YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbecilere dava açılmasını önleyen Anayasa'nın 15.maddesi kaldırılacak mı?
Darbecilere dava açılmasını önleyen Anayasa'nın 15.maddesi kaldırılacak mı?
Darbecilere dava açılmasını önleyen Anayasa'nın 15.maddesi kaldırılacak mı?
21 Mart 2009 / 11:33 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

12 Eylül 1980 müdahalesini gerçekleştiren askerlere dava açılmasını önleyen anayasa maddesinin kaldırılması tartışılıyor. AK Parti'de, "Darbe ortamlarının yaşanmaması için madde kalkmalı" görüşü hâkim..


AK Parti, 29 Mart seçimlerinden sonra gündeme getireceği anayasa değişikliği kapsamında, 1980 darbesini yapan askerleri koruyan ve haklarında dava açılmasını önleyen Anayasa'nın geçici 15'inci maddesinin de kaldırılmasını tartışmaya açtı. AK Partili yönetici ve vekiller, Ergenekon kapsamında ortaya çıkan darbe planlarının bir daha yapılmasını önlemek için bu maddenin kaldırılmasını istedi. SABAH'a konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Ergün, "Türkiye yeni bir anayasa yapacaksa bu madde kaldırılmalı. Bu düzenleme bir gün darbe yapanlara karşı parlamento ve toplumun ciddi tepkiler koyduğunu ve bunları kabullenmediğini göstermek açısından önemlidir" dedi. "Şahsi görüşüm maddenin kaldırılmasıdır" diyen AK Parti Grup BaşkanVekili Mustafa Elitaş ise "Ergenekon gibi olayların bir daha yaşanmaması, darbe yapanların hesap vereceğinin gösterilmesi açısından bu madde kaldırılmalı. Maddenin kaldırılmasının sembolik özelliği var" görüşünü dile getirdi. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, "Kaldırılması hukuki bir sonuç doğurmaz ama demokrasi açısından iyi olur. Ama maddenin kaldırılması için uzlaşma aranmalı" dedi. AK Partili vekille görüşlerini şöyle dile getirdi:


TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya: Geçici 15. madde ancak yeni baştan yapılacak anayasanın gündemi olabilir. Paçal anayasa değişikliklerinde bu maddenin yer alabileceğini düşünmüyorum.


'DEMOKRASİ İÇİN'


AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün: Ergenekon kapsamında yaşananlar ortada. Bir daha kimsenin darbe için girişimde bulunmaması lazım. Maddenin kaldırılması bence kesinlikle paket içinde yer almalı.. Bu darbe yapmayı düşünen herkese bir mesaj olacaktır. Darbe yapacakların yargılanacağını gösterecektir.


AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı: Demokratik ve şeffaf bir toplum için yargının önünün açılması gerekir. Darbeyi yapanların suçları zamanaşımına uğramışsa bile çıkartılacak bir yasa ile yargılanmaları mümkün olabilir. Hukukta çaresiz birşey yok. Ben demokrasinin engellenmesini insanlık hakları, insanlık suçlarında zamanaşımı uygulanmaz.


GEÇİCİ 15:


"12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanlık Divanı'nı oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanun'la kurulu Milli Güvenlik Konseyi'nin, bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisi'nin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır."


Sabah

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler