YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Irak ve Suriye tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
Irak ve Suriye tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
08 Eylül 2015 03:00
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Hükümete verilen yetkiyi bir yıl süreyle uzatan tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereyle, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ve bu kuvvetlerin hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması için TBMM'nin 2 Ekim 2014'de Hükümete verdiği bir yıllık izin süresi, bir yıl daha uzatıldı. 

Tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğe dönük risk ve tehditler arttığına, Irak'ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurları varlığını sürdürdüğüne, Suriye ve Irak'ta diğer terör unsurlarının sayısı ve ortaya koydukları tehditte de önemli artış gözlendiğine işaret edildi. 

BM Güvenlik Konseyinin, 2170 ve 2178 sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını teyit ettiği, bu ülkelerdeki terör faaliyetlerini kınadığı, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı BM üyesi tüm ülkelere 1373 sayılı Konsey Kararı ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Komşu ülke Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye'nin, terör gruplarının Irak'taki mevcudiyetine ve bunun doğurduğu tehditlere karşı askeri, siyasi ve diplomatik tedbir ve girişimlerini artırarak sürdürmek durumunda olduğu vurgulanan tezkerede, Suriye'de rejimin beşinci yılına giren şiddet politikalarının, terör gruplarına desteğinin ve halkının etnik ve mezhepsel farklılıklarını fiili çatışmaya dönüştürme siyasetinin insani durum, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar bakımından yol açtığı risk ve tehditlerin devam ettiği bildirildi. 

Tezkerede şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, ilk olarak 2007'de kabul edilen ve 6 defa uzatılan Irak tezkeresiyle 2012'de kabul edilen ve bir defa uzatılan Suriye tezkeresinin 2014'de tek bir metin halinde kabulünü zaruri hale getiren ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin ulusal düzeyde tespit edilerek hayata geçirilmeye devam olunması, bunun yanı sıra DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde Türkiye’nin de iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi önem taşımaktadır.

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı hükumetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin hükumetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 02.10.2014 tarihli ve 1071 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Hükümete verilen bir yıllık izin süresinin, aynı kararda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 02.10.2015 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması, Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 03.09.2015 tarihli 9'uncu birleşiminde kabul edilmiştir."  

 

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler