YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de kurultay gündemi belli oldu
CHP'de 17. olağanüstü kurultayın gündemi ilan edildi.
CHP'de kurultay gündemi belli oldu
02 Şubat 2012 / 13:10 Güncelleme: 02 Şubat 2012 / 13:11

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla yer alan ilana göre, kurultayın 1 Mart Perşembe günü Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılacağı bildirildi. Kurultayın gündemi gazete ilanı ile duyuruldu.

''Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, kurultay başkanlık kurulunun seçimi, genel başkanın açılış konuşması ve olağanüstü kurultay çağrısı yapan delegeler adına konuşma yapılması'' ile başlayan 16 maddelik kurultay gündeminde, şu maddeler yer alıyor:

-Tüzüğün 12. Maddesine, ''Kongre ve seçim takviminin ilanından önceki 3 ay içinde bu madde uyarınca üye olanlar ilk kongre ve önseçimler için seçme hakkından yararlanamaz ancak seçilebilirler'' cümlesinin eklenmesinin oylanması

-Tüzüğün 39. Maddesinin 2. Fıkrasının, ''Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan dışında (14) üyeden oluşur, Parti Meclisi tarafından gizli oyla seçilir. Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Genel Başkan Yardımcıları ve görevlendirmeleri yapar'', 5. fıkrasının ''Merkez Yönetim Kurulu üyeleri; Parti Meclisi üye tam sayısının üçte birinin yazılı önerisi, salt çoğunluğun güvensizlik oyu ile görevden uzaklaştırılabilir.'' 6. Fıkrasının ''İstifa eden, boşalan veya görevden uzaklaştırılan üye yerine Parti Meclisinin ilk toplantısında yeni üye seçilir'' şeklinde değiştirilmesinin ve (Genel Başkanın önerisi...) cümlesi ile başlayan 12. Fıkrasının kaldırılmasının oylanmaları

-Tüzüğün 48. maddesinin; (İ) Bendinin 2. Fıkrasındaki ''yüzde yirmisinin'' yerine, ''yüzde onunun'' ifadesi konularak oylanması; (J) Bendinin 2. Fıkrasının başına ''İl ve ilçe kongrelerinde, yazılı gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce, kongre üyelerinin onda birinin önerisi üzerine yapılacak oylama sonunda, kongre üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Blok Liste oy pusulası ile seçimlerin yapılmasına karar verilir'' şeklinde değiştirilerek; (J) Bendinin 5. Fıkrasının birinci cümlesinin ''İl ve ilçe kongrelerinde blok liste 'önerisi verilmemişse' tek ve ortak (Çarşaf) liste oy pusulası ile yapılır'' cümlesi eklenerek ve (J) Bendinin 6. Fıkrasının sonuna ''Ancak yüzde 10 oranında genç üye bulunur'' cümlesinin eklenerek oylanmasına

-Tüzüğün 49. Maddesinin 2. Fıkrasındaki ''Seçim yapılmaz'' ibaresinin çıkarılarak, ''Olağan Kongresince seçilen organlar ile boşalan organlar yerine atama yapılması durumunda talep halinde Olağanüstü Kongre ile Başkan ve Yönetim Kurulu seçilebilir'' ibaresinin eklenmesini; 3. Fıkrasının kaldırılarak ve 4. Fıkrasının ''Görevden alınanların yerine seçimle ilgili 44. maddesi hükmü saklıdır'' şeklinde değiştirilerek oylanması

-Tüzüğün 54. Maddesinin 2. Fıkrasının kaldırılarak ve 4. fıkrasının ''Olağanüstü Kurultay toplantısının gündemi organ seçimleri dahil, isteyenlerce düzenlenir. Olağanüstü toplantıda, yalnız gündemdeki konular görüşülür'' şeklinde değiştirilerek oylanması

-Tüzüğün 55. Maddesinin 12. Fıkrasının ''Kurultayda seçimlere geçilmeden önce Genel Başkanlığa aday olabilmek için üye tam sayısının en az yüzde onunun yazılı önerisi gerekir. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verir'' şeklinde değiştirilerek oylanması, 14. Fıkrasının başına ''Kurultayda, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay delegelerinin onda birinin yazılı önerisi üzerine yapılacak oylama sonunda kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile blok liste oy pusulası ile organ seçimlerinin yapılmasına karar verilir'' cümlesinin eklenerek oylanması; 16. Fıkranın kaldırılmasının onaylanması; 17. Fıkranın ilk cümlesinin ''Kurultayda organ seçimleri, blok liste önerisi verilmemişse tek ve ortak (çarşaf liste) oy pusulası usulü ile yapılır'' şeklinde değiştirilerek oylanması; 17. Fıkranın 2. Cümlesindeki ''Bu yöntemle seçim kararı alınması halinde'' ibaresinin çıkarılarak oylanması

-Tüzüğün 58. Maddesinin 1. Fıkrasının, ''TBMM seçimleri için adaylar bütün seçim çevrelerinde ön seçimle belirlenir. Ancak milletvekili tam sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere aday yoklaması ile yüzde onunu geçmemek üzere merkez yoklaması ile aday belirlenebilir. Merkez yoklaması yapılmasına karar verilen yerlerde adaylar Parti Meclisi'nce serbest, eşit, gizli oy ve açık tasnif usulü ile belirlenir'' şeklinde değiştirilerek oylanması; 2. Fıkrasının, ''Yukarıda yazılı oranları geçmemek üzere hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına ve hangi seçim çevresinde hangi sıralarda kontenjan kullanılacağına Parti Meclisi gizli oy ve tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir ve de adayların belirlenmesinden önce ilan eder. Ön seçim ve aday yoklamasına katılanlar merkez yoklamasından ve kontenjandan aday olamazlar. Merkez yoklaması yapılmasına karar verilen yerlerde adaylar Parti Meclisince serbest, eşit, gizli oy ve açık tasnif usulü ile belirlenir'' şeklinde değiştirilerek oylanması

-Tüzüğün 61. Maddesinin 1. Fıkrasının, ''Her kademedeki belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adayları ön seçimle belirlenir. Tüzüğün 58. Maddesinin 2, 3, 4 ve 5 fıkraları yerel seçimlerde aday belirleme için geçerlidir. Ancak Büyükşehir Belediye adaylarının yüzde yirmi beşi, il ve ilçe adaylarının yüzde onu ve belde belediye başkan adaylarının yüzde beşi geçmemek üzere merkez yoklaması ile belirlenmesine Parti Meclisi'nce gizli oyla karar verilebilir. Merkez yoklaması yapılmasına karar verilen yerlerde adaylar Parti Meclisince serbest, eşit, gizli oy ve açık tasnif usulü ile belirlenir'' şeklinde değiştirilerek oylanması

-Tüzüğün 80. Maddesinin son fıkrasının, ''Parti aldığı hazine yardımının en az yüzde kırkı seçmen ve alınan oylar göz önünde bulundurularak il ve ilçe örgütlerine gönderilir. Yardımın yöntemi yönetmelikle belirlenir'' şeklinde değiştirilerek oylanması

-Tüzüğün 87. Maddesine, ''Tüzüğün 12, 39, 48, 49, 54, 55, 58, 61, 80 ve 87. maddeleri 16. Olağanüstü Kurultay'da değiştirilerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir'' ifadesinin (G) bendi olarak eklenmesinin oylanması.


AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler