YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Dinçer: Atama hukuka uygun
Dinçer: Atama hukuka uygun
16 Ocak 2012 12:05
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, CHP'li Turgut Dibek'in Osman Can'la ilgili soru önergesine yazılı yanıt verdi. Dinçer,Osman Can'ın Maramara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna hukuk kurallarına uygun şekilde atandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Doç. Dr. Osman Can'ın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna atamasının, hukuk kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dinçer, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Doç. Dr. Can'ın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna atanmasına ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Yükseköğretim Kanunu'na göre, bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosuna, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edildiğini belirten Dinçer, kanun uyarınca doçentlik kadrosu ilan etme yetkisinin rektörlüğe ait olduğunu anımsattı.

Dinçer, hukuk fakültesi anayasa hukuku anabilim dalından, 2000'de öğretim görevlisi Mustafa Yıldız, 2007'de Doç. Dr. Sibel İnceoğlu, 2008'de Doç. Dr. Sultan Uzeltürk ve 2011'de Yrd. Doç. Dr. Emrah Kırıt'ın ayrıldığını kaydetti. Dinçer, Yükseköğretim Kanunu'na dayalı olarak Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı için doçentlik kadrosu ilamı yapıldığını ifade ederek, bu tasarrufta hiçbir hukuka aykırılığın olmadığını bildirdi.

Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuatının, doçentlik kadrosu ilanı için anabilim dalı başkanının görüşünü aramadığına işaret eden Dinçer, ilan edilen kadroların, kanunun öngördüğü usul ve esaslara uygun olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Osman Can'ın ataması ile Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevinin herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildiren Dinçer, atamanın, Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan ''Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar'' düzenlemesine dayandığını belirtti.

Dinçer, Doç. Dr. Osman Can'ın atamasının hukuk kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, atamayla ilgili, idari yargı organlarınca alınmış bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararının olmadığını kaydetti.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler