YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Barolar Birliği'nden açıklama
Türkiye Barolar Birliği Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in gözaltına alınıp, tutuklanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı...
Barolar Birliği'nden açıklama
17 Şubat 2010 / 14:40 Güncelleme: 17 Şubat 2010 / 15:25

Türkiye Barolar Birliği (TBB), ''toplumun, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve yargının tarafsızlığının geliştirilmesine bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu'' savundu.

TBB, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanmasıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

''Cihaner'in gözaltına alınması ve tutuklanması, hukuk devletine ve onun en önemli özelliği olan yargı bağımsızlığına son zamanlarda vurulan darbelerin yeni bir örneğidir'' değerlendirmesine yer verilen açıklamada, hukuk devletinde hakimler ve savcılar dahil hiç kimsenin hukuka aykırı işlem ve kararları sebebiyle sorumsuz olamayacağının açık olduğu belirtildi.

Yargının kurucu unsurlarının temsilcilerinin de, gerektiğinde soruşturulmalarının ve kovuşturulmalarının usul ve esaslarının, Anayasa ve diğer yasalarda düzenlendiği, bu düzenlemelerin yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını amaçladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Yaşanan son örneklerle hukuk bilimi, yasalar ve hukukun kuralları pervasızca aşındırılmakta, hukuka ve yargıya olan güven sarsılmakta ve toplum güvenceden yoksun bırakılarak korku ortamına itilmektedir.

Hukuk devletinde hukuk kuralları, herkes bakımından eşitlik içinde doğru ve dürüstçe uygulanmalıdır. Aksine davranışlar hukuk ihlali niteliği taşır. Halkımızın hukuk ihlallerini görmeye değil, hukuk düzeni içinde yaşamaya ihtiyacı vardır.

Daha da ilginç olan; yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına ağır darbe vuran bu gelişmelerin; siyasal iktidarın, yargı reformu çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde hız kazanmış olmasıdır.

Siyasal iktidarın 'birey hakkının güvencesi olan' yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen keyfi uygulamalarının en büyük zararı demokrasiye, hukuk devletine, onun en önemli özelliği yargı bağımsızlığına, halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan savunmaya ve en önemlisi halkımıza yansımaktadır.

Toplumun, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve yargının tarafsızlığının geliştirilmesine bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Bu tür hukuka aykırılıklar düzeltilse bile, bugün için yarası bir hayli ağırlaşan hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına verilen zararlar hiçbir şekilde telafi edilemeyecektir.''

SAĞLIKLI BİR YARGI DÜZENİ, ÇAĞDAŞ DEMOKRASİNİN DE ÖN KOŞULUDUR''

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin ''Başlangıç'' bölümünde, çağdaş anlamda özgür bir toplumdan söz edebilmek için, en başta o toplumu oluşturan insanların ''korkudan kurtulmuş'' olmaları gerektiğinin vurgulandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Yaratılmaya çalışılan korku toplumu, hukuk devleti ve insan hakları gibi kavramlar için değil, totaliter ve otoriter yönetimler için elverişli bir zemin oluşturur.

Sağlıklı ve huzurlu bir yargı düzeni, çağdaş demokrasinin de ön koşuludur. Böyle bir yargı düzeni kurulmamışsa, hukuk devleti, insan hakları ve demokrasi gibi kavramlar, güvenceden yoksun, boş laflar olmaktan ileri geçemez.

TBB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, hukukun üstünlüğünden, hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından, savunma özgürlüğünden, ülkemizde demokrasinin eksiksiz uygulanmasından yana olan ve ödün vermeyen anlayışıyla, mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.''

A.A.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler