YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Canları pahasına 'Üç kuruşa' çalışmışlar!
Soma'daki facia Türkiye'nin yüreğini dağladı. En ölümlü kaza olarak tarihe geçen olayda, madende çalışan işçiler bakın ne kadar maaş alıyormuş.
Canları pahasına 'Üç kuruşa' çalışmışlar!
14 Mayıs 2014 / 20:00 Güncelleme: 15 Mayıs 2014 / 00:48

Soma'daki facia ile yürekler yanarken, maden işçilerinin 'canları' pahasını 'üç kuruşa' çalıştırıldıkları gerçeği de yüzümüze bir kez daha çarptı.

Facianın ya­şan­dı­ğı ma­de­ni iş­le­ten So­ma Hol­ding, Tür­ki­ye­’nin en bü­yük ye­ral­tı kö­mür ma­de­ni üre­ti­ci­si… 1984 yı­lın­da fa­ali­ye­te baş­la­yan So­ma Hol­din­g’­e ait So­ma Kö­mür İş­let­me­le­ri, 2009 yı­lı Ey­lül ayın­da Ey­nez böl­ge­sin­de 15 mil­yon ton kö­mür re­zer­vi­nin üre­til­me­si kon­tra­tı­nı Ci­ner Gru­bu­’n­dan dev­ra­la­rak yıl­lık 2.5 mil­yon ton üre­tim ka­pa­si­te­li ye­ni bir ma­den sa­ha­sı iş­le­ti­mi­ne baş­la­dı.

Çalışana verdiği para

Şir­ket, 5 bi­ni yer al­tı ol­mak üze­re 5 bin 550 ki­şi ile fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Ün­lü şa­ir Or­han Ve­li­’nin, “Al­nım­da­ki yüz ka­ra­sı de­ğil kö­mür ka­ra­sı. Böy­le ka­za­nı­lır ek­mek pa­ra­sı­” di­ye ta­rif et­ti­ği ma­den­ci­le­r aldıkları maaşa göre 3 grubu ayrılıyor.

O madende çalışan işçinin verdiği bilgiye göre aldıkları maaşlar da şösoma-maden-kazasi-ve-maden-işçisi.jpgyle;

USTA.............1.800 LİRA

YEDEKLER......1.400-1.450 TL

DİĞERLERİ....ASGARİ ÜCRET

15 yaşında bir çocuk işçinin madenden çıkarılması da şirketin 'kaçak işçi' çalıştırdığı iddialarını gündeme taşıdı.

Şirket sahibi nerede?

140 dolara çıkarılan kömürü 23.8 dolara çıkartarak rekor kar elde etmekle övünen şirket sahibi Alp Gürkan Türkiye tarihinin en büyük faciası yaşanmasına rağmen ortalıkta yok. Şu ana kadar şirketinden tek bir açıklama gelirken, Alp Gürkan ise kamuoyu önüne çıkmış değil.

Şirketin İstanbul bürosu kapatılırken, internet hesabı da kepenk kapattı. Daha vahimi ise 'kaçak işçi' çalıştırdığından kuşkulanılan şirket, madende kaç işçinin olduğunu bile bilmiyor.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler