YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a takip merkezi geliyor
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bülent Arınç açıklamada bulundu... Aadelet Bakanının toplantıda 3 yeni tarası sunduğunu söyledi. Tasarılar olumlu bulundu ve imzaya açıldı bile diye de ekledi. Kabul edilirse 3 yeni uygulama geliyor
İstanbul'a takip merkezi geliyor
05 Mart 2012 / 20:34 Güncelleme: 05 Mart 2012 / 20:31

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, ''Sayın Adalet Bakanımız, Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı hakkında, İstanbul'da takip merkezi kurulmasıyla ilgili kanun taslağı üzerine, Ceza İnfaz Kurumlarındaki Güvenlik hizmetlerinin yeniden organizasyonu ile ilgili tasarı taslağı üzerinde bilgi sundu. Her 3 taslak da olumlu kabul edildi ve tasarı olarak imzaya açıldı''

Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin çeşitli konulardaki soruları yanıtladı.

Arınç, Bakanlar Kurulu'nda bazı bakanların, yaptıkları hazırlıkların ve tasarı taslaklarının görüşüldüğünü, genelde olumlu bulunduğunu ve imzaya açıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

''Bu konuda sayın Adalet Bakanımızın, sayın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızın, sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın sunumları oldu. Öncelikle sayın Adalet Bakanımız, Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı hakkında bilgi verdi. Daha sonra İstanbul'da takip merkezi kurulmasıyla ilgili kanun taslağı üzerine Bakanlar Kurulu'na bilgi sundu. Bir diğer taslakta, Ceza İnfaz Kurumlarındaki Güvenlik hizmetlerinin yeniden organizasyonu ile ilgili tasarı taslağı üzerinde sayın Adalet Bakanımız bilgi sundu. Her 3 taslak da olumlu kabul edildi ve tasarı olarak imzaya açıldı.
 Sayın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızın iki sunumu oldu. Bunlardan birisi Bor Tuzları Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Ham maddelerinin İşletilmesini Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıdır. Bunun özeti, bor tuzları uranyum ve toryum madenlerinin üretim ve zenginleştirme faaliyetlerinin ürün mülkiyeti Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde kalmak üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilmesi ön görülüyor. Bir diğer tasarı da Elektrik Piyasası Kanun Tasarısıdır. Burada da rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek mali açıdan istikrarlı ve güçlü şeffaf bir elektrik piyasasının oluşturulması amacıyla 4628 Sayılı Kanunda Esaslı Değişiklikler öngörülmektedir. Bu iki taslak da olumlu bulunarak, tasarı haline getirildi ve imzaya açıldı.''

Arınç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı konusunda bir sunum yaptığını belirterek, şunları söyledi:

''Bunun özeti, vasıfları bozulan meralar için yapılan masraflar nedeniyle bu duruma sebebiyet verenlerden tahsis edilen paraların köy sandığına veya belediye bütçesine gelir kaydedilmesi, ishal edilmek suretiyle mera olarak kullanılabilecek alanların kiraya verilmesi halinde bu alanlarda hayvancılık tesisi kurulması öngörülmektedir.Taslak olumlu bulundu ve imzaya açıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanımız sayın Hayati Yazıcı da Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı üzerinde bilgi verdi. Bu hemen hemen bir maddelik bir değişikliktir. Devlet İl Özel İdaresi ve Belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde söz konusu kurum ve kuruluşların tek başına veya birlikte şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip olması şartı getirilmektedir ve sahip oldukları paylara imtiyaz tesis edilmesi imkanı sağlanmaktadır.Bir ölçüde yeni Türk Ticaret Kanunu'yla bağlantılıdır, ancak bu acilen bir maddelik bir taslak olarak da getirilmektedir."

Arınç, bakanların kendi görev alanlarıyla ilgili olarak bilgi sunduklarını belirterek, ''Teknik olarak elimizde birikmiş olan bu taslakları görüştük. Diğer konularda da güncel gelişmeleri arkadaşlarımız sayın başbakanımıza takdim ettiler.'' dedi. (AA)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler