YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den 2B için kanun teklifi
CHP, kamuoyunda ''2-B'' arazisi olarak bilinen ve 31 Aralık 1982 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş arazilere ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu...
CHP'den 2B için kanun teklifi
26 Kasım 2011 / 15:12 Güncelleme: 26 Kasım 2011 / 15:16

CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, yaptığı yazılı açıklamada, ''2-B Barışı Kanunu Teklifi (Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanların İdaresi, Değerlendirilmesi ve Tasarrufu Hakkında Kanun Teklifi)''ne kendisi ve 106 CHP'li milletvekilinin imza koyduğunu bildirdi.

Hamzaçebi, kamuoyunda ''2/B arazileri'' olarak bilinen ve Anayasaya göre 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle Orman Kanunu'nun 2-B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılmış olan arazilerin mülkiyetine ilişkin problemlerin uzunca bir süreden beri Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirtti.

Türkiye'de halen ''2-B'' kapsamında yaklaşık 413 bin hektar büyüklüğünde bir arazinin bulunduğunu bildiren Hamzaçebi, seçim sürecinde ''2/B Barış Projesi ile 30 yıllık 2/B Sorunu bitecek herkes rahat bir nefes alacak'' dediklerini hatırlattı. Hamzaçebi, şimdi ise 2-B arazileri ile ilgili ''2-B Barışı Kanun Teklifi''ni TBMM Başkanlığına verdiklerini kaydetti.


-Anayasa değişikliği önerisi-


CHP grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 2-B arazilerinin herhangi bir anayasal tartışmaya meydan vermeden satılabilmesi için Anayasanın 170. maddesinde değişiklik yapılması gerektiğini de vurgulayarak, ''Bu değişikliğin yapılabilmesi için AKP'ye öneride bulunuyoruz. Anayasa değişikliğini uzlaşma ile bir haftada gerçekleştirebiliriz'' dedi.


-Teklif neler getiriyor -


Kanun teklifine göre, 2-B arazisinde binası olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanlar ile orman köylüleri, kullandıkları arazinin tapusunu alacak.

Konut, işyeri ve tarım-hayvancılık amaçla kullanılan arazilerden, belediyelerin belirlediği emlak vergisi değerinde rayiç bedel alınacak. Orman köylülerinin kullandığı arazi ise bedelsiz olarak verilecek.

Devlet tarafından daha önce satıldığı halde sonradan 2-B olduğunun anlaşılması nedeniyle tapuları iptal edilen yerler, bedelsiz olarak sahiplerine verilecek. Eskiden beri vatandaşların tapulu arazisi olduğu halde, daha sonra 2-B olduğu gerekçesiyle tapuları iptal edilen yerler, eski sahiplerine emlak vergisi değerinin yarısı üzerinden devredilecek.

Üzerinde yapı bulunmadığı gibi tarımsal amaçla da kullanılmayan arazilerden ağaçlandırılarak ormana dönüştürülmesi mümkün olanlar, Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.

Satış bedeli 5 yıla kadar taksitle ödenebilecektir.


-Gelir nerede kullanılacak -


Satıştan elde edilen gelirin yüzde 40'ı orman köylülerinin kalkınması ile orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının oluşturulması, yüzde 30'u gecekondu bölgeleri ve 2/B arazileri üzerindeki yerleşim yerlerinin altyapısının yapılması ve iyileştirilmesi ile şehirlerdeki yapıların depreme karşı güçlendirilmesi, diğer yüzde 30'luk kısmı ise hayvancılığın desteklenmesi ile devlet üniversitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için kullanılacak.


-Teklifin gerekçesi-


Teklifin gerekçesinde de Türkiye'de halen 2-B alanı kapsamında 68 ilde yaklaşık 413 bin hektar büyüklügˆünde bir arazinin bulunduğunu, bu arazinin 208 bin hektarının kadastro ve güncelleme çalışmasının yapıldığı 205 bin hektarlık kısmının ise kadastro ve güncelleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun'un; 2-B alanlarının orman köylülerinin yerles¸imi yanında tarımsal faaliyetleri için de kullanılabilecegˆini öngörmekle birlikte, bazı yasa hükümlerinin 2002 yılında Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle, 2-B arazilerinin iptal tarihinden bu yana orman köylülerinin yerles¸imi veya tarımsal faaliyetleri için de kullanılmadığı vurgulanan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

''Orman sınırları dıs¸ına çıkarılan yerlerin degˆerlendirilmesine yönelik olarak Anayasanın 170. maddesinde yer alan, ancak yeteri kadar açık olmayan düzenleme yanında, konuya ilis¸kin bazı yasa hükümlerinin iptalinden kaynaklanan bos¸luk nedeniyle anılan araziler tapuda Hazine adına tescil edilmelerine ragˆmen herhangi bir s¸ekilde degˆerlendirilememektedir.Gerek kullanıma yönelik olarak getirilmis¸ olan kısıtlamalar, gerekse hukuki bos¸luk, 2-B alanlarında Devletin tasarruf olanagˆını ortadan kaldırdıgˆı gibi, bu alanların is¸galine de zemin oluşturmuştur.''

Gerekçede, 1950'li yıllardan bu yana köyden kente yas¸anan yogˆun göçle birlikte artan konut ihtiyacının gerektirdigˆi arsanın, kentles¸meye yönelik politikaların yoklugˆu nedeniyle belediyeler ve digˆer kamu otoritelerince kars¸ılanamadığı, söz konusu arsa talebinin yarattıgˆı baskı kars¸ısında 2-B arazilerinin yasal olmayan bir s¸ekilde yerles¸ime açıldığı, bugün bu araziler üzerinde çok büyük bir yerleşimin meydana geldiği, altyapı yatırımları ve kamu hizmet binaları yapıldığı, mahalleler, ilçeler kurulduğu, şehirlerin oluştuğu anlatıldı.

''Yaklas¸ık bir buçuk milyon düzeyindeki bir nüfusun yas¸adıgˆı bu alanlarda insanlarımız mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yas¸amaktadırlar'' görüşü savunulan gerekçede, 2-B arazilerinin mülkiyet sorunlarının, ormanların korunması ilkesi çerçevesinde insanların ve toplumsal hayatın ihtiyaçları dikkate alınarak çözülmesi gerektiği vurgulandı. (AA)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler