YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gül, yasayı onayladı, askere sivil yargı yolu
Cumhurbaşkanı Gül, 'askere sivil yargı yolu'nun önünü açtı
Gül, yasayı onayladı, askere sivil yargı yolu
08 Temmuz 2009 / 18:45 Güncelleme: 08 Temmuz 2009 / 00:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına imkan sağlayan yasayı onayladı. Gül, ayrıca yasayla ilgili ek düzenleme yapılmasını istedi.  
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, askere sivil mahkemelerde yargılanma yolunu açan düzenlemeyi de içeren 5918 sayılı ''Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı. Konuya ilişkin az önce yapılan yazılı açıklama şöyle:


“5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.


Ayrıca Başbakanlığa gönderilen bir yazı ile “Anılan Kanun ile, yapılan diğer düzenlemelerin yanında, asker olmayan kişilerin barış zamanında askerî mahkemelerde yargılanmalarına son verilmiş; ayrıca, asker kişilerin barış zamanında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca görev yapan ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren bir suçu işlemeleri durumunda, bu mahkemeler tarafından yargılanmaları öngörülmüştür.


2008 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesinde yer verilen ve kısa vadeli öncelikler arasında bulunması sebebiyle 2009 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesinde yarar görülen “Askerî mahkemelerin yetkisinin askerî personelin askerlikle ilgili görevlerine hasredilmesi maddesi gereğince bu düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır.


Yapılan düzenlemenin, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun “Genel görev başlıklı 9 uncu maddesindeki, askerî mahkemelerin “kanunlarda aksi yazılı olmadıkçaö maddede belirtilen suçlara ait davalara bakmakla görevli olduklarına ilişkin hükümle de uyumlu olduğu görülmektedir.


Bununla birlikte, bu düzenlemenin uygulanmasında askerlik hizmeti bakımından disipline ve hukukî güvencelere ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tereddütleri giderecek yasal düzenlemelerin de yapılmasında fayda görülmektedir.


Sayın Cumhurbaşkanımız, belirtilen hususlarda gerekli yasal düzenlemenin ivedilikle yapılmasının uygun olacağını belirtmişlerdir denilerek, yeni yasal düzenleme ihtiyacına  işaret edilmiştir.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler