YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Belediye raporu ile belgelendi
İzmirlilerin arsenikli su içtiği, belediyenin raporuyla belgelendi
Belediye raporu ile belgelendi
16 Kasım 2011 / 07:31 Güncelleme: 16 Kasım 2011 / 07:32
İzmir gündemini uzun süre meşgul eden arsenikli su tehlikesinin, yapılan yatırımlara rağmen devam ettiğini, Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından hazırlanan rapor gözler önüne serdi.

Raporda 5216 sayılı kanunla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanan yeni yerleşim yerleriyle 185 köyün kullandığı suyun standartlara aykırı olduğu belirtildi. İçme ve kullanma sularında, arsenik başta olmak üzere nitrat, demir, mangan, antimon, nikel, alüminyum, klorür, sodyum gibi ağır metaller tespit edildi. Bu sebeple su faturalarıyla birlikte gönderilecek yazılar vasıtasıyla vatandaşların uyarılması istendi.

Mart 2010 tarihli raporla büyükşehire yeni bağlanan yerleşim yerleriyle 185 köydeki içme ve kullanma sularının, ilgili yönetmeliğe aykırı olduğu ortaya çıktı. İZSU İşletmeler Müdür Yardımcısı Dr. Suzan Gök, su kalitesinin artırılması için yapılması gerekenleri, yedi maddelik bir rapor halinde sundu. Raporun girişinde, Seferihisar ilçesi Orhanlı ve Beyler köylerinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa alınan numunelerde Orhanlı'da alüminyum, Beyler'de nikel parametrelerinin, yönetmeliğine aykırı çıktığı belirtiliyor. Yapılması gerekenlerin başında ise bu parametrelerin standart değerlere indirilmesini sağlayacak arıtma tesisi gibi teknik tedbirler alınması geldiği uyarısında bulunuluyor. Etüt Planlama Dairesi Başkanlığı'nca arıtma tesisi ihalesi için gerekli çalışmaların yapılması, Yatırımlar Daire Başkanlığı'nca arıtma tesislerinin imalatının yapılarak işletilmek üzere Su Tesisleri Daire Başkanlığı'na devredilmesi isteniyor. Raporun ikinci maddesinde ise alüminyum ve nikelin insan sağlığı için ne derece tehdit oluşturduğu hususunda İl Sağlık Müdürlüğü'nün görüşünün yazılı olarak alınmasında fayda olduğu vurgulanıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü'ne sunulan raporun üçüncü maddesinde, suda tespit edilen ağır metallerle ilgili hazırlanacak bilgilendirme yazılarının, faturalarla birlikte köy halkına gönderilmesi isteniyor. Su kalitesi standart dışı olan köyler için yeni yüzey suyu temin kaynakları planlama, arıtma ve dağıtım projeleri yapılması gerektiği de kaydediliyor. Tespit edilen aykırılıkların giderilmesinin belirli bir zaman gerektirdiğinin de vurgulandığı raporda, "Yönetmeliğin 11. ve 14. maddeleri kapsamında halkın bilgilendirilmesi çalışmaları diğer yerleşim yerleri için de yapılmalıdır." deniyor. İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gök imzasını taşıyan raporun 6. maddesinde ise idarelerine bağlanan yerleşimler ve 185 köyün içme ve kullanma sularında nitrat, demir, mangan, antimon, nikel, alüminyum, klorür ve sodyumun aykırılık içermesi sebebiyle konunun yönetim kurulunda görüşülmesinde ve idarî sürece ilişkin karar alınmasında fayda olduğuna dikkat çekiliyor. Söz konusu yerlerdeki suların mikrobiyolojik kalitesinin sağlanması hususunda, dezenfeksiyonun titizlikle takip edilmesi için gerekli yazılı bildirimlerin ilgili daire başkanlığına gönderildiğinin de altı çiziliyor.  (Zaman)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler