YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Davutoğlu'nun yol haritasındaki 3 kritik başlık
Davutoğlu'nun yol haritasındaki 3 kritik başlık
19 Kasım 2015 11:20
Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni hükümeti kurduktan sonra öncelikle adım atılacak 3 kritik başlığı belirledi... Alevi reformu, uzman hakimler ve özerklik şartındaki şerhlerin kaldırılması

Hükümeti kurma görevini alan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanlığı seçimi ve yeni kabinenin oluşumunun ardından yeni dönemi başlatmayı planlıyor. Davutoğlu'nun planı, “2002 ruhunu” esas alarak  ilk iktidar dönemine benzer bir reform çalışmasına başlamak. Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, Davutoğlu'nun öncelikli gündem maddesi olan 3 kritik başlığın, Alevi reformu, uzman hakimler ve özerklik şartındaki şerhlerin kaldırılması olduğunu yazdı.

Çevikcan, edindiği izlenimleri şu ifadelerle kaleme aldı:

Alevi reformu

Davutoğlu’nun seçim öncesi önemli vaatlerinden biri cemevlerine statü kazandırılmasıydı. Cemevlerinin bedava elektrik ve su kullanabilmesi, engellerle karşılaşmaması ve Alevi dedelerine maaş bağlanması düzenlemeleri yaşama geçirilecek. Bunun için İmar Kanunu ile Belediye Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Cemevlerinde yaşanan elektrik, su gibi sorunların bazı camilerde de yaşandığının da altı çiziliyor.

Ak Parti’nin Alevi ıştayları sonrasında, Aleviler arasında cemevlerinin statüsüyle ilgili görüş ayrılıkları bulunmasının adım atmayı zorlaştırdığı tespiti yapılmıştı. Hükümet, görüş ayrılıklarına takılmadan bir çatı düzenleme yapacak. Geleneksel İrfan Merkezleri ve Cemevleri adı verilen sisteme göre, cemevleri bu başlık altında kurulacak. Aleviler, isterse Cemevi adı altında isterse İrfan Merkezi ya da Ocak adı altında buraları kullanacak. İbadethane olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı da Alevilere bırakılacak. Tekke ve Zaviyeler’le ilgili düzenlemenin değiştirilmesinin ise mayınlı bir alan olması, laiklik eksenli tartışmalara neden olma riski taşıması ve anayasa değişikliği de gerektirebileceği için gündemde olmadığı söyleniyor. Cemevleri konusunda, “ªablon yok, dayatma yok” düşüncesi doğrultusunda hareket edilecek. Pozitif bir yaklaşım ve inisiyatifi Alevilere bırakan bir düzenleme söz konusu.
 
Alevileri yakından ilgilendiren reform niteliğindeki bu düzenlemeler 3 aylık dönemde yaşama geçirilecek. Yasal engellerin olması halinde ise en geç 6 aylık dönemde sorunlar çözülecek.

Kıdem tazminatı fonu raftan iniyor

Ekonomi başlığında yapılacaklar çok fazla. İstihdam ve iş gücü piyasasıyla ilgili düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk iş Kıdem Tazminatı Fonu’nun kurulması olacak. Bu konu, iş güvencesi ile birlikte ele alınacak. Fon sayesinde özel tasarruflar da artırılacak. Halen sınırlı sayıda işçinin ulaşabildiği kıdem tazminatından sigortalı tüm işçilerin yararlanmasının yolu açılacak.
 
Vergi yasaları, özellikle Gelir Vergisi Yasası yeniden ele alınacak. Özellikle imar rantlarının yani gayrimenkul değer artış kazançlarının vergilendirilmesi sağlanacak.

Personel rejimine verimlilik kriteri

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması hedefiyle çalışma sürdürülecek. Yatırımcı için, “tek durak ofis” düzenlemesi tamamlanacak. Böylece iş kurmak isteyen, izin, ruhsat gibi işlemleri yaptırması gereken yatırımcı onlarca kurumu, belediyeyi dolaşmayacak. Tüm işlemleri tek bir noktada tamamlayıp, üretime geçecek, istihdama katkı sağlayacak.
 
Devlet personel rejimi köklü şekilde gözden geçirilecek. Kamu çalışanlarının özlük hakları, statüsü, performans ile birlikte değerlendirilecek.

Özerklik Şartı’ndaki şerhler kalkacak

Kamu Yönetimi Reformu da gündeme gelecek. İlk etapta Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ªartı’ndaki şerhlerin kaldırılması, yerinden yönetime geçişin önündeki engellerin temizlenmesi sağlanacak.
Taslak güncellenecek
Yeni anayasa, hükümetin ana hedeflerinden biri. Başbakan’ın muhalefeti ziyaret planı var. Ak Parti’nin anayasa taslağı güncellenecek.
 
TBMM İç Tüzüğü konusunda değişiklik düşünülüyor. Ak Parti, bu değişikliği tek başına yapabilecek çoğunluğa sahip olmasına rağmen muhalefetle uzlaşarak hareket etmek istiyor. Özellikle CHP’nin iç tüzükle ilgili paralel görüşlerinden yararlanılması tasarlanıyor. Herkesin istediği gibi konuşabileceği, ancak TBMM’nin kilitlenmeyeceği bir düzenleme düşüncesi var.
 
 Askeri yargının görev alanının iyice daraltılması ve disiplin suçları dışındaki bütün suçlarla ilgili yetkinin sivil yargıya verilmesi planlanıyor.
 
Ekonomik yaşam açısından büyük önem taşıyan İstanbul Tahkim Merkezi’nin ise 1 yıl içinde yaşama geçirilmesi tasarlanıyor.

Uzman hâkimler geliyor

Yargının yükünü azaltmak ve sorunları gidermek için iki önemli adım atılması düşünülüyor. Buna göre arabululucuk kurumu yaygınlaştırılacak.
 
Yargının en sorunlu alanlarından olan bilirkişilik ise baştan aşağı yapısal değişime uğrayacak. Bilirkişilerin yerini, uzman hâkimlerin alması tasarlanıyor. Artık 2 yıl stajla 23 yaşında hâkim olunabilmesine son verilmesi, 5 yıllık hâkimlik akademisine benzer bir kurum oluşturulması düşünülüyor. Bu durumda, buradan mezun ihtisas alanları belli hâkimlerin uzmanlık isteyen mahkemelere atanması sağlanacak.

Siyasetçiye bağış hesabı

Siyasi etik düzenlemesi konusunda, siyasete katılım endişesi taşınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilçe başkanlarına dahi mal varlığıyla ilgili şartlar konulmasının siyasi katılıma engel oluşturacağına yönelik eleştirileri dikkati alınıyor. Bu durumda küçük yerlerde ticaretle uğraşan kişilerin siyasete girmeyecekleri düşünülüyor. Bu nedenle, siyasetçilere denetime açık bireysel bağış hesabı getirilmesi, bağış sınırları konulması atılacak adımlar arasında.
 
Çözüm sürecinde ise güvenlik ve özgürlük dengesi gözetilmeye devam edilecek. Anayasa haricinde yapılacaklar konusunda adım atılacak, ancak anadilde eğitim gibi büyük tartışmalı alanlar süreç içerisinde tartışmaya açılacak.

1
 // 1
Alevilik bir din mi?Kutsal Kitapları Hangisi ?bir ibadet yeri olarak cem evi tüm Alevi lerin benimsediği bir şey mi ?Türk Aleviler ile arap Alevileri arasında neden inanış bakımından farklar vardır ?bu kadar çelişki varken çözüm olarak sunduğunuz şeyler sadece belirli bir zümreye ait oluyor bu yüzden bu yaptığınız reform dediginiz şeyleri ben alevilere yapılmış olarak görmüyorum Artı Aleviliği bir mezhep ya da din olarak ta görmüyorum herkese hakettiği kadarını verin ....sizde hakettiginiz kadar...
19 Kasım 2015 19:03
 // yiğit34
23 yaşında hakimlik, öğretmenlik vs. tam bir komedi. Komedi Filmi aramaya hiç gerek vaziyet ortada zaten. Kimileri de milletvekilliği yapmaz.ama tıkır tıkır maaşını alır. Rahatlığı, gevşekliği başka ülkelerde aramamak lazım....
19 Kasım 2015 13:15
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler