YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Davutoğlu, ekonomide yeni reform paketini açıkladı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye ekonomisinde dönüşümün önünü açacak yeni reform paketini açıkladı.
Davutoğlu, ekonomide yeni reform paketini açıkladı
06 Kasım 2014 / 10:54 Güncelleme: 06 Kasım 2014 / 12:32

"25 başlıkta 1350 eylem planı çerçevesinde yeni hamle dönemi başlayacak"

Başbakan Davutoğlu, yeni reformların güçlü ve dengeli büyüme için yapısal reform eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satış başları şöyle:

• Yapısal dönüşüm programlarıyla 2018 sonuna kadar hedefleri paylaşacağız.
• Yabancı sermaye yatırımları 11 yıllık dönemde 145 milyar dolara çıktı
• Siyasi istikrarın katkısıyla 2000’li yıllarda ortalamaların üzerinde büyüdük
• Yapısal dönüşümde 5 ana temel olacak. Bunların ilki siyasi istikrar ile ekonomik öngörülebilirlik arasındaki ilişkinin sürdürülmesi olacak
• İkincisi insan odaklı kalkınmanın geliştirilmesi. Program ve eylem planının odağında insan kaynağının iyileştirilmesi var.
• Üçüncüsü üretim teknoojisindeki değişime intibak ve öncülük.
• Dördüncüsü bütüncül bütüncül bir ekonomik anlayışı geliştirmek.
• Bütçe disiplini, finans sektörünün sağlamlığı ve reel sektör arasında feda edilemez bir ilişki vardır.
• Ekonominin bir bütün olarak yönetilmesini en önemli anlayışlarımızdan biri olacak.
• Ülkedeki her türlü yapısal dönüşümü bir bütün çerçevesinde görüyoruz.
• Bugünkü 9 başlıkta 417 eylem planı var. Bu eylem planları kesinlikle bir temenni değildir. Söz veripte yapmadığımız hiçbir taahhüdümüz olmamıştır.
•2018 sonuna kadar GSYH’yi 1.3 trilyon dolara çıkarmak, cari açığı yüzde 5.2’ye çekmek, işsizlik oranının yüzde 7 civarına indirmektir.
•Ekonomimizin dünya ekonomisi ile entegrasyonu konusunda çok kararlı politikalar izleyeceğiz.
•Bugün açıklayacağımız 9 sektörel dönüşüm alanı daha çok reel sektör, önümüzdeki dönem açıklayacağımız 8’i makro alanda, kalan 8’i insani konularda olacak.

İşte 9 eylem planı

1) İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı

Cari açığın arkasında ithalat bağımlılığı var. Türkiyenin tedarik ihtiyacı dikkate alınanarak buna önem vereceğiz. MTA'nın yurt dışında da madencilik yapabilecek hale getireceğiz. Enerji üretiminde kullanılan techizatı yurt içinde üreteceğiz. Demircilik sektörünün hurda girdi bağımlılığını azaltacağız. Bioyakıt kompozit anletrnatif yakıt bağımlılığını azaltacağız.

2) Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı

Orta ve yüksek teknolojiye yönelik yeni yatırım programı hazırlayacağız. Bununla ilgili teşvik programlarımız var. Elektrikli araçlar için batarya üreteceğiz. Tohum geliştirme programını yapacağız.Yüksek teknolojili yatırımları ülkemize çekmek üzere serbest bölge cazibesini arttıracağız.

Üniversite sanayi işbirliği ve Teknopark konusunda işbirliğini geliştireceğiz. Atıkların ekonomiye katılımına önem vereceğiz. Öncelikli sektörde teknolojik yatırımını ve prototip yatırımını destekleyeceğiz. Sanal ve gerçek ortamlarda sanayi ve üniversite işbirliği platformu oluşturacağız. Girişimciliği desteklemek için erken aşamaya yenelik bir fon kuracağız. Öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimcileri desteklemek için yeni mekanizmalar kuracağız.

3) Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

Kamu kurum ve kuruluşlarında farkındalık ve kapasiteyi arttıracağız. Yüksek teknolojili modellerde ürün bazlı modelleme ve geliştirme yapacağız. Yerli firmaların kamu ihalelerin daha fazla pay almasını arrtıracağız

4) Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı

Enerjide dışa bağımlılığı hedefliyoruz. Bürokrasiyi hafifleterek yatırımı kolaylaştıracağız. 2018 yılında enerjide yerli kaynak payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz

5) Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı

YÜksek olan enerji yoğunluğunu düşürüeceğiz. Enerji verimliliği alanında yönetim bilgi sistemi kuracağız. Sanayide yüksek verimlilikli motorlar üretip destekleyeceğiz. Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik mekanizmalar geliştireceğiz. Kamu binaları başta olmak üzere enerji verimliliğini artıtracağız.

6) Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı

Su tasarufunu yaygınlaştıracağız. Tarımda verimliliği arttıracağız. Çiftçiler başta olmak üzere tarımda etkin su kullanımı ve tasarufu aşılayacağız.

7) Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı

Ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacıını karşılamayı ve ihracatı arttırmayı planlıyoruz. Yerli üretimi özendirici tedbirler alacağız. 2018 yılında cihaz ihtiyacımızın yüzde 20'si ilaç ihtiyacımızın yüzde 60'ını yerli imkanlarda karşılayacağız.

8) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı  

Sağlık turizminde koordinasyon kurulu oluşturacağız. Sağlık turizminde teşvikleri sadeleştireceğiz. 2018 yılına kadar gelirlerimizi 9 milyar doların üzerine çıkacağız.

9) Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm programı

Lojistik koordinasyon kurulu kuracağız. Lojistik master planı hazırlayacağız. Lojistik mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyacağız. Ulaşımda elektronik sistemleri arttıracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları planlarıonı tamamlayacağız. GÜmrük kapılarının sayısını arttıracak kapasitesini geliştireceğiz. Filyos limanını tamamlayarak liman kapasitesini arttıracağız.

"Eylem planları ve sektörel dönüşüm programları bir temenni değildir"

Başbakan Davutoğlu, "Eylem planları ve sektörel dönüşüm programları bir temenni değildir. Bizim söz verip de yapmadığımız temenni düzeyinde bıraktığımız hiç bir taahhüdümüz olmamıştır" dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Hedefimiz, bu sektörel dönüşüm programlarıyla 2018 sonuna kadar yani 4 yıl içinde, GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari açığı yüzde 5,2'ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmektir" dedi.

 

 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler