YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İnsan haklarına özel yetki ayarı
İnsan haklarına özel yetki ayarı
19 Haziran 2012 08:35
Türkiye’de insan hakları alanında en yetkili merci İnsan Hakları Kurumu olacak. Özel bütçe, idari ve mali özerklik verilecek...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen, İnsan Hakları Kanun Tasarısı ile artık hak ihlallerinde mağdurun şikayeti beklenmeyecek.

Haberdar olunan hak ihlallerinde anında inceleme başlatılacak. İncelemeyi, Türkiye’de insan hakları alanında en yetkili merci olarak kurulacak İnsan Hakları Kurumu yapacak. Bu kurum idari vemali özerkliğe sahip, aynı zamanda özel bütçeli olacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tasarı ile ilgili raporunu tamamladı. Raporun ayrıntıları şöyle: Merkezi Ankara’da, Başbakanlık’la ilişkili, özel yetkilerle donatılmış bir İnsan Hakları Kurumu kurulacak. Karar organı bir başkan, bir ikinci başkan olmak üzere 11 kişilik bir kuruldan oluşacak. Üyeleri insan hakları alanında temayüz etmiş kişiler arasından, 2’si Cumhurbaşkanı, 7’si Bakanlar Kurulu, 1’i Yükseköğretim Kurulu ve 1’i Barolar Birliği tarafından seçilecek. Barolar Birliği’nin seçeceği üyede 10 yıl avukatlık yapmış olma şartı aranacak. Kurul üyelerinin görevine Bakanlar Kurulu son verebilecek.

YURT İÇİ VE DIŞINDA BÜRO AÇABİLECEK

Kurum yurtiçinde istediği sayıda yurtdışında 2’yi geçmemek üzere büro açabilecek. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ,makam, merci veya kişi emir ve talimat veremeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak. Kanun ve diğer mevzuatla kuruma verilen inceleme, araştırma, ziyaret ve başvuruları inceleme görevi esnasında bir suçun işlendiğinin öğrenilmesi halinde, genel hükümlere göre işlem yapılabilmesi için gerekli görüldüğünde ihbar veya şikâyette bulunabilecek.

İŞKENCE İLE MÜCADELE EDECEK

Kurum, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapacak. İşkence ve kötü muamele ile mücadele edecek. Şikâyet ve başvuruları inceleyip, bunların sonuçlarını takip ederek, sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunacak. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izleyecek. Birleşmiş Milletler ve bölgesel insan hakları kuruluşlarıyla işbirliği yapma ve ortak faaliyetlerde bulunulmasına karar verecek. Kuruma gerçek veya tüzel hak ihlaline uğradığını düşünen herkes başvurabilecek.

ÖZEL YETKİLERLE DONATILIYOR

Kurum, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemeye, incelemeye ve bunlarınörneklerini almaya yetkili olacak. İlgililerden yazılı ve sözlü bilgi alabilecek. Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerleri ziyaret edebilecek.

Buralarda inceleme yapabilecek ve gerekli tutanakları düzenleyebilecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, kurumun taleplerini gecikmeksizin yerine getirmek zorunda olacak (Bugün)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler