YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'dan vergi açıklaması
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt ürünlerinden alınan vergilere ilişkin açıklama yaptı.
Bakan'dan vergi açıklaması
21 Şubat 2012 / 20:21 Güncelleme: 21 Şubat 2012 / 20:23

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt ürünlerinde, ocak 2005'ten Kasım 2007'ye kadar vergi artışı yapılmadığını belirterek, en son ÖTV artışının 31 Aralık 2009'da yapılmadığını, o tarihten bu yana tek kuruşluk vergi artışı yapılmadığını kaydetti.

Şimşek, son 6 yılda akaryakıt ürünlerinden 219,5 milyar lira ÖTV ve KDV alındığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu'nun; internet kullanımı, çocukların internetin zararlarından korunmasına ilişkin araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emeklilerin sendikalaşması için verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerisi ise kabul edilmedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki çalışmasının sürdüğünü belirten Şimşek, 2002-2010 döneminde, sahte veya yanıltıcı belge düzenleyen ve kullanan mükellefler nezdinde toplam 48 bin 655 rapor tanzim edildiğini bildirdi. Şimşek, ''Bu mükellefler hakkında 25 bin vergi suçu raporu düzenlenmiş; 35 bin 35 mükellef hakkında mahkumiyete hükmedilmiş, 14 bin 11 mükellef beraat etmiş, 6 bin 626 mükellef hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmıştır'' dedi.

Şimşek, tam otomasyona geçilen 2005 yılından 2010 yılının sonuna kadar düzenlenen sahte fatura tutarlarının 34,9 milyar lira, kesilen toplam cezanın ise 846 milyon lira olduğunu kaydetti.

Emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesine ilişkin tasarının Meclis'te görüşüldüğünü ifade eden Şimşek, kıymetli taşların teslimlerinin KDV'den istisna olduğunu ancak bu malların ithali veya imalatçılar tarafından teslimi aşamasında yüzde 20 oranında ÖTV alındığını bildirdi. Şimşek, ''Dünya ve AB uygulamalarında kıymetli taş ve mücevherat teslimleri KDV'ye tabi olup ÖTV'ye tabi değildir. Ülkemizde böyle bir sistem oturtulmuş. Bunun nedenini soruşturdum. Zamanında sektör böyle bir talepte bulunmuş ve bu çerçevede düzenleme yapılmış. Kıymetli taşlarla donatılmış veya donatılmamış şahsi kullanıma mahsus ziynet eşyası ile bunların aksam ve parçaları ÖTV'nin kapsamına girmemektedir'' dedi.

Şimşek, ücretlilerin, işçi-memur ayırımı olmaksızın artan oranlı vergi tarifesi uygulanmak suretiyle vergilendirildiğini söyledi.


-''Ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki farklılıklar''-


Kamu personeline ödenen tazminatlar ve ek ödeme gibi bazı ödemelerin, gelir vergisinden istisna edilmesi nedeniyle ücretlerin vergilenmesinde farklılıklar ortaya çıktığını ifade eden Maliye Bakanı Şimşek, kamuda memur ya da işçi ücretleri belirlenirken ödenen net ücretlerin esas alındığını ve böylece vergi farklılığının telafi edildiğini kaydetti. Şimşek, ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki farklılıkların, Gelir Vergisi Kanununun yeniden yazımı çalışmalarında değerlendirilebileceğini bildirdi.

''Akaryakıt ürünlerinden alınan'' vergilere ilişkin soruları da yanıtlayan Şimşek, şöyle konuştu:

''Bir çok ülkede ve özellikle AB ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de akaryakıt ürünlerinden ÖTV ve KDV alınmaktadır. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan özel tüketim vergisinde, 2002'den 2005 başına kadar otomatik olarak enflasyon oranında aylık artış yapılırken, 2005 yılı başından itibaren maktu vergiye geçilmiştir. Ocak 2005'ten Kasım 2007'ye kadar, akaryakıt ürünlerinde herhangi bir vergi artışı yapılmamıştır. En son ÖTV artışı, 31 Aralık 2009'da olup, o tarihten bu yana tek kuruşluk vergi artışı yapılmamıştır. Bu çerçevede, 100 liralık benzin fiyatının içerisinde KDV ve ÖTV dahil, toplam vergi yükü 2002 sonunda 70,2 lira iken; 2012 Ocak ayı itibariyle 58,5 liraya düşmüştür. 100 liralık motorinde ise 2002'de vergi yükü 59,2 lira iken, 2012 Ocak ayı itibariyle 48,3 liraya düşmüştür. AK Parti Hükümetleri, diğer vergilerde olduğu gibi akaryakıt ürünlerinde de vergi yükünü aşağı çekmiştir.

2002–2011 döneminde Brent tipi ham petrol varil fiyatı, TL bazında yaklaşık yüzde 349 oranında artarken, ülkemizde akaryakıt pompa satış fiyatları ortalama sadece yüzde 139 ile yüzde 208 arasında artmıştır. Halen 1 litre benzinde 189 kuruş, mazotta 130 kuruş ÖTV alınmakta olup, akaryakıt teslimlerinde KDV yüzde 18'dir. Son 6 yılda akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV ve KDV'nin toplamı 219,5 milyar lira olup, vergi gelirlerinin yüzde 20'sine tekabül etmektedir.

Mazot ve benzinin fiyatını belirleyen birden fazla faktör vardır. Vergi bunlardan bir tanesidir. Vergi yükü yüksektir, bunu kabul ediyorum. Dünyanın en pahalı mazotu vergisi bizde değil, Ocak sonu itibariyle Avrupa'da 4. sıraya düştük. Neden  Çünkü son yıllarda ÖTV'yi enflasyona paralel artırmadığımız için, ÖTV ve KDV'nin nihai fiyat içindeki yükü azalmıştır. Benzinin fiyatı 1,60 liradan 4,43 liraya çıkmış. Niye  Petrol fiyatları 2002'de ortalama brent tipi ham petrol ithalatındaki fiyat 24 dolardı, bu hafta itibariyle petrol fiyatları 120 dolar. Sadece ham petrol fiyatlarına kalsa... Benzinin bir litresinin 1,60 liradan 4 liranın üstüne çıkması kadar doğal bir şey olamaz. Petrol fiyatlarını Türkiye belirlemiyor.''

Bakan Şimşek, ''10 numara yağ'' adıyla bilinen ürünün doğrudan akaryakıt olarak kullanılmasını önlemek amacıyla ÖTV'de geçen yıl artışa gidildiğini anımsattı.


-''Diğer meslek grupları da talep edebilir''-


Maliye Bakanı Şimşek, taksicilerin yeni bir modele geçmeleri halinde bir defalık satın alımlarda ÖTV ve KDV istisnası uygulanmasına, vergide adalet ve eşitlik ilkesine aykırılığı nedeniyle olumlu bakılmadığını, bunun diğer meslek gruplarının da benzer taleplerine yol açacağını ve mali disiplini zedeleyeceğini söyledi.

Üniversite birimleri yapılması amacıyla Hazine taşınmazı üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi uygun görülen vakıf üniversitelerinin; Kadir Has, Bilkent, Başkent, Fatih, Atılım, Doğuş, Çankaya, Maltepe, Okan, Ufuk, Acıbadem, İstanbul Şehir, Gazikent, Zirve, İstanbul Medipol, Mevlana, Turgut Özal, İstanbul 29 Mayıs, Uluslararası Antalya, Avrasya ve Türk Hava Kurumu üniversiteleri olduğunu dile getiren Şimşek, Başkent, Çankaya, Karatay, Yeditepe ve Gazikent üniversitelerine satış yapıldığını kaydetti.

Şimşek, 190 sayılı KHK kapsamında kamuda; 225 sosyolog, 177 müze araştırmacısı, 5 kitap pataloğu, 1 arşivci ve 674 kütüphaneci bulunduğunu belirtti.


-Ödemelerini yapan mükelleflere teşekkür etti-


2011'de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunla, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı mali yapılandırmasını uygulamaya koyduklarını dile getiren Şimşek, ödemelerini yapan mükelleflere teşekkür etti.

Mehmet Şimşek, tüm mükelleflerin vergi borçlarının elektronik ortamda takip edildiğini ve tahsilatı geciken vergi borçları için gerektiğinde elektronik haciz uygulaması yoluyla mükelleflerin banka hesaplarına anında müdahale edilebildiğini bildirerek, 2011 yılı için 200 bin lirayı geçenlerin vergi dairelerinde, 1 milyon lirayı geçenlerin de Gelir İdaresinin internet sitesinde ilan edildiğini kaydetti.

Türkiye'de 2003'te 359 bin binek ve hafif ticari araç satılırken, 2011'de bu rakamın 865 bine ulaştığını belirten Şimşek, Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında 2003 yılında motorlu araçlar satışında 9. sıradayken, 2011 yılında 6. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Şimşek, toplam 15 bin 723 kişinin çalıştığı TÜRKŞEKER'in Amasya, Kütahya ve  Adapazarı fabrikalarındaki kamu hisselerinin 2004 ve 2005 yıllarında özelleştirildiğini hatırlatarak, Özelleştirme Yüksek Kurulunun, TÜRKŞEKER A.Ş'nin özelleştirme işlemlerinin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını kararlaştırdığını vurguladı.


-''İzmir limanı, İstanbul Salıpazarı ve Derince limanları özelleştirilecek''-


Devri gerçekleşmeyen elektrik dağıtım bölgeleri, elektrik üretim tesisleri ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine devam edileceğini kaydeden Şimşek, ''Köprü ve otoyollar, Başkent Doğalgaz, İzmir limanı ile İstanbul Salıpazarı ve Derince limanlarının özelleştirmesi gündemimizdedir'' dedi.

Şimşek, 2006-2011 döneminde Maliye Bakanlığının aldığı 8 bin 800 personelin yüzde 80'inden fazlasının İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi mezunu olduğunu belirterek, Maliye Bakanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında, Kamu İhale Kurumu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu hariç, 2011 yılı itibariyle 68 bin 133 kişinin çalıştığını, bunun bin 405'inin özürlü olduğunu sözlerine ekledi. AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler