YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gözler Anayasa Mahkemesi'nde
Gözler Anayasa Mahkemesi'nde
23 Temmuz 2009 10:45
Top döndü dolaştı Anayasa Mahkemesi'ne geldi. Yüksek mahkeme iki tartışmalı yasayı bugün incelemeye alacak...

Anayasa Mahkemesi bugün askere sivil yargı yolunu açan düzenlemenin ilk incelemesini yapacak. Yüksek Mahkeme ayrıca mayınlı araziler yasası için yürütmeyi durdurma talebini de ele alacak.

Anayasa Mahkemesi, 5903 sayılı Türkiye ile Suriye Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, yürürlüğünün durdurulması talebini bugün görüşecek.

TBMM'de temsil edilen tüm muhalefet partisi milletvekillerinin imzasının bulunduğu dava dilekçesinde, yasanın kanunun amacını içeren 1. maddesindeki "Bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması" ibaresinin, 2. maddenin tamamının ve "Mayın temizleme ve arazi kullanım süreleri" başlıklı 3. maddedeki "taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyette kullandırılması süresi" ibarelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddia ediliyor.

Davanın ilk incelemesini tamamlayan ve esastan görüşmeye karar veren Anayasa Mahkemesi heyeti, yürürlüğü durdurma istemini bugün görüşecek.

Heyet, kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini ise daha sonra belirlenecek bir günde esastan sonuçlandıracak.

EKSİKLİK YOKSA DAVA ESASTA KARARA BAĞLANACAK


Mahkemesi, askere sivil yargı yolu açan 5918 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, iptali istemiyle açılan davanın ilk incelemesini de bugün yapacak.

Heyet, başvuruda bir eksiklik tespit etmezse davayı esastan görüşmeye karar verecek ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın belirleyeceği bir günde dava esastan karara bağlanacak.

CHP, 5918 sayılı Kanun'un, askerlere sivil yargı yolunu açan 7. maddesi ile değiştirilen "halinde" ibaresi ile geçici 1. maddedeki, 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde yapılan değişiklik hükümlerinin yürürlüğüyle ilgili düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, Anayasa'nın, askeri mahkemelerin görev alanına ilişkin yaptığı görevlendirme hükmü yürürlükte iken, yasa koyucunun bir yasa ile ve söz konusu Anayasa hükmünü değiştirmeksizin yeni bir düzenleme yapmasının, Anayasa'nın 145. maddesi ile bağdaşmayacağı savunulmuştu.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler