YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
"İslamiyet" hakkındaki yanlış değerlendirmeler top
"İslamiyet" hakkındaki yanlış değerlendirmeler top
"İslamiyet" hakkındaki yanlış değerlendirmeler top
22 Şubat 2008 / 11:52 Güncelleme: 22 Şubat 2008 / 00:00

Kanal-A TV’nin “Bilinmeyen İslam” programında konuşan Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Din üzerine ve dini konularda konuşmanın üslup ve disiplini hakkında Hamdi MERT’in sorularını cevaplandırdı.


Siyasette, basında ve akademik dünyada din bahaneli ve din odaklı bir bilgi kirlenmesi bulunduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet GÖRMEZ, “fikir ve fikri açıklama hürriyeti dini aşağılama ve ona inananların dini hislerini rencide etme hakkı vermez” dedi.


Prof. Dr. Görmez, bazı politikacıların, akademisyenlerin ve basın mensuplarının “İslamiyet” hakkındaki yanlış değerlendirmelerinin toplumu gerdiğini ve bu sun’i gerginliklerin ülkeye zarar verdiğini belirttiği konuşmasında özet olarak şunları söyledi:


“Türkiye, din eğitim-öğretimi konusunda yaklaşık 25 yıllık bir boşluk dönemi yaşadı. Bu çeyrek yüzyıllık boşluk döneminden sonra, 30 yıldan fazla bir süre de tek İlahiyat Fakültesi ile yetindik. 1980’li yıllardan itibaren İlahiyat Fakülteleri’nin sayısı arttı ama din konusundaki boşluğu telafi edecek bir dönüşümü henüz sağlayamadık.”


“Buna ilave olarak, bizde eğitim-öğretim sistemi ve özellikle de üniversite öğretim sistemi bozuk. Batı ülkelerinde sosyal bilimlerin her dalında teoloji bilmek zorunludur. Tarihin, felsefenin, edebiyatın ve sosyal bilimlerin diğer dallarının teoloji öğretimi ile yakından ilişkisi vardır. Bir ülkenin düşünce iklimi, bütün bu bilimlerin kendi mecralarından gelip-döküldüğü bir ortak havuzda buluşması ile oluşur. Bizde, nesillerimizin düşünce oluşumunda bu ortak oluşum sağlanamamıştır. Bu sebeple insanlarımız bir ortak paydada buluşma imkanından mahrum bırakılmıştır. Bu, sistemden gelen bir arızadır.”


“Yine bu ve başka sebeplere bağlı olarak Türkiye’de İslamiyet’e karşı bir peşin fikir oluşmuştur. Buna ilave bir cehalet vardır. Bu bilmezlik ve cehalete dayalı yaklaşımlar, toplumumuzu germekte ve ülkeye zarar vermektedir.”


“Din konusu bir uzmanlık konusudur. Kur’an ilimlerini, Hadis metodolojisini, Fıkıh ekollerini ve Kelam mekteplerini bilmeden din üzerine yorumlar yapmak, yanlış sonuçlar doğurmaktan öte fikri kargaşa ortaya çıkarmaktadır.”


“İlahiyat Fakültelerimizde birikimli ve değerli akademisyenlerimiz mevcutken, bir dipnotluk kaynağı bulunmayan bazılarına mikrofonlar uzatılmakta ve din magazinleştirilmektedir. Bu yanlıştır ve ayıptır.”


“Din üzerine ve dini konularda konuşmak bir üslup, metot, fikri disiplin ve terbiye işidir. Hatta karmaşık dini konularda yorum yapmak, bugünün şartlarında tek başına İlahiyatçıların yapabileceği bir iş olmaktan çıkmıştır. Dahası, sadece İlahiyatçıların değil, diğer bilim dallarından da uzmanlardan yararlanılması zorunluluğu zaman-zaman ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple “Şura” ve “Kurul”lar oluşturulması gerekir.”


Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, konuşmasının sonunda dini siyasi, kişisel ve ideolojik amaçlara alet etmenin sakıncalarını belirtti.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler