YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet uyuşturucu ile mücadele başlattı
Hükümet uyuşturucu ile mücadele başlattı
13 Kasım 2014 03:53
Toplum sağlığını tehlikeye atan uyuşturucu konusunda hükümet resmen daha kapsamlı bir mücadele başlattı.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Uyuşturucu ile Mücadele konusundaki Başbakanlık Genelgesi'nde, uyuşturucu madde kullanımının, toplumun ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden psikolojik, ekonomik, sosyal çok boyutlu, önemli bir sorun olduğu vurgulandı.

Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde hızlı bir şekilde yayılarak bireylerin ve toplumun geleceğini tehdit eden, bu halk sağlığı problemi ile mücadelenin, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.  

Genelgede, "Toplumun huzur ve güvenliğini derinden sarsan, özellikle gençler arasında yayılma eğilimi gösteren uyuşturucu madde kullanımının önlenebilmesi için; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınması, özellikle gençlerin ve bütün vatandaşlarımızın farkındalıklarının artırılması, bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu

Uyuşturucuyla mücadelenin tüm boyutları ile yeniden ele alınarak bu konuda temel stratejilerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanmasının gerekli olduğu bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla, ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'na sunulan Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı Taslağı kapsamında yürütülecek çalışmaların temel amacı, uyuşturucu maddelere erişimin engellenmesi, bu maddelerin arz ve talebinin ortadan kaldırılması, bağımlılara tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunularak topluma yeniden kazandırılmaları olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere, Başbakan tarafından görevlendirilecek bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile başkan tarafından uygun görülecek üst düzey kurum temsilcilerinin katılımıyla Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur."

Üniversiteler, STK'lar da katkı verecek

Genelde, gerekli görüldüğünde, Yüksek Kurul Başkanı tarafından, kurul, alt kurul, teknik kurul, komite, danışma grupları ve geçici ve kalıcı çalışma grupları ile il ve ilçe kurulları oluşturulabileceği belirtilerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin de kurul toplantılarına davet edilebileceği, kurul, alt kurul ve komite çalışmalarında yer alabilecekleri ifade edildi.

Kurulların kimlerden oluşacağı, görevleri, çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanlarının Yüksek Kurul Başkanı tarafından belirleneceği, Sağlık Bakanlığı'nca ilgili kurumlara duyurulacağı bildirildi.

Sekretarya hizmetlerinin, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonunun merkezde, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından, illerde ise Halk Sağlığı Müdürlüklerince yürütüleceği kaydedildi.

"Uyuşturucuyla Mücadele Şurası"

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu ile mücadele sürecinin yönetiminde görev ve sorumlulukları olan bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile Yüksek Kurul Başkanı tarafından belirlenecek diğer paydaşların katılımlarıyla, en yakın zamanda, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda 'Uyuşturucuyla Mücadele Şurası' düzenlenecektir. Şura çalışmaları sonucunda, uyuşturucu ile mücadelenin bilimsel temellere dayalı, ilgili bütün paydaşlarla işbirliği yapılarak geniş katılımlı bir anlayış ile yürütülmesi amacıyla 'Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi' ile 'Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı' hazırlanacaktır. Bu şekilde hazırlanan Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Yüksek Kurulun onayı ile uygulamaya konulacaktır.

Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu ve diğer kurullar tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır."

 

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler