YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İlk 6 madde kabul edildi...
İlk 6 madde kabul edildi...
03 Mayıs 2010 08:01
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliğinin 2. tur görüşmeleri yapılıyor. Şimdiye kadar, ilk 6 madde kabul edildi...

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliğinin 2. tur görüşmelerinde, teklifin 1. maddesi yapılan gizli oylamada 332 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, AK Parti'nin Anayasa'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmeleri sürüyor. Teklifin 1. maddesi için yapılan gizli oylamada 332 oyla kabul edildi. 408 milletvekilinin katıldığı oylamada, 75 ret, 1 de çekimser oy kullanıldı. Boş ve geçersiz oy çıkmadı.

Teklifin 1. maddesinde, Anayasa'nın ''Kanun Önünde Eşitlik'' başlıklı 10. maddesinde değişiklik yapılıyor. Maddenin, ''Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür'' şeklindeki 2. fıkrasına, ''Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz'' ibaresi ekleniyor.

 

2. MADDE 334 OYLA

 TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğine ilişkin 2. turda, teklifin 2. maddesi de 72 ret oyuna karşın 334 oyla kabul edildi.

Genel Kurulda gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 334 kabul, 72 ret oyu kullanıldı; 2 milletvekili de çekimser kaldı.

Maddeyle, Anayasanın ''Özel Hayatın Gizliliği'' başlıklı 20. maddesine, ''Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir'' hükmü ekleniyor.

3. MADDE 335 OYLA

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğine ilişkin 2. turda, teklifin 3. maddesi üzerindeki görüşmeler de tamamlandı. Görüşmelerden sonra yapılan gizli oylamada, 71 ret oyuna karşın 335  oy alan teklif kabul edildi.

Genel Kurulda gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 335 kabul, 71 ret oyu kullanıldı; 1 oy da boş çıktı.

Bu düzenlemeyle Anayasanın ''Seyahat Hürriyeti'' başlıklı 23. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, ''vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilecek.''

4. MADDE 338 OYLA


TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğine ilişkin 2. turda, teklifin 4. maddesi 69 ret oyuna karşı 338 oyla kabul edildi.

Teklifin 4. maddesiyle, Anayasanın ''Ailenin Korunması'' başlıklı 41. maddesinde değişiklik yapıyor. Başlığı, ''Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları'' şeklinde değiştirilen maddeye çocukların korunması konusunda hüküm ekleniyor. Maddeye eklenen hüküm şöyle:

''Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara karşı, çocukları koruyucu tedbirleri alır.''

5.MADDE 335 OYLA

Anayasa değişikliğine ilişkin 2. turda, teklifin 5. maddesi 70 ret oyuna karşı 335 oyla kabul edildi.

Genel Kurulda gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 335 kabul, 70 ret oyu kullanıldı; 1 milletvekili çekimser kaldı, 2 oy boş çıktı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Teklifin 5. maddesiyle, Anayasanın ''Sendika Kurma Hakkı'' başlıklı 51. maddesinde değişiklik yapılıyor. Böylece, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açılıyor.

6.MADDE 338 OYLA

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğine ilişkin 2. turda, teklifin 6. maddesi 71 ret oyuna karşı 338 oyla kabul edildi.

Genel Kurulda gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 338 kabul, 71 ret oyu kullanıldı. üzerindeki görüşmelere başlandı.

Teklifin 6. maddesi ile Anayasanın 53. maddesinin kenar başlığı ''Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme'' şeklinde değiştiriliyor. Buna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme hakkına sahip olacak.

Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, 6. maddeye ilişkin gizli oylama sonuçlarını açıkladıktan sonra, bugün saat 12.00'de toplanmak üzere Genel Kurul birleşimini kapattı. Anayasa değişikliği görüşmelerinin 2. turuna teklifin 7. maddesiyle devam edilecek. (Habertürk)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler