YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet soruşturma başlattı
Emniyet soruşturma başlattı
13 Kasım 2012 17:36
Emniyet Genel Müdürlüğü, polis sendikasıyla ilgili soruşturma başlattı.

''Türkiye'de emniyet teşkilatı mensuplarının mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde sendika kuramayacakları ve herhangi bir sendikaya üye olamayacaklarının açık olduğu'' belirtilerek, ''konunun disiplin yönünden soruşturulması için müfettiş tayin edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı'' bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, emniyet teşkilatına ilişkin sendika kurma hakkının uluslararası sözleşmeler ve iç hukukta açıkça düzenlendiği ifade edildi.

Taraf olunan uluslararası sözleşmeler yönünden Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 2. maddesinde, sendikal hakkın sınırlarının tespit edildiği ve ''Bu madde, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı mensuplarının bu hakkı kullanmaları üzerine hukuki kısıtlamalar konulmasını engellemez'' şeklinde düzenlendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesinde sendika kurma ve üye olma hakkı düzenlenmiş ancak bu maddenin, sendika hakkının kullanılmasında 'Silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel teşkil etmediği' ifade edilmiştir. Yine Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 151 sayılı Sözleşmesi'nin 9. maddesinde, sendikal hakların 'Silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir' şeklinde ifade edilmiştir

İç hukukumuzda ise sendika ile ilgili olarak, anayasanın 51. maddesinde çalışanlar ve işverenlerin sendikaya üye olmaları hakkı düzenlenirken milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiştir. Kamu görevlilerinin sendika haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu'nun 15. maddesinde sendika üyesi olamayacak kamu görevlileri arasında polisler sayılmış, aynı maddenin (j) bendinde ise 'Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli, üye olamazlar ve sendika kuramazlar' hükmü düzenlenmiştir.''

Emniyet teşkilatı kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile sunduğu hizmetlerin kanunlar çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu bağlamda, sendikal haklar konusundaki talep ve girişimlerin de kanunlar çerçevesinde değerlendirilmesinin bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ankara Valiliği'ne, 7 emniyet personeli tarafından dün sendika kurulumu ile ilgili olarak dilekçe verildiği anımsatılarak, ''mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde, Türkiye'de emniyet teşkilatı mensuplarının sendika kuramayacakları ve herhangi bir sendikaya da üye olamayacaklarının açık olduğu, söz konusu hukuki düzenlemeler çerçevesinde, konunun disiplin yönünden soruşturulması için müfettiş tayin edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı'' kaydedildi. aa
 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler