YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başsavcılıktan 'yolsuzluk ve rüşvet' açıklaması
Başsavcılıktan 'yolsuzluk ve rüşvet' açıklaması
25 Aralık 2013 19:05
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada yolsuzluk soruşturmasının ardından basın yayın organlarındaki yayınlara ve Başsavcılığın 1 Ekim 2012 tarihli çalışma talimatına yer verildi.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde gündeme gelen bazı soruşturmalar üzerine yazılı ve görsel medyada soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, yargıyı etkileyecek, Başsavcılık işlemlerinin yanlış anlaşılmasına sebebiyet verecek mahiyette yayınlar yapıldığı ve bunun yoğun bir şekilde devam ettiği görülmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasaların verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı Çalışma Talimatı ve İş Bölümü Talimatı çerçevesinde idari ve yargısal görevlerini iki yüz kadar cumhuriyet savcısı ile yürütmektedir. Halen uygulanan talimat 01 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Talimat hükümlerine göre;

a) Terör ve toplumsal olayların, organize suç örgütlerinin, kamuoyunda geniş yankı uyandıran, kamu güvenliğini ilgilendiren olayların adam öldürme ve diğer önemli olayların öğrenilmesi üzerine ilgili cumhuriyet savcısı tarafından denetim ve gözetim çerçevesinde cumhuriyet başsavcısına telefon, faks, e-mail gibi vasıtalarla en seri şekilde bilgi verilecektir.

b) Cumhuriyet savcıları her 3 ayda bir ellerinde bulunan soruşturma evrakının bekletilme sebebini son yapılan işlemin ne olduğunu, son işlem tarihi ve benzer hususları, soruşturma evrakı bilgi formuna yazarak cumhuriyet başsavcı vekillerine gönderir. Bu şekilde soruşturmaların uygun ve hızlı yapılması, UYAP kayıtları ile karşılaştırılarak kayıp ve karışıklıkların önlenmesi sağlanır. Soruşturma başlatarak suçun vasıf ve mahiyetine göre ilgili bürolarda görevli cumhuriyet savcılarına tevzi etmek ve sona eren soruşturmaların kararlarını inceleyip noksanlıkları ikmal ettirdikten sonra 'görüldü' şerhi koymak cumhuriyet başsavcısının görevi olup, iş yoğunluğu sebebiyle bu görev ve yetkisini kısmen ve tamamen cumhuriyet başsavcısı vekillerine devretmektedir.

c) Yasa, genelge ve talimat hükümlerine uymayan, gizliliğin ihlaline sebebiyet veren, soruşturmayı yasal çerçevede yürütemeyen cumhuriyet savcılarındaki soruşturma evrakı başka bir cumhuriyet savcısına tevzi edilmektedir.

d) Kapsamlı soruşturmalarda ihtiyaç duyulursa, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmanın tümünde veya bir bölümünde birden fazla cumhuriyet savcısı görevlendirebilir. (Soruşturma yetki ve görevi oluştuğu takdirde) Hakimler, cumhuriyet savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanuna tabii en üst kolluk amirleri milletvekilleri, valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, MİT bölge başkanı, generaller, müsteşar ve müsteşar yardımcıları hakkındaki soruşturmalar imkanlar nispetinde cumhuriyet başsavcısı veya ilgili cumhuriyet başsavcı vekili tarafından yapılır."

 

İHA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler