YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hastaneler ortak kullanılacak
Hastaneler ortak kullanılacak
18 Haziran 2012 20:27
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ile üniversite hastaneleri ortak kullanılabilecek.

''Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kuruluyor.

Tabip, diş tabibi ve eczacılardan sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilecek.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, atanmış olduğu kurumunda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek. Ancak il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan devlet hizmeti yükümlüleri, birlik merkezinde de sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek. Bu personelin, sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılacak.


-Hastanelerin ortak kullanımı-


Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilecek. Ancak, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre toplam il nüfusu 850 bine kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilebilecek. Bu illerde, bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile üniversiteler, tıp lisans eğitimi veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliği yapacak.

Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ''uygun'' görüşü alınarak, il valisi ile üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü yapılacak.

Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülecek.

Üniversite tarafından birlikte kullanılan kurum veya kuruluşlarda görevli personelin profesör ve doçent kadrolarına atanabilmesi için, bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait eğitim görevlisi kadrolarından da yararlanılabilecek.

Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı, bağımsız olmak suretiyle eğitim, hizmet üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda işbirliği yapabilecek.


-Perfüzyonist ile ağız ve diş teknikerleri...-


İlk defa kamu hizmeti ve görevinde istihdam edilecek eczacılar ve diş tabipleri, 31 Aralık 2012 tarihine kadar, sınavlara tabi olmaksızın kurayla atanabilecek.  

Tasarıda, entegre sağlık sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenmesi öngörülüyor.

Üniversitelerde aile hekimliği uzmanlığı yapanlar, aile hekimliği uygulamasında görevlendirilebilecek.

Tasarıda, aile sağlığı merkezinin daha fazla açık kalabilmesini ve vatandaşın aile hekimine ulaşabilmesini temin etmek amacıyla, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un mesailerle ilgili maddesine, ''Bakanlıkça belirlenen kıstaslar'' çerçevesinde ibaresi eklendi. 

Kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini son 5 yıl içinde en az toplam 1 yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlar, üniversitelerin perfüzyon teknikerliği bölümünden mezun olanlar, usul ve esasları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen eğitimleri alarak, açılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde perfüzyonist yetkisiyle çalışabilecek.

Ayrıca, ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri son 5 yıl içinde en az toplam 1 yıl süreyle yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi olanlar da açılacak sınavlarda başarılı olurlarsa ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak görev yapabilecek. Sağlık Bakanlığı'nca yapılacak eğitimler ve sınavlar en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapılacak. Sınavlara girecekler bu süre içerisinde çalışmalarına devam edebilecekler. AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler