YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'dan pirim müjdesi
Bakan'dan pirim müjdesi
18 Mayıs 2010 19:06
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün'den SGK primi müjdesi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında, işverenlere çeşitli destek ve imkanlar sunulacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile işçi, işveren, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı İstihdam ve Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Ömer Dinçer, maden işçilerinin mahsur kaldığı ocaktaki incelemeler için toplantıdan erken ayrılarak Zonguldak'a gitti.

Ergün, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 3 Eylül 2009 tarihinde ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda konuyla ilgili 4 bakanlık ve YÖK'ün işbirliğiyle istihdam ve mesleki eğitim ilişkisinin güçlendirilmesini sağlayacak bir çalışma başlatılmasına karar verdiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili Devlet Bakanlığı ve YÖK tarafından çalışmaların başlatıldığını hatırlatan Ergün, 13 Nisan 2010 tarihinde bu çalışmaların ilk meyvesini aldıklarını ve mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için hangi politikaların oluşturulacağı ve eylemlerin gerçekleştirileceğinin bir taslakla ortaya konulduğunu ifade etti.

Ergün, 13 Nisanda yapılan toplantıda daha çok kamu kurumlarındaki görevlilerin taslak konusundaki değerlendirmelerini aldıklarını, bugünkü toplantıda ise sivil toplum örgütlerinin, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerini dinlediklerini söyledi.

Bakan Ergün, alınan görüşler doğrultusunda eylem planı üzerinde revizyon çalışmaları yapılacağını ve artık bu konuda bir eyleme geçileceğini bildirdi.

Eylem planının ana amacının mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesini sağlamak, eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek, hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek aktif iş gücü piyasası politikalarını etkin bir şekilde uygulamak ve mesleksizlik sorununu gidererek iş gücünün daha fazla istihdam edilebilirliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Ergün, bunları gerçekleştirmek üzere 9 başlık altında 32 eylemi müzakere ettiklerini kaydetti. Ergün, bu 32 eyleme yenilerinin eklenebileceğini söyledi.

Mesleki eğitim konusunda dünyada yeni bir döneme girildiğine dikkat çeken Ergün, mesleklerin hızlı bir şekilde değiştiğini, bu hızlı değişime ayak uyduracak bir eğitim modelinin kurgulanması gerektiğini bütün katılımcıların ifade ettiğini belirtti.

Ergün, hem Milli Eğitim Bakanlığının hem YÖK'ün bundan sonra çalışmalarını bu gerçekler çerçevesinde yeniden organize etmesi gerektiğini, kurumların da bu istikamette çalıştıklarını ifade etti.

Artık çok sıkı bir işbirliği gerektiren döneme girdiklerini vurgulayan Ergün, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında bu konuda çok sıkı bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu, istihdam konusunu herkesin birlikte ele alması gerektiğini söyledi.


-TEŞVİKLER-


Bütün bakanlıkların eylemlerde üstlendikleri sorumluluklar bulunduğuna işaret eden Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının da bu kapsamda üstlendiği sorumluluklar yer aldığını bildirdi.

Ergün, şöyle konuştu:

''Bakanlığımız da bu çerçevede şu konularda eylemlerde sorumluluk üstlenmeyi kabul etmiş bulunuyor. KOSGEB bundan sonra kendi destek paketlerinde, destek programlarında, girişimcilik desteklerinde öncelikle mesleki yeterlilik belgesine sahip olanları yararlandıracak. Mesleki yeterlilik belgesi bu desteklerden yararlanma konusunda bir kriter olacak bundan sonra ve onlar öncelik kazanacak. KOSGEB bundan sonraki destek paketinde bu eylemde önemli ve aktif bir rol almış olacak.

Personeline mesleki eğitim aldıran ve onları mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapan KOBİ'lerin eğitim maliyetlerini KOSGEB karşılayacak. Bu konuya özen gösteren KOBİ'ler için destek programlarımızda onların eğitim masraflarını da biz karşılamayı taahhüt ediyoruz.

Nitelikli eleman çalıştıranlara çalıştırdığı elaman ücretinin belli bir oranını, yüzde 75'ini bazen tamamını biz ödemeyi taahhüt ediyoruz 1 yıl süreyle. Bu tür desteklerde de mesleki yeterlilik belgesine sahip olan nitelikli elemanları çalıştıranlara öncelik vermiş olacağız. Demek ki bundan sonra bu gibi konularda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak önemli bir unsur haline gelmiş olacaktır. Çalışanlar, meslek sahipleri bu belgeye sahip olmayı önemseyecekler. Çünkü teşvikler, destekler bu istikamete doğru yönelecektir.

Ustalık belgesinin verilmesi konusunda TESK ile TOBB arasında üyelik sorunları var. Bu sadece üyelik sorunu olarak kalmıyor, bazen gerçekten mesleğin icra edilmesiyle ilgili sorunları da ortaya çıkarabiliyor. Bunu çözüme kavuşturmayı eylem planına koymuştuk, şimdi bu eylem planında da ayrıca yer almaktadır. Bu konu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşmuş olacaktır.''

Ergün, ayrıca meslek liselerinde atölye, laboratuvar, makine, donanım gibi imkanların güçlendirileceğini, meslek dersi öğretmenlerinin işletmelerde uygulamalı meslek içi eğitim yapabileceklerini söyledi.

Bakan Ergün, bunların sadece kendi bakanlığının konuları olduğunu, 32 eylemden 6-7 tanesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşları ilgilendirdiğini kaydetti.

Ergün, ''Hiçbir eylem boşlukta kalmayacaktır. Hepsinin zamanı süresi vardır. Bir kısım eylemler sürekli eylemlerdir, bir kısım eylemler 2010 yılı içerisinde başlanıp sonuçlandırılacak, bir kısım eylemler 2011 yılı içerisinde başlanıp sonuçlandırılacak niteliktedir. Bu eylem planının hayata geçmesiyle istihdamla mesleki eğitim arasında çok güçlü bir ilişki kurulmuş olacaktır'' dedi.


-PRİM İNDİRİMİ-


Bakan Ergün, ''meslek lisesinden mezun olanlarda mesleki yeterlilik standartlarının aranıp aranmayacağı'' yönündeki bir soru üzerine, mesleki eğitimin hem lise hem de üniversite boyutunda mesleki yeterlilik belgesi kriterleri çerçevesinde verileceğinden bu kriterlerle mezun olmuş birisinin mesleki yeterlilik belgesine de sahip olacağını söyledi.

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da aynı soruya, şu yanıtı verdi:

''Sayın Bakanımın meslek liseleri için söylediği proses, süreç aynı şekilde üniversite mezunları için de uygulanacaktır. Biz bugünlerde bazı meslekler için özellikle standartlar üzerinde çalışıyoruz. Yeterlilikler çerçevesinde standartlar oluşacak ve onların müfredata yansımalarını sağlayacağız. Sağladıktan sonra bu da yeterli olmayacak bazı meslekler için mesleki örgütlerden sertifika almak gerekecek. Yani makine mühendisliği bölümünü bitirmeniz yetmiyor. Makine mühendisleri odasından sertifika temin etmeniz gerekecek. Sertifikadan sonra çalışma durumunuz olacaktır.''

Nihat Ergün, ''eylem planında prim indirimi konusunda bir düzenleme bulunup bulunmadığı'' sorusunu ise şöyle  yanıtladı:

''Eylem planı içerisinde mesleki ve teknik eğitim almış bireylerin istihdamını kolaylaştırmak için işe girişte mesleki ve teknik eğitim mezunları ve meslek edindirme kurslarını bitirenler için eğitim aldıkları alanda istihdam edilmeleri kaydıyla ilk bir yıl sosyal güvenlik primlerinin işveren ve işçi payının devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Dolayısıyla bir yıl süreli ciddi bir teşvikin uygulanacağını ortaya koymuş oluyoruz.'' AA
 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler