YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte 3. iddianamenin ayrıntıları...
Ergenekon'da 3. iddianame mahkemeye sunuldu. İşte iddianameden ayrıntılar...
İşte 3. iddianamenin ayrıntıları...
20 Temmuz 2009 / 11:53 Güncelleme: 20 Temmuz 2009 / 00:00

Ergenekon davasında 3. iddianame mahkemeye gönderildi. 1454 sayfadan oluşan iddianamede 52 şüphelinin adı yer alıyor.


''Ergenekon'' soruşturması kapsamında 37'si tutuklu 52 şüpheli hakkında hazırlanan üçüncü iddianame, 1454 sayfadan oluşuyor.
        


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye ilçesinde patlayıcı maddelerin ele geçirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonucu ortaya çıkarılan ve önceki incelemelerde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesinde belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş bir silahlı terör örgütü olduğu iddia edilen ''Ergenekon''  isimli organizasyonla ilgili olarak bugüne kadar 2 ayrı iddianameyle kamu davası açıldığı hatırlatıldı.
        


Açıklamada, ''17 Temmuz 2009 tarih ve 2009/565 sayılı üçüncü iddianame, 20 Temmuz 2009 tarihinde UYAP sistemin üzerinde önceki davalarla ilgili fiili ve hukuki irtibatı sebebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine tevzi edilmiştir''  denildi.
        


İddianameyle ilgili teknik bilgilere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
        


''1454 sayfadan ibaret iddianame ile 52 şüpheli hakkında dava açılmış olup, bunların 37'si halen tutuklu olup, tutuklamalar 10 Ocak 2009 ile 17 Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şüphelilerden tutuklanan 4 kişi daha sonra tahliye olmuş, 11 şüpheli de hiç tutuklanmamıştır. İddianamenin giriş bölümünde örgüt çerçevesinde daha önce yapılan soruşturmalar ve açılan davalar özetlenmiş, örgütün gerçekleştirmeyi planladığı eylemler, gerçekleştirdiği eylemler, suikast planları ve el konulan silahlar anlatılmıştır.''
        


İddianamenin ikinci bölümünde şüphelilerin bireysel durumlarının da anlatıldığı belirtilen açıklamada, isnat edilen suçlar ve uygulanması talep edilen yasa maddelerine de yer verildiği bildirildi.
        


Her şüpheli için ''arama ve el koyma işlemlerinde bulunan delillerin anlatımı, el konulan delillerin incelenmesi (inceleme tutanakları, bilirkişi ve ekspertiz raporları...), teknik takip işlemleri (iletişimin dinlenmesi ve  tespiti, gizli izleme...), tanık ifadeleri, diğer delillerin anlatılması, şüphelilerin emniyet ve savcılık ifadeleri ile hakim huzurundaki sorgusu, hukuki durumun anlatımı, netice ve talep'' konularının ele alındığı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:
        


"İddianamede her şüpheli, aşağıda yazılı suçlardan biri, birkaçı veya bir çoğu ile suçlandırılmış ve suça uyan kanun maddelerinin uygulanması talep edilmiştir.
        


 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etme', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek', 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme', 'Açıklanması yasaklanan gizli  bilgileri temin etme', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek',
'Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, amacı dışında kullanma,  hile ile çalma'.''


GİZLİLİK KURALI DEVAM EDİYOR...


''Ergenekon'' soruşturması kapsamında hazırlanan üçüncü iddianame mahkemece kabul edinceye kadar, soruşturmanın içeriğiyle ilgili bu aşamada ayrıntılı bilgi verilmesine imkan bulunmadığı ve gizlilik kuralının devam ettiği bildirildi.


         İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada,
 soruşturmayla ilgili teknik bilgilerin de yer aldığı bölümde, şunlar anlatıldı:


         ''Ergenekon silahlı terör örgütü çerçevesinde farklı zamanlarda ele
 geçirilen delillere göre yeni soruşturmalar başlatılmış, ikmal edilenlerle ilgili
 mukteza tayin edilmiş, ikmal edilemeyenlere devam edilmiş olup; üçüncü
 iddianamenin tanziminden sonra da her biri ayrı numaraya kayıtlı derdest
 soruşturmalar mevcut bulunmaktadır.


         Soruşturmalar özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilinin gerektiğinde
 soruşturma işlemlerine bizzat katılımıyla ve genel olarak gözetim ve
 koordinesinde görevlendirdiği Cumhuriyet Savcılarınca yürütülmekte, arama, el
 koyma kararlarının yerine getirilmesi, ifade alma gibi yoğun işlemlerin devamı
 süresince Cumhuriyet Savcısı sayısı geçici olarak artırılmaktadır.


         Yasalar gereğince soruşturma evresinde arama, el koyma, tutuklama gibi
 soruşturma işlemleri mahkemelerce verilen kararlar çerçevesinde uygulanmakta
 olup, bu tür kararlara itiraz edildiğinde ağır ceza mahkemesi heyetince
 incelenmekte ve sonuçlandırılmaktadır.


         Soruşturma evresinde görev yapan hakimler ve mahkemeler nöbet sistemine
 göre çalıştıklarından bir başkan ve en az 3 üyesi bulunan 6 adet özel yetkili
 ağır ceza mahkemesi tek hakimle veya mahkeme olarak soruşturma işlemlerinde
 muhtelif tarihlerde kararlar vermiş olup, bu şekilde soruşturmaların muhtelif
 evrelerinde çok sayıda Cumhuriyet Savcısı görev yapmış olup, özel yetkili ağır
 ceza mahkemeleri ve hakimlerinin bütüne yakını da bu soruşturmaya ilişkin
 kararlar vermişlerdir.''
         
"HER TÜRLÜ ETKİDEN UZAK YARGI"
         
 Açıklamada, yasalara göre soruşturmanın içeriğinin açıklanamayacağına da
 vurgu yapılarak, şöyle devam edildi:


         ''Yasalara göre, soruşturmanın içeriği açıklanamaz ve yayınlanamaz. Bir
 olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle
 sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek
 amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunulamaz.
         Yargının her türlü etkiden uzak ve kendi mecrası içinde görevini yerine
 getirebilmesi için bütün kişi ve kurumların, basın ve yayın organların yasaların
 çizdiği çerçeve içinde kalarak konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerekmektedir.
         Yasalar gereğince iddianame mahkemece kabul edinceye kadar, soruşturma
 içeriğiyle ilgili bu aşamada ayrıntılı bilgi verilmesine imkan bulunmamakta ve
 gizlilik kuralı devam etmektedir.''

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler