YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ergin'den zehir zemberek açıklama
Ergin'den zehir zemberek açıklama
18 Şubat 2010 00:14
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK'nın bugün aldığı kararlara sert tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), yetki gasbı yapmak suretiyle sürece çok vahim bir müdahalede bulunmuş, yargı sistemini kaosa sürükleyecek bir tutum takınmıştır'' dedi.

Ergin, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, HSYK'nın bugün aldığı kararları ve Yargıtay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştayın konuyla ilgili yaptıkları açıklamaları eleştirdi.

HSYK'nın aldığı kararla yürütülmekte olan soruşturmaya müdahale ettiğini söyleyen Ergin, ''Bu ve benzeri girişimleri Adalet Bakanlığı olarak yargı bağımsızlığına büyük bir darbe olarak görüyoruz. Yargının bağımsız ve tarafsız şekilde görevini yapması engellenmiş, bu sürece dahil olanlar görevlerinden alınmak suretiyle diğer görevlilere açıkça gözdağı verilmiştir'' diye konuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında ilgililerin hukuk ihlali yapıldığı yönündeki varsa itirazları ve başvurularının çözüm yerinin HSYK değil, bu işle görevlendirilen mahkemeler olduğunu ifade eden Ergin, bu yönde yapılan itirazın ilgili mahkemece reddedildiğini anımsattı. Ergin, şöyle konuştu:

''HSYK, soruşturmanın tamamlanmasını beklemeksizin ve varsa hukuk ihlallerini araştırma gereği duymaksızın ve hangi somut verilere ve dosyalara dayanarak böyle bir karar aldığını da açıklamaksızın yetki gasbı yapmak suretiyle sürece çok vahim bir müdahalede bulunmuş, yargı sistemini kaosa sürükleyecek bir tutum takınmıştır.

Yetkileri değiştirilen Cumhuriyet savcılarının hakim tarafından verilen kararları yerine getirdikleri göz ardı edilmiştir. Savcıların yaptıkları işlemlerin yetki ve görevleri kapsamında kaldığı mahkeme tarafından da kabul görmüştür. Bu durumda Cumhuriyet savcılarına atfedilen suçun ne olduğu ve bunu ne şekilde işlediklerinin de yine kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.''

 

-''ANAYASA'NIN 138. MADDESİ İHLAL EDİLMİŞTİR''-

Ergin, HSYK tarafından alınan karar ve yapılan açıklamalarla Anayasa'nın 138. maddesindeki ''Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz'' hükmünün ihlal edildiğini, hakim ve savcılara yargısal süreçle ilgili müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Anayasa'nın bu hükmünün sadece yürütmeyi ve bu anlamda bakanlığı değil aynı zamanda yüksek mahkemeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını ve HSYK'yı da bağladığını vurgulayan Ergin, şöyle devam etti:

''Bu bağlamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan basın açıklamasında 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Habur, Erzincan ve Erzurum adli yargı çevrelerinde yargıyı yıpratan, yargıya olan güveni sarsan adli tahkikatlar incelemeye alınmıştır...' şeklinde değerlendirmelere yer verilerek, bu konuya ilişkin hiçbir yetkisi ve görevi olmadığı halde doğrudan bu makamca da HSYK gibi soruşturmaya müdahale etme girişiminde bulunulmuştur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ve HSYK'nın açıklamaları ve bu konuda aldığı kararlar TCK'nın 288. maddesindeki 'Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi .... cezalandırılır' hükmü uyarınca adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs girişimidir.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılıkları ve tedbir kararlarını veren mahkemeler yüksek mahkemelerin ve HSYK'nın ağır baskısı altına alınmıştır. Bu şartlar altında bağımsız ve tarafsız bir yargılama yapmak son derece zorlaşmıştır.''

 

-ŞEMDİNLİ ÖRNEĞİ-

Bakan Ergin, HSYK'nın Şemdinli olaylarına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı hakkında verdiği meslekten çıkarma kararının Avrupa Birliğinin Türkiye hakkında düzenlediği ilerleme raporlarında ''yargıya ağır baskı'' olarak nitelendirildiğini belirtti. Ergin, aynı konunun yine Avrupa Birliği adına düzenlenen Türk Yargısının İşleyişine İlişkin İstişari Ziyaret Raporlarının sonuncusunda yargıya yönelik ''iç tehdit'' olarak değerlendirildiğini ifade etti. Adalet Bakanı Ergin, açıklamasını şöyle tamamladı:

''HSYK ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yargılama sürecine yaptığı bu müdahaleden sonra yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından yargı reformunun acilen hayata geçirilmesi zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bakanlığımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yargı bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatının ihlali anlamına gelebilecek her türlü girişimlere karşı herkesin hukuk sınırları içerisinde kalması için gerekli uyarılarını yapmaya devam edecektir.''  AA

SN.HÜKÜMET HALKI BİLGİLENDİREREK BU YARGI KEYFİLİĞİNE SONVERİN !
 // VATANDAŞ
Yürütme bu ideolojik gözdağı yargı darbesine hiç taviz vermeden, haksızlık yapmadan ne gerekiyorsa yapılsın, sonucu ne olursa olsun bu ülke hiçkimsenin oyuncağı değil,gerçek adaletten taviz veremezsiniz,savcılarımıza sahip çıkın,değişiklikleri biran evvel yapın ABye rezil olduk.TCK.288.maddesi o davalı Ergenekonculara iyi çocuklar diyen D.K.K Or.Amiral için neden uygulanmadı?Yürütme yanlış yapar taviz verirsen sonun olur dikkatli ve adil ol işine bak !...
18 Şubat 2010 09:41
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler