YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bu sözleri Paksüt söylemiş!
Bu sözleri Paksüt söylemiş!
06 Haziran 2010 08:45
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, 3 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde referandumun önemi dikkat çekmişti.

Reform paketinin iptal başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, 3 yıl önce çok çarpıcı bir tespitte bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, referanduma zorunlu olarak götürülmesine rağmen Anayasa paketini incelemeye hazırlanıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Cumhurbaşkanı’nın halkın seçmesine ilişkin Anayasa değişikliğinde 11. Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi üzerine yapılan değişiklikle ilgili iptal istemine yazdığı muhalefet şerhinde referandumun önemine dikkat çekmişti. Paksüt, "Dava konusu olayda, Meclis'in iradesi 5678 Sayılı Yasa ile ortaya konmuş, Cumhurbaşkanı ise bu yasayı, halkoyuna sunulmak üzere 16.6.2007 günü Resmi Gazete’de yayımlatarak tali kurucu iktidar iradesinin kullanımında kendi yetkisi içindeki işlemi yapmıştır. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu kabul ederek yürürlüğe koymak ise halka bırakılmıştır" dedi.

BİLGİLENDİRME AMAÇLI

Paksüt, Anayasa değişikliğinin referanduma sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanmasını değerlendirirken "Buna göre 5678 Sayılı Yasa’nın 16.6.2007 günlü Resmi Gazete’de yayımlanması, Anayasanın 175. maddesinin 4. fıkrasından açıkça, 5. fıkrasından da zımnen anlaşılan, halkı bilgilendirme amaçlı yayımlamadır. 177. maddenin öngördüğü, yürürlük amaçlı yayımlama değildir" ifadesini kullandı.

HALK İRADESİ BEKLENMELİ

Paksüt'ün, TBMM’nin bile referanduma sunulan Anayasa değişikliği üzerinde değişiklik yapamayacağını savunurken "Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi için TBMM'nin iradesinin yanı sıra halk iradesinin de aynı noktada tecellisi gerekli görülmüş ise, halk iradesinin ortaya çıkmasının beklenmesi gerekir. Buna karşılık, Anayasa değişikliğini yürürlüğe koyucu iradenin (halk iradesinin) oluşması aşamasında oylama konusunun değiştirilmesi, hukuk güvenliğine, dolayısıyla evrensel hukuk ilkelerine ve Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine aykırı bir işlemdir" demesi dikkat çekici bulundu.

TBMM DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR

Anayasa Mahkemesi’nin çoğunluk üyeleri ise aynı kararda Anayasa paketi üzerinde referandumdan önce sadece TBMM’nin değişiklik yapabileceğini belirtti. Anayasa Mahkemesi kararında, "Yasanın yürürlüğe girmesi tali kurucu iktidar olarak TBMM'yi değil, diğer devlet organlarını ve bireyleri bağlayıcı olabilmesinin önkoşuludur. Anayasa’da TBMM'nin Anayasa’yı değiştirme yetkisini kullanmasına, halkoyuna sunulan yasalar üzerinde tasarrufta bulunmama biçiminde bir istisna öngörmemektedir. Halkoyuna sunularak kabul edilen bir Anayasa değişikliğini yürürlükten kaldırma yetkisine sahip olan TBMM, henüz referandumda oylanmamış ve yürürlüğe girmemiş bir Anayasa değişikliği yasası üzerinde evleviyetle tasarruf yetkisine sahiptir" denildi.
Bugün

kader...
 // ibrahim çelikoğlu
Temel ve ciddiyetten uzak,rüzgara göre yelken açan hastalar bile var...Anayasa nere?Cumhuriyet nere???...
06 Haziran 2010 09:14
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler