YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
"Dövizli askerlikteki bedel düşürülecek"
"Dövizli askerlikteki bedel düşürülecek"
24 Haziran 2013 20:50
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, dövizli askerlikteki bedelin düşürüleceği müjdesini vererek, "Önümüzdeki bir hafta, 10 gün sonra bu yurttaşlarımızın o güzel evlatlarına bu bedelin düşürüldüğü konusunda bir müjde vereceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in toplantıda "Yardım Toplama Kanunu" adıyla yeni bir tasarıyı Bakanlar Kurulu'na takdim ettiğini ve bunun da derneklere ve vakıflara kolaylıklar sağladığını söyleyen Arınç, bu tasarının olumlu görüldüğünü ve Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını kaydetti.

AB Bakanı Egemen Bağış'ın Avrupa Birliği ile gelinen son konu üzerinde bir sunum yaptığını ifade eden Arınç, ayrıca yeni bir tasarının da toplantıda gündeme geldiğini belirtti. Arınç, "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması hakkında bir kanunumuz var, 2004 yılından bu yana. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla bunların başvurularının sonuçlandırılması için süre zaman zaman uzatılıyordu. Bu kez yine Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Bakanlar Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde başvuruların sonuçlandırılmasıyla ilgili süre 1 yıllığına daha sonuçlanmış oldu. Sanıyorum Bakanlar Kurulu kararı bugün veya yarın Resmi Gazete'de yayımlanmış olacak" diye konuştu.

"Avrupa Birliği'nden olumlu bir karar çıkabileceğini düşünüyorum"

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, açıklamalarının ardından ise gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Arınç, bir gazetecinin "Yarın Avrupa Birliği'nin fasıl açılıp açılmamasıyla ilgili bir kararı bekleniyor. Siz nasıl bir karar bekliyorsunuz? Almanya ve Hollanda'nın Gezi Parkı olaylarını ileri sürerek aldığı bir veto kararı var, bu durumda hükümetin izleyeceği yol haritası görüşüldü mü?" şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu önemli bir soru, güncel bir soru, adım adım AB, bazı ülkelerini verdiği kararlar, Avrupa Parlamentosu fasılla ilgili çalışmalar şu an itibariyle devam ediyor. Kronolojik olarak birkaç noktayla ifade etmek isterim. Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin bir ahde vefa olduğunu ve hukuku bir süreç olduğunu biliyoruz. 2005 Ekim ayından bu yana sürdürdüğümüz müzakere sürecinde hiç kimse Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin gelip geçici veya güne yönelik bir olay olduğunu söyleyemez. İlişkilerimiz 45 yıl öncesinde başlamış, bugüne kadar gelmiş, 1999'da aday ülke olmuşuz, 2005'te de AK Parti hükümetleri döneminde müzakere yapan ülke konumuna gelmişiz. Bugüne kadar geçen süreç içerisinde pek çok fasıllar açılmış, konuşulmuş, müzakere edilmiş, geçici olarak kapatılmış, ama sürecin yavaş ilerlediği ve Türkiye'ye karşı zaman zaman engellemeler de yapıldığını kabul ediyoruz. Bu Türkiye’nin konumundan ve engelleme yapan bazı ülkelerin de kendi iç politikalarına yönelik birtakım olumsuz davranışlarından. Bu olumsuz davranışları gösteren ülkelerin de sayısı giderek azalıyor. Bize göre süreçte bir yavaşlama olsa da zaman zaman engeller çıkartılarak, Türkiye haksızlığa uğradığını ifade etse de başka ülkelerin de müzakere sürecinde karşılaştıklarını Türkiye'de karşılaşıyor diyebiliriz.

Olaya şöyle bakmamız lazım; biz bu sürecin bir ahitten, sözleşmeden doğduğunu kabul ediyoruz. İsterseniz Roma Anlaşması, isterseniz Ankara Anlaşması, isterseniz AB ile kurduğumuz bunun ötesinde bazı ilişkiler bizi tam üyelik hedefine doğru götüren ilişkilerdir. Bu süreci hiç bir şekilde hiçbir ülke siyasallaştırmamalı ve önümüze siyasi engeller konulmamalıdır. Fransa'nın blokajının kaldırılmasıyla, özellikle Sarkozy sonrası 22'inci faslın açılmasının önündeki engeller kalkmış ve bu fasıl açıklamaya hazır hale gelmiştir. Bu husus gerek AB yetkililerince gerekse AB üyeleri yetkilileri tarafından da teyit edilmiştir. Son olarak 12 Mayıs'ta Türk ve Alman dışişleri bakanlarının Berlin'de yaptığı ortak stratejik planlama toplantılarında da gelinen bu nokta kabul edilmiştir.

Bu konuda son günlerde AB'de ortaya çıkan tartışmaları şüphesiz yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz Cumartesi günü de bu konu Doha'da Türk ve Alman dışişleri bakanları tarafından ele alınmıştır. Bakanlarımız bugün de görüşmelerini sürdürmüşlerdir, temaslar sürmektedir. Türkiye-AB ilişkilerine ivme katacak en doğru kararın alınması bütünüyle AB'nin manevi şahsiyetinin çıkarınadır. AB'nin, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik boyutta gözeren bir tutum alması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Almanya'da bazı siyasi partilerin, önümüzdeki seçimlere yönelik programlarında Türkiye ile ilgili alınan kararların veya bazı ifadelerin bu sözleşmeye uymadığını da AB'nin ruhuna da karşı geldiğini söyleyebiliriz. AB'yi var eden sebepler mutlaka hukukun üstünlüğüdür, mutlaka birlikte yaşama iradesidir, mutlaka farklılıkları zenginlik olarak kabul etmektir. Yoksa nefret söylemleriyle, ırkçı yaklaşımlarla bir AB'nin kurulması ve yaşaması mümkün değildir.
Ben bugün olumlu bir karar çıkabileceğini ve Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan bu son günlerin sıkıntılarının süratle aşılabileceğini düşünüyorum."

Sosyal medyadaki düzenleme

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal medyada yapılacak düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine, bu konunun toplantıda gündeme gelmediğini söyledi. Fakat bu düzenlemeyle ilgili kamuoyunu aydınlatma adına bilgi veren Arınç, düzenlemeyle ilgili olarak, "Mevcut hukuki mevzuatımıza yeni bir hukuki mevzuat ekleme niyetinde değiliz" dedi. Ayrıca "Yeni bir suç ihdas edecek bir çalışmanın içerisinde değiliz" diyen Arınç, "Yani son yaşadığımız olaylarda, kitlelerin yönlendirilmesinde suçun işlenmesinin tahrik edilmesinde, bazı kişilerin özel hayatına girilip hedef haline getirilmesinde maalesef bazı paylaşım sitelerinde sorumsuzlukların yaşandığını çok iyi biliyoruz. Yani yeni bir ceza maddesiyle bu olaylara karşı cezalandırıcı bir yaptırım veya bütün bunlara ilaveten kısıtlayıcı bir takım hükümler getirilmesi söz konusu değildir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, düzenlemeyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Genel hükümlere göre bir insan suç işlemişse, suç işliyorsa, yani biraz önce saydığım konulara dikkat etmeden insanların özel hayatını, kişilik haklarına, toplumun infialini çekebilecek bir takım olaylara, öldürün talimatlarına, yakalayın talimatlarına, hırsızlıkla suçlanmasına, annesine, eşine, çocuklarına hakaret edilmesine yol açan, isterseniz Twitter deyin, isterseniz Facebook deyin, isterseniz bir başka bir şey deyin, burada genel hükümlere göre de suç işlediği iddia edilen kişilerin hüviyetleri ve yerleri tespit edilememektedir. Öylesine karmaşık bir dünya ki bu, kim bunu attı, hesap sahtemidir, doğrumudur, bu hesabı kim açmıştır, bu tweeti kim atmıştır, bunların tespitinde büyük güçlükler yaşanıyor.

Bir çalışma yapılabilirse, ki mutlaka bunun bilimsel olarak izahı mümkündür; suç işleyen kişilerin tespit edilmesine yol açabilecek ve genel hükümlere çarptırılabilecek belki bir düzenleme yapılabilir. Yoksa mevcut bilişim suçlarıyla ilgili, Türk Ceza Kanunu'nda sayılan bir takım suçlarla ilgili konularda ne ceza artırımını, ne de bir başka şeyi düşünüyor değiliz. Bu dünya sınırsız bir dünya ama o kadar da sorumsuz olmamalı. Çünkü görüldü ki bu yolla da suçlar işlenebiliyor. Bu yolla insanların ölümüne yol açabilecek toplumsal bir kaos meydana getirilebiliyor. Dolayısıyla bunu sokakta yapanla, bu surette yapan arasında işlenen suçun mahiyeti bakımından bir farklılık yoksa suçun failinin de bilinmesinde ve genel hükümlere göre yargılanmasında herhalde bir hukuk devletinde ihtiyaç var."

"Dövizli askerlikteki bedel düşürülecek"

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir soru üzerine yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren dövizli askerlik konusuna da değindi. Dövizli askerlikteki rakamın aşağılara çekilmesi için vatandaşlardan talep olduğunu ve bu konuda hükümetin bir müjde vereceğini belirten Arınç, "Bakanlar Kurulumuzda görüşüldü, taleplerin haklı ve makul olduğuna karar verildi. Yalnız, bazı ayrıntılar var geçmişten bu yana yapılan uygulamalar konusunda. Milli Savunma Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ, üçü bir araya gelecekler, aradaki ayrıntıları tekrar gözden geçirecekler ve zannediyorum ki önümüzdeki bir hafta, 10 gün sonra bu yurttaşlarımızın o güzel evlatlarına bu bedelin düşürüldüğü konusunda bir müjde vereceğiz. Evet bedel düşürülecek. Bu beklentiyi karşılayacağımızı hükümet olarak buradan söyleyebilirim" şeklinde konuştu.GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler