YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gül'den onay
Cumhurbaşkanı Gül, ''6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Kamu Finansmanı ile ilgili kanunu onayladı.
Gül'den onay
10 Şubat 2012 / 22:46 Güncelleme: 10 Şubat 2012 / 22:50

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı ''6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', doğal afet yaşanan yerlerde ve politik riskin gerçekleştiği ülkelerdeki mükelleflerin borçlarını, bu durumların sona ermesinden itibaren 1 yıla kadar ödeyebilmelerini öngörüyor.

Kanuna göre, politik riskin gerçekleştiği ülkelerde faaliyette bulunan vergi mükellefleri ile doğal afetten zarar gören yerlerdeki mükelleflerin, alacaklı idarelere yeniden yapılandırma kapsamındaki taksitlerinin ödemeleri, mücbir sebep hallerinin sona ermesini takip eden aydan başlayacak.

Mükelleflerin, kamu kurumlarına olan borçlarının topluca veya ayrı ayrı 1 yıla kadar ödenmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bir ülkede politik riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini Ekonomi Bakanlığı belirleyecek.

Bakanlar Kurulunun bu yetkiyi kullanması durumunda, yabancı ülkelerde faaliyette bulanan ve buralardaki politik riskten olumsuz etkilenen mükellefler, bu durumlarını belgeleyecek.

Doğal afetten zarar görenler ise herhangi bir belge göstermeden düzenlemeden yararlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, genel bütçeli idareler arasından özel bütçeli idareler arasına alınacak.

DSİ'nin; içme suyu, sulama ve enerji sektörlerinde gerçekleştirmekle yükümlü olduğu yatırım ve hizmetlerin finansmanı için, Hazine Müsteşarlığı tarafından temin edilen dış krediler DSİ'ye kullandırılacak. AA

 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler