YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Genelkurmay Karargahı'ndan çıkan şok tutanak!
Akit, Batı Çalışma Grubu’nun Refah Partisi ve İslami sermayeyi bitirme planını ortaya koyan çok tartışılacak toplantı tutanaklarını ele geçirdi.
Genelkurmay Karargahı'ndan çıkan şok tutanak!
18 Eylül 2013 / 00:55 Güncelleme: 18 Eylül 2013 / 01:05

Genelkurmay Karargahı’nda dönemin Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanı Fevzi Türkeri tarafından yapılan 50 dakikalık sunumda anlatılan plana göre, “Refah Partisi”, “Siyasal İslam” ve İslami sermayeye karşı alınacak tedbirler sıralanıyor.

Kamudaki irticai kadroları tasfiye etmek ve İslami sermayeyi yok etmek için yapılacak çalışmada, Meclis’teki dindar vekillerin tasfiye edilmesi, İslami kimliğe sahip kişilerin siyasete sokulmaması ve iş dünyasındaki temsilcilerin mal varlıklarına el konulması öngörülüyor. 

İşte dehşet planları

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve komuta kademesine hitaben gerçekleştirilen sunumda Türkeri, büyük bölümü gerçekleşen dehşet planlarını şöyle anlatıyor: “Sayın Komutanım, müsaadenizle genel değerlendirme, sonuç bölümünü teklif ve arz edeceğim. Tarihimizde irticai düşünce ve faaliyetlerin uzun bir süreç içinde ortaya çıktığı, yok edilip zaman içinde tekrar hortladığı malumlarıdır.

Gerekli ve acil önlemler alınmadığı takdirde; ülkemiz sonucu belli olmayan ağır bir bedelle karşı karşıya kalabilecektir. Arzedilen hususlar doğrultusunda irticai tehdidin temelini teşkil eden kadrolaşma ve İslami sermayenin yükselişinin önlenmesi maksadıyla; teklifimiz şu şekilde belirlenmiştir:

Kadrolaşma süratle tasfiye edilmelidir

Özellikle Refahyol döneminde oluşan ve devletin tüm kurum ve kuruluşlarında tabandan tavana yaygınlaştırılan siyasal İslam doğrultusundaki kadrolaşma süratle tasfiye edilmelidir.

Bilahare; bu yünde oluşturulması muhtemel yapılanmayı önlemek maksadıyla, gerekli yasal ve idari tedbirler vakit geçirmeden alınmalıdır.

28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının tüm yetkili ve ilgili devlet organlarınca ivedilikle yürürlüğe sokularak uygulanması sağlanmalıdır. Bu kararlarda yer alan 8 yıllık kesintisiz temel eğitim öncelikle önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamaya sokulmalıdır.

Yetiştikeri yer imam hatip, engel olalım

Siyasal İslamın gerçekleştirilmesini sağlayan kadrolara kaynak teşkil eden İmam Hatip lisesi mezunlarının yalnız mesleğe yönelik ve ihtiyaç kadar yetiştirilerek bunların yüksek öğrenim için sadece ilahiyat fakültelerine yönlendirilmesi, ihtiyaç fazlası İmam Hatip liselerinin ise meslek okullarına dönüştürülmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır.

Dindarlar meclisten tasfiye edilecek

Dinin siyasete alet edilmesinin önlemek ve laiklik ilkesini korumak üzere, yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Yasası’ndaki 163 maddeye benzer bir hüküm yeniden yasalaştırılmalıdır.

Seçim sisteminde cumhuriyetin temel niteliklerine uyumlu bir siyasi istikrarın oluşmasını sağlamak üzere Seçim Kanunu’nda ve siyasi partilerin dini siyasete alet etmelerini önleyecek tarzda Siyasi Partiler Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Din kökenli parlamenterlerin TBMM’deki halen yüzde 16 olan temsil oranlarını makul seviyeye indirmek için her türlü tedbir vakit geçirmeden alınmalıdır.

Bütün mal varlıklarına el konulacak

İslami sermaye ile ilgili olarak; İslami sermayeye yön veren kamu ve özel sektördeki kökten dinci kadrolaşma behemahal tasfiye edilmelidir. İslami sermayenin yurtdışı ve yurtiçi bütün organizasyonları büyüteç altına yatırılmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Düzenlenecek yeni bir Vakıflar Yasası ile irticai sermaye organizasyonları dağıtılmalıdır.
İrtica ile en ufak ilişkisi tespit edilen her kuruluşun bütün menkul ve gayrı menkullerine el konulmasına imkan veren yasalar derhal çıkartılmalıdır.

Refah'ı bir an önce kapatalım

Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, bankalar ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun İslami sermayenin maşası durumundaki holdingler ve finans kuruluşları üzerindeki vesayet ve denetim yetkileri artırılmalı, bunların ticari işlemleri hakkında bilgi aktarımını sağlayan bir sistem oluşturulmalıdır.

Büyük bir sektör haline gelen hac organizasyonu ile kurban derilerinin toplanması tamamen devlet tekeline alınmalıdır.

Refah partisi hakkında sürdürülen yasal işlemler çabuklaştırılmalıdır. Takdir sayın Genelkurmay Başkanıma aittir. Arz ederim.”

 

YENİAKİT

08:51
 // yavuZ
Cakallara bak neler planlamıştır sanki memleket olanların azıcık bunlara dokununca insan hakları demokrasi derler allah belanizi versin...
18 Eylül 2013 08:51
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler