YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bayramda trafik denetimleri artacak
Bayramda trafik denetimleri artacak
22 Haziran 2016 11:08
İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle, Ramazan Bayramı tatili kapsamında mevcut trafik denetimlerinin artırılmasını istedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere, 81 il valiliğine gönderilen genelgede, son yıllardabayramtatillerinde meydana gelentrafik kazaları incelendiğinde, hızihlali, hatalısollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlaliyle sürücülerin sabırsız davranışlarının trafik kazalarının başlıca sebepleriolduğu vurgulandı.

 

Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamanın devletin temel görevleri arasında olduğu belirtilen genelgede, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın güven içinde seyahat etmelerini ve sevdiklerinekavuşmasını sağlamak her kolluk görevlisinin asli görevlerindendir" ifadesine yer verildi. Bugörevinen iyişekilde yerine getirilmesi amacıyla alınanmevcut trafik tedbirlerineek olarak, RamazanBayramı tatilisüresince (01-10 Temmuz2016 arası) bir dizi güvenlik önlemi alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

EmniyetGenel Müdürlüğü ve JandarmaGenel Komutanlığına bağlıbirimlertarafından, yetkivesorumluluklarıbulunankurumve kuruluşlarla koordinasyonve iş birliğiiçinde,her zamankinden daha etkin,duyarlıve kesintisiz bir şekilde trafik tedbirlerinin planlanmasıve uygulanması istenilen genelgede alınması öngörülen ilave tedbirler 5 ana başlık altında toplandı.

Masa başında trafik personeli kalmayacak

Genelgeye göre, trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışındagörev verilmeyecek.

Bölge ve şehir içi trafik denetleme birimlerinin büro hizmetlerinde görevlipersonelle, trafik tescil birimlerinde görevlipersonelve gerektiğinde genel hizmet personelide bu süre içinde trafiğintanzimi ve denetimindegörevlendirilecek.

Personelin kılık ve kıyafetiyle ekip otoları temiz, düzenlive bakımlıolacak. Denetimlerde,sürücüleredurdurulmanedenleri ve işlemlerhakkında bilgilendirme yapılacak, halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog ve tartışmalara girilmeyecek.

Trafikekipleri için akaryakıt kısıtlaması yapılmayacak, ihtiyaç halinde ek akaryakıt talepleri karşılanacak. Ekipler, görevsaatlerinde sorumluluk bölgelerinden zorunlu olmadıkçaayrılmayacak, değişimlergüzergahta yapılacak.

Ekipotoları,trafikyoğunluğununarttığı yol kesimlerinde ve bağlantı noktalarında rahatlıklagörülecekkonumda, yola 90 dereceaçıylabulundurulacak, gece saatlerindetepe lambalarıaçık olacak.

Baştaterörolmaküzere,suçve suçluyla mücadelekapsamında şüpheedilensürücünün kimlik sorgulaması yapılacak, muhtemel teröreylemlerine karşıaracınkontroledilmesi dahil, güvenlik tedbirlerien üst düzeyde alınacak.

Otobüs terminallerine sıkı denetim

Genelge kapsamında, terminalleregiriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takograf, yetki belgesi,zorunlu mali sorumluluk sigortası, fenni muayenesi ile şoförünün alkollü olup olmadığı vesürücü belgesikontrol edilecek. Terminallerdetakviyedenetimpersoneligörevlendirilecek,terminalveizin verilenyerler dışında,şehirler arası yolcuotobüsü kalkışlarına izin verilmeyecek.

Otobüslerdesürücü, yardımcı personel ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Her 10 kilometrede bir trafik ekibi

Son 10 yılda ve özellikle bayram tatili süresinde ölümlü ve yaralanmalı trafikkazalarının yoğunolarakmeydana geldiği yol kesimleri belirlenerek, denetim planlamalarında bu veriler göz önünde bulundurulacak. Söz konusu dönemlerde kazaların yoğun olarak meydana geldiği tespit edilen 10 güzergahta, 24 saat esasına göre her 10 kilometrede bir trafik ekibiolacak şekilde planlama yapılacak, görevlendirilen personelgüzergahta trafiğin düzenlenmesi,denetlenmesi ve muhtemel trafik kazalarının önlenmesinden sorumluolacak.

Karayolu yapısı ve işaretlemelerinde tespit edilen eksiklikler sorumlu kuruluşların yetkilileriyle irtibata geçilmek suretiyle giderilecek. Tatilin başlangıç ve bitiş günlerindeki aşırı yoğunluktan kaynaklı olarak, İstanbul-Kocaeli, Ankara-Kırıkkale ve Afyonkarahisar-Antalya yollarındaki ışıklı kavşaklarda tıkanıklık yaşanabileceğinden bu gibi yerlerde ilave ekiplergörevlendirilerek gerekli tedbirler alınacak. Trafikkazalarına müdahale etmek amacıyla yeterli sayıda çekici ve kurtarıcı güzergahta uygun yerlerde hazır bekletilecek.

Sabit ve seyir halinde hız denetimi yapılacak

Tespit edilen trafik kazanedenleri dikkatealınarak, radarla hızdenetimleri, trafik kuralihlalleriyle kazalarınyoğunlaştığı yerlerde sabit ve seyir halindeyapılacak.

Sürücülerde uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerinin yoğunlaştığı doğu istikametine gidişte 04.30-06.30, batıistikametinde ise 18.30-20.30 saatleri arasında güneşin de etkisiyle sürücüler olumsuzetkilendiğinden denetimnoktalarında, yorgunluk emareleri görülen sürücülerin araç ve evrak kontrolü yapılırken, kısa süreli araç dışında dinlenmeleri sağlanacak.

Çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilen ticari araç sürücülerinin taşıt kullanmalarına kesinlikle izin verilmeyecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar, ağırlıklı olarak 03.00-07.00 saatleri arasında denetlenecek, takograf ve yetki belgeleri kontrol edilecek. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bozuk ve standart dışı ışık donanımı denetimlerine ağırlıkverilecek.

Trafikyoğunluğunun önemli oranlardaarttığı tespit edilen yol kesimlerinde gerek görülmesi halindeağırtonajlıaraçlar, (çekici,kamyon,tankergibi) trafikakışı normale dönünceye kadar uygun yerlerde bekletilecek.

KarayollarıGenelMüdürlüğünce, 02-10 Temmuz arasında ÖzelYük Taşıma İzin Belgesi ve Özel İzin Belgesi düzenlenmeyecek. 

Sürücülere sirenle uyarı

Sürücülerin yakalanma riski algısını artırmak amacıyla, trafikdenetim hizmetlerinde görevli personelin bir bölümü yaya ve sivil araçlarla ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek. Yol güzergahında sivil araçlarla da trafik denetimi yapılacak. Seyir halinde iken uyarı amaçlı siren çalınarak trafik denetiminin her an ve her yerde yapıldığı ve sürücülerde sivil araçların dahi trafik ekibi olabileceği algısı oluşturulacak.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) bulunan illerde bu sistemler bayramtatilisüresinceaktif olarak kullanılacak.

Vatandaşların yoğun olarak ziyaret edeceği şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri çevresindetrafik düzeni vegüvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Trafik personeli de denetlenecek

Alınan trafik tedbirlerini yerinde görmek, trafik kuruluş, ekip ve personelini denetlemek amacıyla ilgili kurum merkezlerinden denetleme ekipleri görevlendirilecek. Şehirler arası otobüslerdesivilkıyafetlipersonel, denetim amacıylabulunacak. Ana yol güzergahlarında helikopterle trafik denetimi yapılacak.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri

Karayollarında bulunan dinlenme tesisi, terminal,akaryakıt istasyonu vediğeruygun yerlerde trafik güvenliğine yönelik sesli ve görsel yayınlar yapılarak, afiş vebenzeri materyaller asılacak. Denetimlerde, sürücü ve yolculara, bilgilendirme, bilinçlendirmeyeyönelik broşürler dağıtılacak.

 

 

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler