YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hukuk dersi gibi ret kararı
Hukuk dersi gibi ret kararı
13 Ocak 2011 07:49
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 102. madde nedeniyle tahliye talebinde bulunan 5 sanık hakkında ret kararı verdi.

Mahkemenin gerekçeleri ise adeta ezber bozdu...

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve yağma gibi suçlardan yargılanan 5 kişinin, tutuklulukları 5 yılı aştığı gerekçesiyle CMK 102. maddesi uyarınca yaptığı tahliye başvurusu, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi.

Kararın gerekçesinde, "CMK 102'deki tutukluluk süresinin, AİHS ve AİHM kararları nazara alındığında soruşturmadan ilk derece mahkemesinin kararına kadar geçen süreyle sınırlı olduğu" belirtildi. Sanıkların mahkumiyet süreleri nazara alınarak "kaçma ihtimaline binaen usulüne uygun hapsedilme" olarak kabul edildiği vurgulandı.

İlk karar hükümdür

Hakkında ilk derece mahkemelerince mahkumiyet hükmü kurulan fakat cezaları "hükümözlü'' kavramına yer verildiği anımsatılan kararda, Yargıtay'da geçen inceleme süresinin CMK 102. maddede tutukluluk olarak değerlendirilmediği gibi hükümözlü bu kişilerin tutukluluklarının Yargıtay'da CMK'nın 108/1. maddesinde belirtildiği şekilde en geç 30 günlük süreler itibariyle incelemeye alınmasına ilişkin ne Yargıtay Kanunu ne de CMK'da bir hüküm bulunmadığı düşünüldüğünde, ilk derece mahkemesinde karar verildikten sonra temyiz aşamasında geçen tutukluluk süresinin 102. madde kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Esas olan kamu güvenliğidir

Kararda, yargılamalarda kararların kesinleştirilememesi nedeniyle sanıkların tahliye edilmesi halinde de suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş ve serbest bırakıldığı takdirde tekrar suç işleyeceği neredeyse tartışmasız olan kişilerin tekrar toplum içerisine salıverilerek kamu düzeninin ve toplum güvenliğinin bozulmasına sebebiyet verileceği, böyle bir uygulamanın hukuk devleti anlayışı ile de açıklanamayacağı vurgulandı.

Hukuk devletinde sadece suç işleyenlerin değil, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasının da esas olduğuna işaret edilen kararda, "Kamu düzeninin sağlanabilmesi için cezaların caydırıcı ve uslandırıcı olması gerekir. Aksi takdirde salt haklarında verilen kararın usulen kesinleşmemesi nedeniyle kriminalistik kişilerin topluma salıverilmesi toplumda suç işleyenlerin cezalandırılmadığı, suçun işleyenin yanına kar kaldığı düşüncesini doğurur ki bu durum insanları ihkak-ı hak (kendi hakkını kendi alma) yoluna iter, kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verir'' görüşüne yer verildi. (Bugün)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler