921.jpg


Mahkeme diğer belgeleri istiyor

12 Eylül darbesine zemin hazırlayan 1 Mayıs, Maraş ve Çorum olaylarınıda araştıran mahkeme, MİT, Emniyet ve Jandarma’dan bu olaylarla ilgili bilgi istedi. MİT’ten ayrıca darbe öncesi döneme ait kurum içerisinde bulunan bilgi, belge ve raporların mahkemeye gönderilmesi de talep edildi. MİT ve Emniyet İstihbarat, kanlı olaylarla ilgili birer klasör belge gönderdi. Mahkemenin talebiyle ortaya çıkan kayıp belgeler sadece Korutürk’e verilen muhtıra ile sınırlı değil. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını da isteyen mahkemeye verilen cevapta, Genelkurmay, MGK’nın ilk toplantısının 24 Ocak 1984’te yapıldığınıve kurula ilişkin faaliyetlerle ilgilikurumlarında bir belgenin bulunmadığını bildirdi. BUGÜN

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler