YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP’nin dershane ilkesizliği!
Hükümete muhalefet etmek için dershaneler konusunda Fethullah Gülen ve cemaatinin yanında yer alan CHP, bir kez daha ilkesizliğe imza attı.
CHP’nin dershane ilkesizliği!
08 Aralık 2013 / 17:49 Güncelleme: 08 Aralık 2013 / 17:56

CHP ilkesizliğe doymuyor. Partinin 2011 seçimleri için hazırladığı Eğitim Raporu’nda dershanelerin eğitim sektöründe pek çok soruna yola açtığı, CHP iktidarında dershanelerin acilen kapatılacağı taahhüt edilmişti.  

“Dershaneler cemaat baskısı altında”

Dershanelerin cemaat baskısı altında olduğu görüşü savunulan raporda, bu yapının sürdürülemez olduğu ve acilen değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, şöyle denildi: “Türkiye’de eğitim sistemi öğrenci seçmeye yönelik seçkinci (elitist) bir yapıya dönüşmüştür. Bu, özellikle devlet okulları içerisinde bulunan öğrencileri yeteneklerine göre sınıflayan bir sistemden kaynaklanmaktadır. Sosyal eşitlik anlamında öğrenme çıktıları açısından bakıldığında, gelişmiş ülkelerde gözlenmeyen bir yapı ortaya çıkmış, veliler çocuklarının iyi eğitim alma ve ileride üniversiteye yerleşme şansını artırmak için dershanelere ciddi miktarda maddi yatırım yapmaya başlamışlardır. Bu maddi desteğin örgün eğitime aktarılması halinde niteliğin artmasına yönelik bazı gelişmeler hızla görülecektir.”

Öğrenci ve aileler sağlıksız rekabetin kıskacında

Sınav sistemindeki olumsuzluklar nedeniyle öğrenci ve ailelerin büyük stres yaşadığı kaydedilen CHP’nin Eğitim Raporu’nda, “Beşinci sınıftan itibaren bu baskı ve gerilim giderek çoğalmaya başlamış, ailelere büyük mali yükler getiren sınavlara hazırlık amaçlı talepler aşırı derecede artmıştır. Bir taraftan yüksek öğretimdeki arz ve talep dengesizliği, öte yandan ortaöğretimdeki ayrımlaşmış yapıya dayalı olarak, yükseköğretime geçişte gençler arasında büyük bir rekabet yaşanmakta ve bu sağlıksız rekabet giderek büyüyen sorunlara yol açmaktadır” denildi.

Dershanelere giden kaynak...

Dershane sektörünün kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü, buna paralel olarak ailelerin mali yükünde de artışlar yaşandığı vurgulanan raporda şöyle deniliyor: “Yükseköğretime geçişteki rekabetin giderek artması ailelerin üstlendiği maliyetlerin artması sonucunu doğurmuştur. Günümüzde, dershane sayısı 4 bini, hazırlık kurslarına devam eden öğrenci sayısı da bir milyonu aşmış bulunmaktadır. Dershanelere yapılan harcamaların, yani sınav ekonomisinin boyutları Türkiye’nin eğitim yatırımlarıyla karşılaştırılır duruma gelmiş ve ailelerin toplam gelirleri içinde önemli miktarlara ulaşmıştır. Bu durum aynı zamanda, dershanelerden yararlanan ve yararlanamayan çocuklar gibi bir eşitsizliği de beraberinde getirmiştir. En son verilere göre, ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık amacıyla dershanelere devam eden öğrenci sayısının bir milyon 200 binlere ulaştığı görülmektedir. Araştırmalar, Türkiye’deki dershane harcamalarının aile bütçeleri içinde önemli yer tuttuğuna ilişkin kanıtlar sunmaktadır. Yalnızca bu veriler üzerinde düşünmek bile, sınav ekonomisinin ve özel harcamaların boyutlarını anlamak bakımından önemli olacaktır.”

Dershane öğrenciye önemli bir katkı getirmiyor

CHP’nin Eğitim Raporu’nda dershanelerin öğrenci başarısına önemli katkı getirmediği de vurgulanarak, olası bir CHP iktidarında yapılacaklar şöyle anlatıldı: “Bu nedenle ülkemizde dershane gerçeğine ciddi bir çözüm getirmek ve dershaneleri eğitimin gündeminden çıkarmak gerekmektedir. ÖSYS’de yapılacak çok yönlü iyileştirmeler ve yükseköğretim kapasitelerinin genişlemesiyle birlikte, yükseköğretime geçiş sürecinde öğrenciler, aileler, öğretmenler ve okul yöneticileri üzerindeki aşırı kaygı ve baskılardan kaynaklanan dershanelere yönelim azalacak, böylece daha güvenilir bir seçme süreci ve daha iyi işleyen bir ortaöğretim sistemi oluşacaktır. Diğer yandan dershanelerin öğretmenler için önemli bir istihdam alanı oluşturduğu bir gerçektir. Okul, eğitimin merkezi haline getirilirken, dershanelerde var olan öğrenim birikim ve deneyiminin en yararlı biçimde, israf edilmeksizin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Dershanelerin özel okul statüsüne geçirilmesi ya da meslek okul ve kurslarına dönüştürülerek üniversiteye devam edemeyen gençler için ciddi bir seçenek oluşturması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, orta ve uzun vadede alınacak önlemlerdendir. Bu şekilde, bugün dershane sektörüne harcanmakta olan büyük miktarların boşa gitmemesi ve etkin şekilde değerlendirilmesi sağlanacaktır.”

 

YENİ AKİT

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler