YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan Erdoğan'a cevap
Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Danıştay'ın katsayı kararı ile ilgili olarak, Başbakan Erdoğan'a yazılı cevap verdi.
Danıştay'dan Erdoğan'a cevap
01 Aralık 2009 / 17:50 Güncelleme: 01 Aralık 2009 / 18:12

Danıştay Başkanı Mustafa Birden, yargı kararını, ''siyasi ya da ideolojik bir karar olarak nitelendirmeye hiç kimsenin hakkının bulunmadığını'' belirterek, ''Danıştay'ı ve mensuplarını, verdiği  kararlar nedeniyle suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı fikir, kanaat ve beyanları anayasal koruma altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir sakınca olarak görmekteyiz'' dedi.

 Birden, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

''Yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararının yürütmesinin durdurulması yolunda Danıştay görevli dairesince verilen karar üzerine yapılan açıklamaların yargı erkine yönelik yıpratma faaliyetine dönüşmesi nedeniyle, Danıştay Başkanlığı yüksek yargı olmanın sorumluluğu çerçevesinde aşağıdaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşma gereğini duymuştur.

Sayın Başbakan'ın, Danıştay'da görülmekte olan sözü edilen dava hakkında eleştiri sınırlarını aşan, daire kararını ideolojik olarak niteleyen açıklamalarını bir talihsizlik olarak görüyoruz.

Değerlendirmeye esas alınan Daire kararında yargılama süreci henüz bitmiş değildir. Danıştay ilgili dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının, Danıştayı'n ilgili kurulunda itirazen görüşülmesi mümkündür. Anayasa'dan aldığı yetki ile Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan ve 141 yıllık onurla bir geçmişe sahip olan Danıştay, sadece hukukun üstünlüğünü hedeflemekte, siyasi ve ideolojik kaygılarla karar verdiği yolundaki suçlamayı kesinlikle hak etmemektedir.

Bu bağlamda, yargı kararını siyasi ya da ideolojik bir karar olarak nitelendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Danıştay'ı ve mensuplarını verdiği kararlar nedeniyle suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı fikir, kanaat ve beyanları anayasal koruma altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir sakınca olarak görmekteyiz.

Unutulmamalıdır ki, bu tip açıklamalar, söylemler, kanaatler yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar vermekte; yargının, kamuoyu nezdindeki güveni ve saygınlığında tahribata yol açmaktadır.

Danıştayımıza ve kararlarına yönelik değerlendirme ve eleştirilerde daha özenli davranılması ve devlet adına yetki kullananlarca bu hususa daha duyarlı olunması gerektiğinin haklı beklentisini taşımaktayız.''

Yuvarlak laflarla oyalamayın
 // Yalman Güç
Başkanım
1-a)Diyarbakı Barosu bir RTÜK kararının iptali için başvurduğunda "Avukatlık ile ilgili değildir.başvuru hakkınız yok" diye davayı reddetmedinizmi?
b)İstanbul barosu yök kararı ile ilgili dava açınca hangi mantıktan kabul buyurdunuz?
2-a)Meslel lisesi öğrencileri katsayı kararı yürürlüğe girdiğinde açtıkları davayı "Katsayı kararı YÖK e aittir " diye davayı reddettiniz.
b)Şimdi ise niçin YÖK ait dediğiniz katsayı davasını kabul...
02 Aralık 2009 01:41
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler