YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Doğan'a yeni ceza
Doğan'a yeni ceza
04 Mart 2010 21:22
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş ile Doğan Yayın Holding A.Ş'ye, ayrı ayrı 16 bin 800 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri ''Adnan Polat, Mehmet Yiğit Şardan, Sinan Kılıç, Ali Haşhaş, Cemal Özgörkey,  Mahir Haldun Üstünel, Mümtaz Tahincioğlu''na da ayrı ayrı olmak üzere 30 bin lira para cezası verdi.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Kurul, Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin payları İMKB'de işlem gören Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş ile planlanan birleşme işlemi öncesinde, Sportif A.Ş. ortaklarına ortaklıktan ayrılma imkanı verilmesi amacıyla Sportif A.Ş.'nin halka açık paylarını gönüllü çağrı yoluyla satın alma talebine ilişkin olarak, çağrı fiyatının, çağrı başvurusuna ilişkin özel durum açıklamasının yapıldığı tarihten (23 Şubat 2010) önceki üç aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere belirlenmesine karar verdi.

Kurul, çağrı bilgi formu ve aracılık sözleşmesinin, düzeltilerek Kurula iletilmesi gerektiği hususlarında da Futbol A.Ş.nin bilgilendirilmesini kararlaştırdı.

Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun ''Lafarge Aslan Çimento A.Ş''nin sermayesinin yüzde 97,30'unu temsil eden paylarının 30 Aralık 2009 tarihinde Financiere Lafarge S.A.S. ve Agretaş Agrega İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'den satın alması nedeniyle şirketin kalan yüzde 2,70 oranındaki sermayesini temsil eden 173 bin 228,7 TL nominal değerli paylarının, diğer pay sahiplerine çağrıda bulunarak satın alma talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Kurul, Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş'nin unvanının ''Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş'' olarak değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmesi tadiline uygun görüş verdi.


-PARA CEZALARI-


SPK, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin 1 Haziran 2008–31 Mayıs 2009 dönemine ilişkin kar dağıtımının, Kurulun ilgili tebliğine aykırı bir şekilde hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar yapılmamasına ilişkin olarak, şirket yönetim kurulu üyeleri ''Adnan Polat, Mehmet Yiğit Şardan, Sinan Kılıç, Ali Haşhaş, Cemal Özgörkey,  Mahir Haldun Üstünel, Mümtaz Tahincioğlu hakkında, 30'ar bin lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Doğan Yayın Holding A.Ş ile ilgili olarak, Halkalı Vergi Dairesi tarafından gösterilmesi talep edilen 914 milyon 820 bin 334 lira tutarındaki teminatın yürütmesinin durdurulması ile ilgili talebin kabul edilmemesine ilişkin İstanbul 8'inci Vergi Mahkemesinin 15 Temmuz 2009 tarihli Kararının, Kurulun ''Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği''nin ilgili maddesi hükmü gereğince Doğan Yayın Holding A.Ş tarafından kamuya açıklanmaması nedeniyle şirket hakkında 16 bin 800 lira tutarında idari para cezası uygulanması ve söz konusu idari para cezasına ilişkin olarak şirketin ilk genel kurulunda ortaklara bilgi verilmesi gerektiği husususun bildirilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, ''Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin paylarının Axel Springer AG'ye satışına yönelik sözleşme ile ilgili olarak yapmış olduğu 19.11.2009 tarihli özel durum açıklamasında, Axel Springer AG'nin web sitesinde açıklanan, Axel Springer AG'ye Doğan Yayın Holding A.Ş'nin yönetiminde tanınan imtiyaz hakkında yatırımcılara bilgi verilmemesi'' nedeniyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye de 16 bin 800 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu idari para cezasına ilişkin olarak şirketin ilk genel kurulunda ortaklara bilgi verilmesi gerektiği hususunun şirkete bildirilmesine karar verdi.

 

-DİĞER KARARLAR-


Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka açılmak üzere esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadili ile 100 milyon lira kayıtlı sermaye tavanıyla kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına uygun görüş veren Kurul, faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan Artı Menkul Kıymetler A.Ş.'nin geçici kapalılık halinin 27 Mart 2010 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılmasına, kendi talebi üzerine karar verdi.

Kurul, Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin esas sözleşme tadillerini uygun buldu.


-BANKALARIN FON İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI-


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Garantili Şemsiye Fonu'na bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili Eurobank Tekfen A.Ş. Yeryüzü Kaynakları Alt Fonu'nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşılayan Kurul, Finansbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü ve Beşinci Alt Fonların birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi de olumlu buldu.

Garanti Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi yüzde 10 Getiri Garantili Menkul Kıymet Yatırım Fonu ile B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Yatırım Fonu'nun tasfiyesine izin verilmesine karar veren Kurul, yatırım dönemi sonunda yaptırılması gereken özel bağımsız denetimin zamanında yaptırılmadığı ve fonların 31 Aralık 2008'e ilişkin bağımsız denetim ücreti karşılıklarının, bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanmasının unutulması nedeniyle bu hususlarda azami dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda Bankanın uyarılmasına karar verdi.

SPK, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonuna bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili İMKB 30 Endeksi Yükselen Trend Alt Fonunun birinci ihraç katılma payları,HSBC Bank. A.Ş., Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi yüzde yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı İMKB-30 Endeks Getirisine Dayalı Alt Fonunun katılma payları ve İş Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Korumalı Birinci Alt Fonunun ikinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talepleri olumlu karşıladı.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin kurucusu olduğu 50 milyon lira başlangıç tutarlı Ata Yatırım Türkiye İslami Market A Tipi Borsa Yatırım Fonunun, ''Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu''na dönüşümüne ilişkin iç tüzük değişikliklerine izin veren Kurul, Denizbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı yüzde 90 Anapara Korumalı B Tipi Özel Bankacılık Tarım Ürünleri İkinci Alt Fonunun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi de olumlu buldu. AA

Aynı doğrultuda, İş Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Korumalı Sekizinci Alt Fonunun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talep olumlu karşılandı.

uym@
 // salih
hiç yazmasaydınız cok düşük kardeşim adamın yedigi dünya kadar dünya kadarda ceza yazın arkadaş daha devlete star tv nin parasını ödememiş be bbiz olsak aynı gün alırsınız elimizden degilmi su parası 60 tl geliyor üc gün sonra yatmazsa kesiliyor star tv kac lira bekliyorsunuz hükümet uyan...
04 Mart 2010 21:40
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler