YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Genelkurmay'dan Çiçek'e dava
Genelkurmay'dan Çiçek'e dava
15 Mayıs 2010 10:56
Hükümeti devirmeye yönelik girişimlerde bulunma suçlamasıyla tutuklanan Albay Dursun Çiçek'e ikinci dava da Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından açıldı.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, 'Albay Dursun Çiçek ile ilgili askeri savcılık tarafından iddianame oluşturulmuş ve Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ne sunulmuştur' dedi.

NEYLE SUÇLANIYOR

Çiçek, Asker” Ceza Kanunu'nun 144. maddesi ve TCK'nın 257. maddesi ile Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4. maddesini ihlal etmetle suçlanıyor. Askerİ Ceza Kanunu'nun 144. maddesi şöyle: 'Kendisine tevdi edilen askeri bir işin ifasında bu kanunda yazılı hallerden başka Türk Ceza Kanunu mucibince cezayı mucip ihmal ve tekasül gösteren ve vazifesini suiistimal eden o kanun mucibince cezalandırılır.' Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4 maddesi ise şöyle: 'Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunanlar altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. (Akşam)

Kesin Beraat eder..
 // karatas
Askeri savcılık hiç zahmet edip davayla uğraşır gibi görünmesin.Aha buraya yazıyorum:Askeri Mahkemenin açtığı davalardan kesin beraat edecektir.Arşivlerde bulunması açısınan yazdım....
15 Mayıs 2010 17:09
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler