YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ecevit raporu tamamlandı
Ecevit raporu tamamlandı
18 Şubat 2011 19:50
Adli Tıp Kurumu, Ecevit'in ölümüyle ilgili hazırladığı raporu açıkladı: Kaburga kırığı tedavisi tam, parkinson tedavisi eksik yapıldı.

Adli Tıp Kurumunun, eski Başbakan Bülent Ecevit'in rahatsızlığı sırasında Başkent Üniversitesi Hastanesince verilen rapor ve belgelere ilişkin hazırladığı rapor, ikinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkemeye ulaştı.

Raporun sonuç bölümünde, ''Ecevit'in Başkent Üniversitesi Hastanesinde 17 Mayıs-27 Mayıs 2002 tarihleri arasındaki yatışında; sol 9. kaburga kırığı, tromboflebit, pulmoner troinboemboli yönünden değerlendirildiği, uygulanan tedavilerin tıbben uygun olduğu, myastania gravisede uygun tedavi verildiği, fakat Parkinson hastalığı açısından hastane ve evdeki tıbbi kayıtlar ve takiplerde tutulan notlarda eksikliklerin dikkati çektiği'' kaydedildi.

Parkinson hastalığının düzeyi, komplikasyon (unutkanlık, hipotansiyon, uyku problemleri) gelişip gelişmediği, ilaç kullanımıyla ilgili sorunların olup olmadığının not edilmediği, bunlardan dolayı hastanın son muayene bulgularının düzenli olarak değerlendirilmediği ve detaylı olarak bildirilmediğinden hastanın kliniğine göre dopaminerjik tedavi ve tedavinin dozlarının yeterli olup olmadığı hakkında kesin bir yorum yapılamadığı aktarıldı.

Raporda şöyle denildi:

''Evdeki takipte düşmelerin ön planda olduğu, iki taraflı Parkinson hastalığı olan olgunun orta veya ileri evre parkinson hastalarında görülebilen bir durum olduğu, bunu destekler biçimde GATA tarafından yapılan takipte ilaç dozunun yükseltilmiş olması ve klinik bulguların daha iyi olduğunun not düşülmesi düşünüldüğünde dopaminerjik tedavinin yetersiz kaldığının kabulü gerektiği oy çokluğuyla mütalaa olunur.''

HABERAL'IN AVUKATLARI RAPORA İTİRAZ ETTİ

İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatları, Adli Tıp Kurumunun, eski Başbakan Bülent Ecevit'in rahatsızlığı sırasında Başkent Üniversitesi Hastanesince verilen rapor ve belgelere ilişkin hazırladığı rapora itiraz ettiler.

İkinci ''Ergenekon'' davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine verilen dilekçede, eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, ''eşit oy'' olmasına rağmen, Adli Tıp Kurumu Kanununun 23/b maddesi uyarınca, konuyla ilgili herhangi bir ihtisası bulunmayan adli tıp uzmanı kurul başkanının oyuna öncelik tanınarak, ''oy çokluğu'' denildiği  belirtildi.

Dilekçede, ''Dosya kapsamındaki somut verilere göre söz konusu tedaviyi yürüten sağlık ekibinde yer almadığı sübuta eren Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın hukuki ve fiili durumunda olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamakla birlikte, raporun tamamıyla bilimsellikten ve tarafsızlıktan uzak yeni bir adli tıp skandalı olduğunun tüm açıklığıyla kamuoyunun gözleri önüne serildiği'' ileri sürüldü.

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulunca ''oy çokluğu'' ile düzenlenen 19 Ocak 2011 tarihli raporda, konunun uzmanları olan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, Göğüs Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tüzün, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süheyla Güven Apaydın, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nihat Yavuz ve Adli Tıp Uzmanı Uzman Dr. Tansev Boran tarafından düzenlenen ''muhalefet şerhinde'' yer alan, ''Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in, Başkent Üniversitesi Hastanesinde yapılan teşhis, tetkik ve tedavilerin tamamıyla tıp kurallarına uygun olduğuna'' ilişkin tıbbi açıdan yerinde ve geçerli bilimsel değerlendirmelere itibar edilmesi gerektiği de dilekçede yer aldı.

Dilekçede, ''Adli Tıp Kurumu Kanununun 16. maddesindeki emredici düzenlemeye aykırı olarak, görevsiz ve yetkisiz bir biçimde, siyasi baskı altında hareket ederek, gerçeğe aykırı rapor tanzim eden Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu Başkanı Adli Tıp Uzmanı Uzman Doktor A. Sadi Çağdır ve kurul üyeleri Adli Tıp Uzmanı Uzman Doktor Hüseyin Sarı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öz, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Elevli ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Koçer hakkında suç duyurusunda bulunulması'' istendi.

Adli Tıp Kurumunun, eski Başbakan Bülent Ecevit'in rahatsızlığı sırasında Başkent Üniversitesi Hastanesince verilen rapor ve belgelere ilişkin hazırladığı rapor, ikinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkemeye ulaşmıştı. AA


 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler