YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ergenekon'un 'Kadın Master Planı' da varmış
Ergenekon'un 'Kadın Master Planı' da varmış
Ergenekon'un 'Kadın Master Planı' da varmış
12 Ağustos 2008 / 10:31 Güncelleme: 12 Ağustos 2008 / 00:00

Ergenekon operasyonu kapsamında ortaya çıkartılan belgeler arasında “Türk Kadını Mastır Planı" yer aldı. Ergenekon İddianamesi kapsamında gözaltına alınan birçok kişinin bilgisayarlarında bulunan Mastır Planı’na göre Türk kadınının eksik yönü olarak, “Toplumsal ruh yapısı olarak geçmişi ve günü yaşayan, gelecek için beklenti ve güvenleri olmayan toplumsal pasiflik içerisindedirlerö açıklamasında bulunuldu. Planda, “Türklük ve vatan sevgisi ruhlarının diplerinde bir anıt gibi durmaktadır" denildi.


Ergenekon Operasyonu Kapsamı’nda birçok kişinin bilgisayarında “Türk Kadını Mastır Planı" isimli bir plan da ortaya çıktı. İddianame kapsamında gözaltına alınan Gazi Güder’e ait bilgisayarda da çıkan “Türk Kadını Mastır Planı"nda “Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin en güzel göstergesi ‘kadınlarının’ toplumdaki düzeyindin Bilgi ve Teknoloji çağının yaşandığı günümüz yüzyılında, toplumumuz bu yanşa ayak uydurmakta çok zorlanmaktadır. Bu bir milli sorumluluk anlayışıdır. Üzülerek itiraf etmek zorundayız ki, kadınlarımızın, ‘Türk kadınının’ bu milli sorumluluk yükünün neresinde olduğu belirsiz hale getirilmiştirö deniliyor. Söz konusu planda amaç, mevcut durumda kadının artı ve eksileri ile hedeflere yer veriliyor.MASTIR PLANI’NDA AMAÇ


İddianamede yer alan Planda amaçlar şu şekilde sıralanıyor:


-“Türk kadınım ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve eğitim yaşamında etkin konuma getirmek,


-Türk kadınım toplumsal alışkanlıklar ve töreler adı altında "sosyal pasif hale gelmiş yapıdan kurtarmak ve onları sosyal yaşamda ”dominant dinamikler-etkin yapı taşları" haline getirmek.


-Türk kadınının yalnızca erkeğinin cinsel ortağı olma ve onun bir adım arkasında durma yapısından kurtarıp, genlerimizden ve binlerce yıllık geleneklerimizden gelen ‘ataerkil’ yapımızın öz değerlerine uygun sosyal yaşantımızda yerini almasını sağlamak.


-Kadın ve erkek arasında var gösterilen üstünlük söylemlerini toplumun değer yargılarından kaldırmak. Tamının yaratmış olduğu düzende insan denen olgunun kadın ve erkek cinslerin oluşturduğu bir bütün olarak görülmesini tüm toplumsal değerlerin bunun üzerine yeniden kurulmasını sağlamak.


-Eğitimin yaşamdaki önemini ön plana çıkarmak. "Eğitimin aile ortamında başladığı ve toplumsal kişiliğin aile ortamında şekillendiğini" gerçeğinden hareket ederek, Türk kadınlarını eğitmek. Bu işi de ancak eğitilmiş anaların başarabileceğini ve bu nedenle Türk kadınının eğitimine toplumsal bir amaç olarak bakılmasını sağlamak.


-Türk geleneklerinin, Türk toplumunun ahlak değerlerinin kültür erozyonundan (yozlaşmadan) korunmasını için Türk kadınının aktif görev almaşım sağlamak


-Çağımızda TV olgusu dışlanamaz. Bu günkü yayıncılık realitesi içerisinde toplumsal kültürümüze zarar vermekte olan TV “Televole kültüründenö kadınlarımızın esaretini kurtarmak. Sosyal İlişkilerini geliştirecek altyapılar hazırlamak ve sivil toplum örgütlerinde etkinlik göstermelerini teşvik etmek."


TÜRK KADINININ “EKSİKLERİ"


Planda Türk kadının Türkiye’deki durumu “Ata’nın Gençliğe Hitabesi denilerek özetlenirken Türk kadınını “eksileri ise şu şekilde sıralandı:


“-Kadınlarımızın okuma-yazma oram çok düşüktür.


-Ekonomik bağımsızlığı yoktur.


-Yaşama bakışlarında "Yoksulluk" alın yazısı olarak kabullenilmiş ve kişilikler sindirilmiştir.


-Toplumsal ruh yapısı olarak geçmişi ve günü yaşayan, gelecek için beklenti ve güvenleri olmayan toplumsal pasiflik içerisindedirler,


-Sosyal ve sağlık güvenceleri yoktur.


-Özgüvenleri yoktur. Düşünmekten korkan veya düşünme tembelliği içerisindedirler.


-Hurafelere İnanma eğilimi vardır


-Aile içerisinde etkinlikleri yoktur.


-Orta Asya’dan gelen köklerimiz hakkında hiçbir bilgileri yoktur. "Anaerkil aile yapımızın özellikleri unutturulmuştur,


-Korkan ve “Bana neci kişilik ağır basmaktadır.


-Milli ekonomiye katkı payları çok düşüktür.


-Kişisel ve aile yaşamlarında cinsel baskı altındadırlar


-Dinsel tercihlerinde erkeklerin ve aile dışı baskıların etkisi altındadırlar"


TÜRK KADININDA VATAN SEVGİSİ “ANIT GİBİ"


Türk Kadını Mastır Planı’nda Türk kadınının “artı özelliklerine de yer verildi. Planda Türk kadınını artıları ise şunlar:


“-Henüz genetik yapılan bozulmamıştır.


-Çok çalışkan, zeki ve enerjiktirler.


-Türklük ve vatan sevgisi ruhlarının diplerinde bir anıt gibi durmaktadır.


-Eğitime, yeniliğe ve yönlendirmeğe açıktırlar.


-Aile içi bağlar çok kuvvetlidir.


-Analık duyguları çok ön plandadır.


-Sağduyu kullanma yetenekleri çok yüksektir.


-Kadınlık onuruna düşkünlükleri çok yüksektir


 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler