YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bekir Bozdağ: 1686 çocuk tutuklu bulunuyor
Bekir Bozdağ: 1686 çocuk tutuklu bulunuyor
02 Temmuz 2014 12:31
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2014 Mart ayı itibariyle ceza infaz kurumlarında 1686 çocuk tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Bozdağ, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Çocuklara eğitim öğretim verilmesinin temel ilke olduğu ceza infaz kurumlarında, resmi, özel ve gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde, çocuğun yüksek yararı gözetilerek, tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri yapıldığını ve bu faaliyetler kurumlarda bulunan öğretmen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yerine getirildiğini kaydeden Bozdağ, kurumlarda birinci kademe okuma yazma ve ikinci kademe eğitimi kursları, örgün ve yaygın eğitime hazırlık ve destek kursları, açık ilköğretim okulu ve açık öğretim lisesi sınavları, üniversite giriş sınavları, meslek eğitimi kursları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, kitaplık ve kütüphane faaliyetleri, psiko-sosyal hizmet servisi faaliyetlerinin yürütüldüğünü ifade etti.

Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte yürütülen diğer çalışmaların psiko-sosyal servisler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kurum uzmanları tarafından, bireysel ya da grup çalışmaları yoluyla çocukların daha sağlıklı ve uyumlu bireyler olmaları yönünde onları destekleyecek 'Alkol, Sigara ve Madde Bağımlılığı', 'Kişisel Gelişim', 'Güvenli Davranış', 'Aile Eğitimi', 'İyiye Doğru Öfke Kontrol', 'Cinsel istismara Yaklaşım' programları uygulanmaktadır.

Öte yandan, 2008 yılından itibaren başlayan çalışmalar sonucunda, çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen hizmetlere ilişkin ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, onların etkin yönetilmesini sağlayacak bir modelin oluşturulması ile hizmetlerin etkili ve nitelikli izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik 'Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi(BİSİS)'geliştirilmiştir. Proje kapsamındageliştirilecek olansistem içindeyeralanARDEF(Araştırma-Değerlendirme Formu) ileherhükümlünün bireysel olarak değerlendirilmesi, risk düzeyinin saptanması ve bu duruma uygun bireysel iyileştirme planınınyapılması amaçlanmaktadır.Bubireyseliyileştirmeplanınınbelirlidönemlerde gözden geçirilerek izleme ve takibi gerçekleştirilecektir. Bu izleme ve değerlendirme ışığında hükümlününerkensalıverilmesigibihükümlününyararınaolabilecek planlamalar yapılmaktadır.

Son olarak, geliştirilen 'Etkin Hükümlü Yönetim Modeli' ile hükümlünün kuruma kabulü,gözlem vesınıflandırılması, kurum yaşamı,iyileştirmefaaliyetleri,aileninsürece katılımı, yönetimseluygulamalar,salıverilme sürecine ilişkin düzenlemelerdeyapılacaktır. Söz konusu projenin devamının sağlanması ve sitemin yaygınlaştırılmasıamacıyla Avrupa Birliğinin mali ve UNICEF'in teknik desteğiyle2012-2014yıllarıarasında 'Çocuklar İçin Adalet' projesi yürütülmektedir.

Bakanlığımızca,çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen hizmetlerindaha nitelikli sürdürülmesinisağlayacak kurumsal ortamın yaratılması amacıyla kurum müdürleri, infaz ve koruma memurları ile diğer personelin kapasitelerinin güçlendirilmesiçalışmaları kapsamında,5 ayrıeğitimmerkezimizde(Ankara,İstanbul,Erzurum,Kahramanmaraşve Denizli) 'Yöneticive Personel Eğitim' programı uygulanmaktadır."

Bozdağ'ın verdiği bilgiye göre, 2014 yılının Mart ayı itibariyle ceza infaz kurumlarında 1686 çocuk tutuklu bulunuyor.

Cezaevlerinde 2002 yılında 1497; 2003'te 1657; 2004'te 1628; 2005'te 1406; 2006'da 1794; 2007'de 2148; 2008'de 2075; 2009'da 2047; 2010'da 1584; 2011'de 1924; 2012'de 1583 ve 2013'te 1978 çocuk bulunuyordu.

 

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler