YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı ödülü geri alabilecek!
Cumhurbaşkanlığı ödülü geri alabilecek!
18 Ekim 2015 09:09
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği'nin değiştiği belirtildi...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği değişti. Yeni yönetmeliğe göre, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü, Değerlendirme Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınabileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri yönetmeliği değişti. Yönetmelik, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere, Cumhurbaşkanlığı'nca verilecek ödüller ile bunların esas ve usullerini kapsıyor. Yönetmelikte, "Genel Sekreter, Genel Sekreterlik, Başkanlık, Ödül, Değerlendirme Kurulu" tanımları yer aldı. Adaylar, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlar arasından Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenerek Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

UYGUN GÖRÜLEN KİŞİLERDEN OLUŞACAK

Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile 9 kişiden fazla olmamak üzere Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı personelinden uygun görülen sayıda kişi veya kişiler, kültür ve sanat alanındaki eser ve çalışmaları ile tanınmış kişiler arasından Cumhurbaşkanlığı'nca uygun görülecek kişilerden oluşacak. Değerlendirme Kurulu'nun Başkanı, Genel Sekreter veya görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısı olacak. Kurul'un sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülecek.

ÖDÜL OLARAK MADALYA, BERAT VE ROZET VERİLECEK

Değerlendirme Kurulu Başkanı, adaylar arasından ödüle layık görülecek kişi ve kurumları belirlemek amacı ile Değerlendirme Kurulu'nu toplayacak. Kurul çalışmalarını Cumhuriyet Bayramı'ndan önce tamamlayacak. Kurul salt çoğunlukla toplanacak, toplantıya katılan üyelerin yarısından çoğunun oyu ile karar alacak ve oylama gizli yapılacak. Kurul'un kararları Cumhurbaşkanı'nın onayına sunularak ödülü almaya hak kazananlar belirlenecek. Ödül kazanamayan adaylar açıklanmayacak. Ödül, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olmak üzere verilecek. Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda ödül, kanuni mirasçılarından birine verilecek. Kişi veya kurumlara Cumhurbaşkanı tarafından ödül olarak madalya, berat ve rozet verilecek. Ödül almaya hak kazananlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında açıklanacak. Ödül töreninin zamanı ve yeri, Genel Sekreter tarafından belirlenecek.

1995 YILINDAKİ YÖNETMELİK GÖREVDEN KALDIRILDI

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü, Değerlendirme Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile geri alınacak. Bu yönetmelikle, 20 Ocak 1995 tarihli ve 22177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler