YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin başvurusu reddedildi
Anayasa Mahkemesi, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini öngören kanun hükümlerinin iptal istemini reddetti.
CHP'nin başvurusu reddedildi
08 Ekim 2009 / 20:48 Güncelleme: 08 Ekim 2009 / 20:59

CHP, 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Kanun'un, devre ilişkin hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında davayı esastan görüşerek karara bağladı.

Heyet, Kanunun, "Sağlık birimlerinin Bakanlığı'na devri" başlıklı 4. maddesindeki "SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri ve buna bağlı olarak aynı maddedeki devir işlemlerinin nasıl yapılacağını" öngören hükümlerinin iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca Askeri Hakimler Kanunu'nun, "subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili idari sicil üstleri"ni belirleyen maddesinin bazı bölümlerini iptal etti.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Daire Başkanlığı, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 1611 sayılı Yasa ile değiştirilen 12. maddesinin (B) bendindeki "subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili idari sicil üstleri"ni belirleyen düzenlemenin bazı bölümlerinin iptallerine karar verilmesi istemiyle, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Heyet, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu'nun 1611 sayılı Yasa ile değiştirilen 12. maddesinin (B) bendinin, ilk paragrafındaki "Subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili idari sicil üstlerinden birinci sicil üstü"nün sayıldığı düzenlemenin, "sicili düzenlenecek askeri hakim subayın kuruluş bağlantısına göre nezdinde askeri mahkeme kurulan komutan veya askeri kurum amirinin birinci sicil üstleri olduğunu" düzenleyen bölümünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, aynı maddenin (1) numaralı alt bendindeki, "Kıdemli hakimler, birlikte çalıştıkları hakimlerin birinci sicil üstleridir" hükmünün de iptaline karar verdi.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler